EN

scythe {noun}

volume_up
The blue-gleaming blade shore through them like a scythe through grass, and they leaped and writhed and then hung loose.
A kéken csillogó penge úgy nyeste a hálót, mint a füvet a sarló, az átvágott szálak összeugrottak, föltekeredtek, s lazán lógtak alá.
scythe
And I swung the scythe again, catching him easily.
A kasza ismét meglendült, s már nem volt többé seb...
It was a small scythe, its sharp curved blade still caked with green weeds from the last mowing.
Egy kis kasza volt; élesre fent, görbe pengéjéhez még az utolsó kaszálás zöld gyomnövényei tapadtak.
A kasza koppanva hullott a betonra.

Context sentences for "scythe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut you can sheathe your scythe, old brother death, if you have got a sheath for it.
De most hüvelybe dughatod a kaszádat, halál bátyám, ha ugyan a kaszának van hüvelye.
EnglishI was about to throttle that one with the scythe, toss him over the auditorium.
Már pont készültem, hogy megfojtsam azt a kaszást és bevágjam az arénába.
EnglishOr, he added, thinking of Hurtgen now, you can take your scythe and stick it up your ass.
Vagy, tette hozzá, mert eszébe jutott Hürtgen, fogd csak jól, és ki ne add a kezedből.
EnglishIt was Death standing before the audience, the scythe poised, Death at the edge of a dark wood.
A Halál állt előttük, kezében tettre készen a kaszával, a Halál a sötét erdő szélén.
EnglishBut it was too late, I told myself, gripping both the scythe and the torch.
De már túl késő volt; megmarkoltam a kaszát és a fáklyát.
EnglishYet he gaped as he glimpsed the sharpened scythe the creature held against his chest inside his coat.
- Mégis leesett az álla a kifent kaszapengétől, amelyet a fajzat a kabátja alatt dugdosott.
EnglishIt was a small scythe, its sharp curved blade still caked with green weeds from the last mowing.
Egy kis kasza volt; élesre fent, görbe pengéjéhez még az utolsó kaszálás zöld gyomnövényei tapadtak.
EnglishAnd clutching the handle of the scythe I ventured slowly upwards until I stood in the door of the ballroom.
A kasza nyelét markolva lassan felfelé lopóztam, míg csak a bálterem ajtajához nem értem.
EnglishIt seemed a rude circle sought to close, but at once the first, with scythe raised, went up in flames.
Éppen szorosabbra akarták zárni a kört, amikor lángok csaptak ki a kaszával hadonászó előcsahosból.
EnglishAnd I had even been prepared to encounter them with my scythe.
Felkészültem rá, hogy kaszámmal szállok szembe velük.
EnglishI saw another scythe gleaming in the comer of my eye.
Egy másik kaszát is megpillantottam a szemem sarkából.
EnglishAll the vampires were gone, except the trickster, who had gathered his scythe from the shadows and also his hand-held mask.
Minden vámpír eltűnt a sarlatán kivételével, aki az árnyékból felemelte kaszáját és álarcát.
EnglishAnd I swung the scythe again, catching him easily.
A kasza ismét meglendült, s már nem volt többé seb...
EnglishTorqual drew a deep breath, and venting a great yell, charged with sword swinging like a scythe.
Torqual mély levegőt vett, éles rikoltást hallatott, és kardját kaszaként lengetve rárontott Aillasra, aki néhány lépést hátrált.
EnglishShe wanted her mind like a scythe.
Azt akarta, hogy az agya olyan legyen, mint a kasza.
EnglishOurs was a land of serenity and beauty, of laden fruit trees and fields of wild wheat free for anyone to cut with the scythe.
Mi szép és derűs vidéken éltünk, ahol gyümölcstől roskadoztak a fák, és bárki sarlózhatott a mezőkön nőtt vadzabból.
EnglishThe scythe clattered to the concrete.
EnglishThe blue-gleaming blade shore through them like a scythe through grass, and they leaped and writhed and then hung loose.
A kéken csillogó penge úgy nyeste a hálót, mint a füvet a sarló, az átvágott szálak összeugrottak, föltekeredtek, s lazán lógtak alá.
EnglishHe stepped purposefully in front of the startled Sparhawk and strode into the green-robed ranks facing them, swinging the lochaber like a scythe.
Szándékosan a meglepett a lovag elé lépett, és a fejszével vadul kaszálva a zöld köpenyes papok közé vetette magát.
EnglishSeveral more zombies came lurching through the doorway and Sorak charged them, chopping his way through, swinging Galdra like a scythe.
Még több zombi jött be az egykori ajtón át -Sorak fogadta őket, rendet vágva közöttük Galdrával, akár a pusztítás aratómunkása.
Other dictionary words