EN

scuffle {noun}

volume_up
Shouting, a scuffle, then the sudden flash and drone of a lightsaber.
Kiáltozás, dulakodás, majd hirtelen villanás, és egy fénykard zömmögése.
A moment later, he heard shouting on the stairs, and then a scuffle.
Egy pillanattal később ordítást hallott a lépcső felől, majd dulakodás zaja hallatszott.
Dulakodás zajait hallotta.
scuffle (also: punch-up, roughhouse)

Context sentences for "scuffle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShouting, a scuffle, then the sudden flash and drone of a lightsaber.
Kiáltozás, dulakodás, majd hirtelen villanás, és egy fénykard zömmögése.
EnglishA moment later, he heard shouting on the stairs, and then a scuffle.
Egy pillanattal később ordítást hallott a lépcső felől, majd dulakodás zaja hallatszott.
EnglishThere was a short scuffle, and in the heat of the moment they both lost their grip on the staff.
Dulakodtak, és a pillanat hevében mindketten elvesztették a fogást a boton.
EnglishIn the scuffle, an ear appearedin Garp's mouthand Garp bit it.
A győzködés díja egy fül lett - ezúttal Garp szájában, mert Garp harapta le.
EnglishIf he expected Brian to blush or scuffle, he was disappointed.
Ha azt várta, hogy Brian elpirul, vagy zavartan toporog, akkor csalódott.
EnglishIn the scuffle, your son struck Sir George and cut him over the eye.
Arthur közben meg is ütötte Sir George-ot, és felsértette a szemét.
EnglishA scuffle ensues, as always; the boy is swiped away to crash against a table.
Tettlegesség következik: a fiút egy asztalnak lökik.
EnglishThere are indications that some sort of scuffle took place within these bushes, though.
Ennek ellenére bizonyos jelek arra utalnak, hogy valamilyen küzdelem zajlott le ezek között a bokrok között.
EnglishWhile this was happening, the holidaymaker in the boat, with a final scuffle, did push his lady friend overboard.
Aztán áthajolt a csónak peremén, megragadta, belenyomta a vízbe, és nevetve utána szólt:
EnglishNor do I recall what I saw, wandering the streets, forced every now and then to turn into an alley to avoid a scuffle.
Arra sem emlékszem, mit láttam az utcákon őgyelegve, mellékutakon kerülgetve a kavarodást.
EnglishSaul picked up the Uzi he'd dropped in the scuffle.
Saul fölemelte az Uzit, amit dulakodás közben elejtett.
EnglishWell, old Watosh'll scuffle along best he can.
Nem számít, az öreg Sonny azért nem omlik össze.
EnglishIn the warm, dizzying scuffle that followed there was some laughter, some sudden passion, and best of all. no time to think.
- Például az, hogy megbízzam egy professzorban, és elvárjam tőle, hogy ne használjon kétértelmű szavakat.
EnglishOutside he heard a scuffle of steps and muttered voices; the door opened and Sir Flews, his aide, looked into the room.
Kintről léptek zaját és fojtott hangokat hallott; nyílt az ajtó, és Sir Flews, a szárnysegéde nézett be a szobába.
EnglishThr ee months earlier, they had been involved in a scuffle with a crack dealer at the very intersection they wer e now passing through.
Három hónappal ezelőtt, dulakodásba keveredtek egy helyi drogdílerrel pont azon a helyen, ahol épp áthaladtak.
EnglishFrom under the driver s seat, Joe retrieved the gun that he had taken from the white-haired storyteller after the scuffle on the beach.
Joe az ülése alól elővette a pisztolyt, amit még az óceánparti verekedés alkalmával zsákmányolt Mr. Panamától.
EnglishMutterings÷the sound of a scuffle.
EnglishThere was a rush and a scuffle, and then the nasal tones of Mr Hiram Fish rose bland and reassuring from the window: 'No, you don't, sonny - not this way.
Hihetetlen kavarodás, ide-oda futkosás támadt és egyszerre megszólalt Hiram Fish orrhangja az ablak felől:
Englishto scuffle through a task
EnglishThere might be a scuffle.