"secession" translation into Hungarian

EN

"secession" in Hungarian

EN

secession {noun}

volume_up
secession (also: defection, split)
Az elszakadás joga ugyancsak nem jelentett semmit.
This is a young country and will be a young country once secession has taken place.
Ez fiatal ország, és fiatal ország lesz akkor is, amikor az elszakadás megtörténik.
Mr President, the core issue in the current crisis in Tibet is not only about oppression, it is also about secession.
Elnök úr, a jelenlegi tibeti válság központi kérdése nem csak az elnyomás, hanem az elszakadás is..
secession (also: fallout)
secession
secession

Context sentences for "secession" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThis is a young country and will be a young country once secession has taken place.
Ez fiatal ország, és fiatal ország lesz akkor is, amikor az elszakadás megtörténik.
EnglishIn the western region of Darfur, the government seeks to prevent such a secession by all means.
Darfur nyugati régiójában a kormány minden eszközzel igyekszik elejét venni az efféle elszakadásnak.
EnglishLast heard of when expelled from the Congo on the collapse of the Katangese secession early this year.
Az utolsó hír róla, hogy az év elején, amikor összeomlott a katangai szakadár rezsim, kiutasították Kongóból.
EnglishIt is true that the secession of Kosovo was inevitable.
Koszovó elszakadása valójában elkerülhetetlen volt.
EnglishMr President, the core issue in the current crisis in Tibet is not only about oppression, it is also about secession.
Elnök úr, a jelenlegi tibeti válság központi kérdése nem csak az elnyomás, hanem az elszakadás is..
English'Right of secession' meant nothing.
Az elszakadás joga ugyancsak nem jelentett semmit.
EnglishLast week, the will of the Southern Sudanese people was formally expressed: independence, secession from the North.
A múlt héten a dél-szudáni emberek hivatalosan kinyilvánították akaratukat: a függetlenséget és az északtól való elszakadást.
EnglishThis resolution attempts to prejudice the ruling by the International Court in The Hague on the legality of the secession of Kosovo.
A jelen állásfoglalás elfogultan értelmezi a Hágai Nemzetközi Bíróság ítéletét Koszovó elszakadásának jogszerűségéről.
EnglishSince then, Madagascar has been troubled by unstable governments with threats of secession and impeachment punctuating a rough politics.
Azóta Madagaszkárban kiválással és vádemeléssel fenyegető ingatag kormányok szítanak viszályt, amely az erőszak politikájának kísérője.
EnglishThis resolution, the analysis of the situation and the suggested direction attest to how right anyone who opposed Kosovo's secession was.
Az állásfoglalás, a helyzetelemzés és a javasolt irány tanúsítják, hogy mennyire igazuk volt azoknak, akik ellenezték Koszovó elszakadását.
EnglishTito then restored Montenegro's independence within Yugoslavia, and under Tito's Yugoslav Constitution it had a right of secession.
Később Tito Jugoszlávia keretei között visszaadta Montenegró függetlenségét és Tito jugoszláv alkotmánya értelmében megvolt az elszakadáshoz való joga.
EnglishThe problem began with reports reaching Moscow that some Japanese but mainly South Korean underworld em-issaries were circulating in Siberia urging secession.
Moszkvába sorra futottak be a jelentések, hogy Szibériában egymás után tűnnek fel a japán s főképp a dél-koreai jakuzák elszakadásra bujtogató küldöttei.
EnglishIt is still very far from certain whether the south will be allowed the freedom to actually utilise the right to secession that has been agreed for 2011.
Még mindig roppant bizonytalan, mikor kapják meg azt a szabadságot, hogy gyakorlatilag éljenek az elszakadáshoz való jogukkal, amelyről 2011-re született megállapodás.
EnglishThe secession of Kosovo, which remains a deeply controversial subject, has heightened tensions in the region and continues to have an immense potential to cause instability.
Koszovó elszakadása, ami továbbra is igen ellentmondásos kérdés, fokozta a régióban a feszültségeket, és továbbra is igen nagy a lehetősége annak, hogy instabilitást okoz.

Synonyms (English) for "secession":

secession