EN

second-class {noun}

volume_up

Context sentences for "second-class" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs things stand today, they are bound to feel like second- or third-class victims.
A dolgok mai állása szerint másod- vagy harmadrendű polgároknak érezhetik magukat.
EnglishThey basically enshrined the second-class status of women in the civil code.
Gyakorlatilag szentesítve volt a nők másodrangú státusza a polgári törvénykönyvbe.
English`I would like a single ticket to Paris, second class please,' he told the clerk.
Egy másodosztályújegyet kérek Párizsba, csak oda mondta a pénztárosnak.
EnglishCypriots are not second-class citizens of some sort of Ottoman or other colony.
A ciprusiak nem valamiféle ottomán vagy más gyarmat másodrangú polgárai.
EnglishThere is no first class and no second class, no old Member States and no new Member States.
Nincs első osztály és másodosztály, nincsenek régi tagállamok és új tagállamok.
EnglishSister Mary Kevin had been bandying it about my second-grade class at school.
Mary Kevin nővér dobálózott vele nekünk másodikosoknak az iskolában.
EnglishWhat else could a twenty-three-year-old sonarman second-class say?
- Mi mást mondhatott volna egy huszonhárom éves, másodosztályú szonáraltiszt?
EnglishThey would, unfortunately, be second-class citizens in those countries.
Szerencsétlen módon másodrangú polgárok lennének ezekben az országokban.
EnglishWe cannot agree to Christians being treated as second-class citizens.
Nem törődhetünk bele, hogy a keresztényekkel másodosztályú állampolgárokként bánjanak.
EnglishThis option would result in a Europe which is second class in the new global order.
Ezzel a lehetőséggel Európa másodrangúvá válna az új világrendben.
EnglishThis implies that the minority are second-class citizens in their homeland.
Azt sugallva, hogy a kisebbség az másodrendű állampolgár hazájában.
EnglishThe second first-class carriage from the front will be reserved for us.
A mozdonytól számított második első osztályú kocsit fenntartják nekünk.
EnglishEven an ombudsman is of little help to second class citizens.
A másodrendű polgárok számára még az Ombudsman sem tud valódi segítséget nyújtani.
EnglishThe logical desire of new Member States is not to feel like second-class EU members.
Az új tagállamok ésszerű elvárása, hogy ne kelljen másodrendű tagoknak érezniük magukat az Unióban.
EnglishAlbinos feel that they are being constantly humiliated and treated like second-class citizens.
Az albínók úgy érzik, hogy állandóan megalázzák őket és másodosztályú polgárként bánnak velük.
EnglishIt is unacceptable for some of the European Union's citizens to be treated as second-class citizens.
Elfogadhatatlan, hogy az Európai Unió egyes polgárait másodosztályú polgárokként kezelik.
EnglishAre there first- and second-class human rights or does their application depend on the size of the country?
Léteznek elsődleges és másodlagos emberi jogok, vagy az alkalmazásuk az ország méretétől függ?
EnglishHis unsmiling face appeared with the second-year class in 1991, but there was no trace of him after that.
Mosolytalan arca ott szerepelt a másodévesekről 1991-ben készült tablón is, de ezután nyoma veszett.
EnglishPeople will be second-class citizens in respect of the justice system available to them.
Attól függően, hogy melyik igazságszolgáltatási rendszer áll rendelkezésükre, az emberek másodosztályú polgárokká válhatnak.
EnglishFour and a half years have passed, and yet the nationals of the new Member States still feel like second-class citizens.
Eltelt négy és fél év, és még mindig másodrangú állampolgároknak érzik magukat az új tagállambeliek.