EN

sea {noun}

volume_up
sea (also: ocean, deep, blue)
The gray sea disappeared under a white blanket of clouds.
A szürke óceán elveszett a fehér felhőtakaró alatt.
That and the scent of the red cedars, and the faint salt traces of the distant, expectant sea.
Meg a vörös cédrusok és a messzi-messzi, várakozásteljes óceán idáig érződő, enyhe sós illata.
A sea; a shore; a place of stories, in which Heaven was just one of many possibilities?
Egy óceán; egy part; egy hely a történeteknek, melyek közül a mennyország csak egy a számtalan lehetőségből?
sea (also: surge, waves, brim)
The names of the three are the Winston Sea, the Niles Sea, and the Rumfoord Sea.
A három tenger neve: Winston-tenger, Niles-tenger és Rumfoord-tenger.
The Black Sea has indeed become a partially internal sea of the European Union.
A Fekete-tenger valóban bizonyos mértékben az Európai Unió belső tengerévé vált.
Their ship was set to land automatically on the shore of the Winston Sea.
Az űrhajónak, beállítása szerint, a Winston-tenger partján kell leszállnia.
But the waves which swept them along were not born of any calm sea.
A hullámok azonban nem egy nyugodt tenger hullámai voltak.
It wasnt rain that the wind carried, it was flecks of sea surf.
Nem esőt hordott, hanem a hullámok habját.
And when our port goes, those sea tides sweep close to you, lady.
És amikor a mi várunk elesik, azok a hullámok, asszonyom, feléd csapkodnak majd.

Synonyms (English) for "sea":

sea
English

Context sentences for "sea" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishFrom the Hills to the Sea, from the Sea to the Hills have I gone, but it was vain.
A hegyektől a tengerig, a tengertől a hegyekig mentem, de minden hiábavaló volt.
EnglishHe cleared his throat lightly and looked past my shoulder at the darkening sea.
Halkan megköszörülte a torkát, és a vállam fölött kinézett a sötétedő tengerre.
EnglishLet me tell her, at the behest of her mother, to drop the emerald into the sea.'
Charlotte-nak pedig hadd mondjam, anyja nevében, hogy vesse a smaragdot a tengerbe.
EnglishExhausted but happy, Candy turned her back on the island and faced the open sea.
Cuki fáradtan, de boldogan fordított hátat a szigetnek, és kémlelte a nyílt óceánt.
EnglishSeventh Fleet was pretty much out to sea after the warnings from previous weeks.
A 7. flotta nagyobbrészt kint volt a tengeren az előző hetek figyelmeztetései után.
EnglishShipwrecks in the Sea of Asov/Black Sea and the subsequent oil pollution (vote)
Az elsüllyedt hajók okozta olajszennyeződés a Fekete- és Azov-tengerben (szavazás)
EnglishFor example, I am thinking about industrial disasters, fires and disasters at sea.
Itt például ipari katasztrófákra, tűzvészekre és tengeri katasztrófákra gondolok.
EnglishThe largest force his country had put to sea as a coherent unit in-fifty years?
A legnagyobb haderő, amellyel hazája idestova ötven éve? a tengeren megjelent.
EnglishLincoln was fin­ishing up a bobtail refit in San Diego and about to go back to sea.
A Lincoln most esett át egy javításon San Diegóban, és szintén tengerre készült.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
A szabadidős tengeri horgászok a fennmaradó fogásoknak talán 1%-át teszik ki.
EnglishYou do not take the trouble to go out on your balcony and hurl it into the sea!
Nem vesztegeti az erejét azzal, hogy kimegy az erkélyére, és behajítja a tengerbe.
EnglishThen came the Sahibs from over the sea and called them to most strict account.'
Aztán jöttek a sahibok a tengeren túlról és kegyetlen számadásra vonták őket.
EnglishThe same docks, and yet now, mirage-like, the sea filled the basin of the harbor.
A dokkok ugyanazok voltak, ám a kikötő öblét mostanra tengervíz töltötte meg.
EnglishWhat we are lacking is concern for those people who are fleeing across the sea.
Nem foglalkozunk azokkal az emberekkel, akik a tengeren keresztül menekülnek.
EnglishUnfortunately, the European Union is at the epicentre of deep-sea bottom trawling.
Sajnos az Európai Unió a mélytengeri fenékvonóhálók használatának egyik központja.
EnglishThe Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Ezért a balti-tengeri stratégiát a közös európai menetrend részévé kell tenni.
EnglishThis means that the Black Sea region is a very important one for the European Union.
Ez azt jelenti, hogy a fekete-tengeri régió igen fontos az Európai Unió számára.
EnglishThen rising up, he commanded the winds, and the sea, and there came a great calm.
Aztán fölkelt, parancsolt a szélvésznek és a víznek, s nagy nyugalom támadt.
EnglishAnd there came blood as it were of a dead man: and every living soul died in the sea.
Erre az a halottak véréhez vált hasonlóvá, és minden tengeri élőlény elpusztult.