Context sentences for "sealing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis sealing off was necessary only in a vacuum or in a poisonous atmosphere.
Efféle légmentes zárra csak légüres térben vagy mérgező légkörben volt szükség.
EnglishTrent cut loose the sealing tape and lifted off the cardboard to reveal...
Trent letépte az ajtót védő pecsétszalagot, és felemelte az első láda tetejét.
EnglishAnd they departing, made the sepulchre sure, sealing the stone and setting guards.
Erre elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírhoz.
EnglishName and address of the person responsible for sealing or his identification number.
A zárolásért felelős személy neve és címe vagy azonosító száma."
EnglishAnd a full tank of gas, sealing a fate already decided by a multiplicity of factors.
És teli üzemanyagtartállyal, amely megpecsételi a tényezők sokasága által már eldöntött sorsokat.
EnglishAuthority responsible for sealing and Member State or their initials,
2. A zárolásért felelős hatóság és a tagállam vagy ezek kezdőbetűi,
English(c) the material used shall be selected by reference to the sealing system used.
c) a használt anyagot a zárrendszer szerint választják ki.
English(d) the material used shall be selected by reference to the sealing system used.
d) a használt anyagot a zárrendszer szerint választják ki.
EnglishIn a short while, the ice will arrive, sealing all you see.
Kis idő múlva megérkezik a jég, és leláncol mindent, amit most magad előtt látsz.
EnglishShe swallowed, sealing her lips against it, her eyes veritably burning into me.
Nyelt egyet, összeszorította száját, szeme szinte perzselt.
EnglishThe athletic-looking Rebel scrambled safely up the access ramp as it closed, sealing off the starship.
A sportos alkatú lázadó sértetlenül feljutott a rámpán, ami felhúzódott mögötte.
EnglishSealing a business pact was, she said with a faint smile, a prayer to the whisperer of illusions.
Egy üzlet megkötése, mondta a lány mosolyogva, ima az illúziók suttogóihoz.
English'Done,' he said, and the two of them smacked their palms together, sealing Sparhawk's fate.
Kezet fogott a királynővel, és ezzel megpecsételték Sparhawk sorsát.
EnglishThere was a device for sealing off the hole in the ship's side.
Volt egy szerkezet, amellyel le lehetett zárni a lyukat a hajó oldalában.
EnglishCertainly the Andies were sealing off the entrances to the complex.
Az Andie-k már egészen biztosan lezárták a létesítmény kijáratait.
EnglishHer sobs were more pathetic for being muffled by the rag in her mouth and the lip-sealing duct tape.
Zokogását szánalmas nyöszörgéssé tompította a szájába tömött vatta és a ragasztószalag.
EnglishWithin seconds the slime had completely engulfed the museum, effectively sealing Dana inside.
Másodpercek múltán a nyálka teljesen körülölelte a múzeumot és elszigetelte Danát a külvilágtól.
EnglishThen he emerged again, sealing the entrance to his cavern behind him.
Azután visszajött, és újból lezárta maga mögött a barlangot.
EnglishThe EEC sealing mark shall be affixed on the reference datum.
Az EGK-biztosítóbélyeget a mérővezető felső peremére kell helyezni.
EnglishWith numb, sweating hands he bound the chain through the sealing rings and fastened it with an iron bar.
Zsibbadt, verejtékező ujjakkal fűzte a láncot a zárógyűrűbe, és egy vasrúddal rögzítette.

Synonyms (English) for "sealing":

sealing
seal