"second hand" translation into Hungarian

EN

"second hand" in Hungarian

EN

second hand {noun}

volume_up
He shook it furiously, saw the second hand feebly creep a few degrees and stop again.
Dühösen megrázta, a másodpercmutató lassan előbbre mászott, aztán megint megállt.
The little second hand jerked steadily round.
A parányi másodpercmutató kitartóan szaladt körbe-körbe.

Context sentences for "second hand" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe hadn't shot anything in years-except, perhaps, people, at second or third hand.
Most viszont Már évek óta nem lőtt semmit legfeljebb embereket, azokat is papíron.
EnglishHe shook it furiously, saw the second hand feebly creep a few degrees and stop again.
Dühösen megrázta, a másodpercmutató lassan előbbre mászott, aztán megint megállt.
EnglishIn search of some smoke-damaged shadowgirl and a second- hand Thing-from-Outer-Space.
Egy füsttől sebesült árnylányt és egy kéz alatti Ûrből-Jött-Izét keresünk.
EnglishThe law recognises that a second-hand vehicle may not be completely fault-free.
A jog elismeri, hogy a másodkézből vásárolt járművek nem feltétlenül mentesek minden hibától.
EnglishHe reached down and gripped Regan's thin wrist, looking at the sweep-second hand of his watch.
Lenyúlt, megfogta Regan vékony csuklóját, és órája másodpercmutatóját nézte.
EnglishFinally he said `Superintendent, the second-hand arms business is highly competitive.
Főfelügyelő úr, a használtfegyver-piacon nagy a konkurenciaharc.
EnglishHere he hired a second-hand 1962 vintage Alfa Romeo sports two-sealer.
Használt, 1962-es gyártmányú kétüléses Alfa Romeo sportkocsit bérelt.
EnglishTo him a book was as purely an article of merchandise as a pair of second-hand trousers.
Számára a könyv ugyanolyan portéka volt, mint a használt nadrág.
EnglishThe rug on this floor cost over two hundred dollars, second hand.
A szőnyeg itt a padlón több mint 200 dollárba került kéz alatt.
EnglishHowever, new cars will have a higher standard of ‘quality' compared to second-hand cars.
Az új gépjárműveknek azonban szigorúbb minőségi előírásoknak kell megfelelniük, mint a használt autóknak.
EnglishYour insights are all second-hand, Huyler; I've checked.
A kommentárjaid és meglátásaid másodkézbl valók, Huyler; utánanéztem.
EnglishThe second descended to his hand, and he spoke the Srinshee's real name again-and a third time.
A második kicsivel lentebb ereszkedett és a fiú újra kimondta a Srinshee nevét - majd harmadszor is.
EnglishUneasy, he stared at the clock on the wall, tensing every time the second hand jerked forward.
A gyerek szorongva meresztette szemét a faliórára, és a percmutató minden egyes rándulására összerezzent.
EnglishNow it has been producing computer projections based on second-hand data, and it has been criticised for that.
Az intézet most máshonnan kapott adatok alapján végzett számításokat, és bírálták is ezért.
EnglishThe Catholics had it penetrated-and that meant the West had it penetrated as well, if only at second hand.
A katolikus egyháznak sikerült beszivárognia közéjük, a legrosszabb választás lenne őket használni.
English'You see the second hand going around all by its ownself ?'
- Látod a kismutatót, amelyik egészen külön jár körbe?
EnglishIt continued to circle around, quite precisely, within a radius of seven to ten inches, like the second hand of a watch.
Már épp mozdult a keze, hogy a cigarettaparázzsal agyonpörkölje, de mégse, meggondolta.
EnglishI have my second unit on hand here who could cover it immediately.
Mert akkor odaküldeném a másik tévés-csapatom.
EnglishOrmack came running out, the second survival revolver in hand.
Ormack futva közeledett, kezében pisztollyal.
EnglishHad she been a second-hand clothes dealer, a frequenter of the backstairs of great houses, or had she been merely a courtesan?
Talán sokat szeretkezett valaha, netán a mások testével üzérkedett, vagy csak a magáéval?

Similar translations for "second hand" in Hungarian

second noun
second adjective
second adverb
hand noun