EN scuttle
volume_up
{noun}

scuttle (also: career, run, running, rush)
scuttle (also: cargo door)
scuttle (also: double time)
scuttle (also: drop, trap, trapdoor)
In the center of the deck, a scuttle half raised covered the room where the engines were working regularly and almost silently.
Középtájon egy félig nyitott csapóajtó takarta el azt a helyiséget, ahol a gépek szabályosan és csendesen dolgoztak.
scuttle (also: escape, flight, getaway, flying)
scuttle (also: expedience, expediency)
scuttle (also: jog, run, running, scud)
volume_up
futás {noun}
scuttle (also: porthole)
scuttle (also: scoop)
scuttle
scuttle
scuttle
scuttle
scuttle
scuttle
scuttle
scuttle

Synonyms (English) for "scuttle":

scuttle

Context sentences for "scuttle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis Sklotsky, Lindsey Joyce, gave the order to scuttle the reffs?'
Ez a Lindsey Joyce nevezetű szkopcsi adta a parancsot a menekülők kidobálására?
EnglishAnd the person impossibly was-- tv hen she saw the lizard scuttle from the mouth of the cave, Arlene muttered, Shit.
- A fenébe - motyogta Arlene, mikor meglátta a barlang szája elől menekülő gyíkot.
EnglishAnd I swept past her, almost throwing her aside, seeing them scuttle back to make way.
Elszáguldottam mellette, kis híján félrelöktem, és láttam, hogy a jelenlévők sietve hátranyomulnak, hogy utat engedjenek.
English'She didn't give the order to scuttle me?'
Ölében tartva a fiút botorkált keresztül a katakombákon.
EnglishWe could get the men off, scuttle the boat.
Kirakhatnánk az embereket és elsüllyesztjük a hajót.
EnglishHearing the scuttle of feet ahead of him, Monk fol-lowed fast, before Grishin could find a new sniping posi-tion.
Monk nem tudta, Grisin pedig nyilván megfeledkezett róla, hogy innen már nincs tovább, ez zsákutca: a hintógyűjtemény terme.
EnglishScuttle and tell Connecticut what?
Léceljünk le, és mit mondjunk Connecticut-nek?
EnglishMy guess is he and Metz will wait until everybody leaves, then scuttle off to Earth with Metz's tapes and a hold full of gripes.
Szerintem ő meg Metz megvárják, amíg mindenki elmegy, aztán rohannak a Földre Metz szalagjaival meg a sirámaikkal.
EnglishScuttle the flagship of the fleet?
Süllyesszük el a flotta parancsnoki hajóját?
EnglishWherever a Joe tries to scuttle, there will always be one man there ahead of him, one coming slowly behind, and two flankers.
Valahányszor egy Joe le akar lépni, mindig van előtte egy figyelő, egy másik, aki lassan halad mögötte, és kettő oldalt.
English`Would have had to scuttle you anyway.'
EnglishThe gateleg table, the four hard chairs, the two armchairs, the divan, the bookcase, the red Indian rug, the copper coal-scuttle which they had picked up cheap in the Caledonian market!
Az ekkor tájt épp a Wigan környéki tárnákban fuldokló, a munkanélküli bányászcsaládok nyomorában osztozó írót igencsak felháborította az eljárás s erre valóban több oka is volt.

Other dictionary words