"second lieutenant" translation into Hungarian

EN

"second lieutenant" in Hungarian

HU
EN

second lieutenant {noun}

volume_up
second lieutenant (also: shavetail)
His name was Konstantin Vasiliev, a second lieutenant, who, it was said, had lost everything he had playing against Mamoulian.
Konsztantin Vasziljevnek hívták, hadnagy volt, és azt beszélték róla, mindenét elvesztette a Mamoulian elleni játékban.
Something more easily done as a Marine second lieutenant (age twenty-two) than as a married father of two (age thirty -two) who'd had a fairly stressful day.
Tengerészgyalogos hadnagy korában (huszonkét évesen) sokkal jobban bírta ezt, mint most (harminckét évesen), két gyermek apjaként, egy stresszes nap után.

Context sentences for "second lieutenant" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs a new second lieutenant, he'd fought the Russians, not very far from this very spot.
Fiatal hadnagyként részt vett az oroszok elleni harcokban, nem messze ettől a helytől.
EnglishAlso, briefly, a second lieutenant in the United States Marine Corps.
Előtte bróker volt a Merrill Lynch baltimore-i irodájában.
EnglishThree months later he got his pip as a second lieutenant.
Három hónap múlva megkapta a hadnagyi rangot jelentőő csillagot.
EnglishMichael Fennig... promoted to second lieutenant.
00:45:28.14,00:45:31.34 Michael Fennig... hadnaggyá előléptetve.
EnglishJohn Hickox... promoted to second lieutenant.
00:45:33.26,00:45:37.10 John Hickox... hadnaggyá előléptetve.
EnglishAnd he'd told his young boss not to worry, because he seemed pretty smart for a second lieutenant.
Azt is mondta még fiatal felettesének, hogy nincs oka aggodalomra, mert alhadnagy létére egészen okos fickónak látszik.
EnglishHis name was Konstantin Vasiliev, a second lieutenant, who, it was said, had lost everything he had playing against Mamoulian.
Konsztantin Vasziljevnek hívták, hadnagy volt, és azt beszélték róla, mindenét elvesztette a Mamoulian elleni játékban.
EnglishI was now acting as teniente corresponding to second-lieutenant in the British Army, I supposein command of about thirty men, English and Spanish.
Ekkor már teniente voltam - azt hiszem, az angol hadsereg alhadnagyi rangjának felel meg -, és körülbelül harminc spanyol és angol tartozott alám.
EnglishThe bodies, once identified, had been buried in Warsaw, except for Second Lieutenant Vasiliev, whose war record demanded less cursory treatment.
Miután azonosították a holttesteket, valamennyit Varsóban temették el, kivéve Vasziljev hadnagyot, aki számos hőstettével kiérdemelte a kevésbé felületes bánásmódot.
EnglishSomething more easily done as a Marine second lieutenant (age twenty-two) than as a married father of two (age thirty -two) who'd had a fairly stressful day.
Tengerészgyalogos hadnagy korában (huszonkét évesen) sokkal jobban bírta ezt, mint most (harminckét évesen), két gyermek apjaként, egy stresszes nap után.
EnglishBut that was about as likely as his calling his commanding general Bobby-Ray back when he'd been Second Lieutenant John P.
Ez azonban annyira volt valószínű, mint amekkora esélye annak lett volna, hogy annak idején, még John P. Ryan tengerészgyalogos alhadnagyként Bobby-Raynek szólítsa a tábornokát.
EnglishHe'd been a second lieutenant of Marines once, and though it hadn't been for long, he remembered it as demanding work for a kid just out of college.
Valamikor tengerészgyalogos alhadnagy volt, és bár nem tartott sokáig, nem felejtette el, milyen kemény megpróbáltatást jelentett egy főiskoláról frissen kikerült fiatalember számára.
EnglishThe pretty lady to O-ren's right, who's dressed like she's a villain on Startrek, is O-ren's lawyer, best friend and second lieutenant, the half-French-half-Japanese, Sofie Fatale.
A bájos hölgy O-Ren jobbján, - aki úgy öltözik mint egy gonosz a Star Trek-ben - O-Ren legjobb barátja, ügyvédje és másod Félig francia, félig japán Sophie Fatel.
EnglishThe truck ground to a halt, and the driver, a young second lieutenant wearing fatigues and carrying a small Uzi submachine gun, trotted around to General Curtis' door and held it open for him.
A kocsi hirtelen lefékezett, a sofőr, fiatal alhadnagy, terepszínű gyakorlóruhában, hóna alatt egy kis Uzival, Curtis tábornok oldalához lépett, és kinyitotta a kocsi ajtaját.

Synonyms (English) for "second lieutenant":

second lieutenant

Similar translations for "second lieutenant" in Hungarian

lieutenant noun
second noun
second adjective
second adverb
second in command noun
second of exchange noun
second helping noun
Hungarian
second growth noun
Hungarian
second degree equation noun
second teeth noun