"second-rate" translation into Hungarian

EN

"second-rate" in Hungarian

EN

second-rate {adjective}

volume_up
Residents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
A magyar nemzetiségű lakosokat másodrendű állampolgároknak tekintik, gyakoriak a rendőri túlkapások.
It is my belief that energy efficiency cannot be treated as a second-rate cause even during a time of recession.
Úgy vélem, hogy az energiahatékonyság ügyét a gazdasági válság idején sem szabad másodrendű kérdésként kezelnünk.
We should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.
Ki kell mondanunk az igazságot, és el kell ismernünk, hogy a jelenlegi kormányfők közül sokról bebizonyosodott, hogy másodrendű vezetők.
Working women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
A dolgozó nőket gyakran "magas kockázatú” vagy "másodosztályú” munkavállalóknak tartják.
It is a compromise, but that does not make it a second-rate decision.
Kompromisszum, de ettől a határozat még nem másodosztályú.
You deserve the services of a great wizard, he said to the unicorn, but I'm afraid you'll have to be glad of the aid of a second-rate pickpocket.
- Egy hatalmas mágus szolgálatait érdemelnéd - mondta az egyszarvúnak -, de attól tartok, meg kell elégedned egy másodosztályú zsebmetszővel.

Context sentences for "second-rate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhere are you, you wretched coward, cheap second-rate phantom, accused blunderer?
Hol vagy, te nyomorult gyáva, te olcsó, másodrangú fantom, te kétbalkezes kárhozott?
EnglishWorking women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
A dolgozó nőket gyakran "magas kockázatú” vagy "másodosztályú” munkavállalóknak tartják.
EnglishIt is a compromise, but that does not make it a second-rate decision.
Kompromisszum, de ettől a határozat még nem másodosztályú.
EnglishThis, I believe, was to be a cure: he was returning to literature, however second-rate, to that which was not life.
Azt hiszem, öngyógyításnak szánta, ismét irodalmat csinálva ha mégoly silányat is abból, ami nem élet.
EnglishResidents of Hungarian nationality are considered second-rate citizens and instances of police brutality are frequent.
A magyar nemzetiségű lakosokat másodrendű állampolgároknak tekintik, gyakoriak a rendőri túlkapások.
EnglishIt's never "The Godfather;" it's never "Citizen Kane;" it's always some third rate movie with some second rate star.
Sosem "A keresztapa" és sosem az "Aranypolgár", mindig egy harmadrangú film, néhány B kategóriás színésszel.
EnglishIt is my belief that energy efficiency cannot be treated as a second-rate cause even during a time of recession.
Úgy vélem, hogy az energiahatékonyság ügyét a gazdasági válság idején sem szabad másodrendű kérdésként kezelnünk.
EnglishAll this over a rookie second-rate agent furnishing second-rate information about a third-rate communist air force.
És mindez egy zöldfülű ügynök miatt, aki másodrangú információt szállított egy harmadrangú kommunista légierőről.
EnglishWho actually believes that the signatories to the Geneva Agreement will put up with second-rate treatment for very long?
Van, aki komolyan elhiszi, hogy a Genfi Megállapodás aláírói sokáig eltűrik, hogy másodrendűként kezelik őket?
EnglishRomania has the European Union's second highest rate of people living in poverty at 23% of the population.
Az Európai Unióban Románia a 23%-os szegénységben élő lakosságával a második helyen áll a szegénységben élők arányát tekintve.
EnglishSnim had not learned that it is only the powerful and efficient institutions that can afford to look second-rate.
Snim nem tudta: csak az erős és eredményes pénzintézetek engedhetik meg azt a luxust, hogy külsejük akár mellékes is lehet.
EnglishThere was a lot of slaughter in it and the actors, a second-rate lot, had all found blood-bladders to put in their mouths in imitation of Mnester.
Az egyikük ellejti a halak táncát, amelytől majd úgy érzed magad, mintha a tenger fenekén lennél.
EnglishAs was demonstrated in the Haiti tragedy, the EU is clearly now second rate compared to others that intervened.
Amint azt a haiti tragédia megmutatta, világos, hogy az EU jelenleg a többi segítségnyújtóhoz képest csak másodrangú szerepet tölt be.
EnglishWe should tell the truth and admit that many of today's heads of government are proving to be second-rate leaders.
Ki kell mondanunk az igazságot, és el kell ismernünk, hogy a jelenlegi kormányfők közül sokról bebizonyosodott, hogy másodrendű vezetők.
EnglishYou deserve the services of a great wizard, he said to the unicorn, but I'm afraid you'll have to be glad of the aid of a second-rate pickpocket.
- Egy hatalmas mágus szolgálatait érdemelnéd - mondta az egyszarvúnak -, de attól tartok, meg kell elégedned egy másodosztályú zsebmetszővel.
EnglishThey hustled for another year, submitting applications every-where, and they finally managed to squeeze into the medical program at a distinctly second-rate university.
Még egy évig próbálkoztak, mindenhová kérelmeket nyújtottak be, és végül nagy nehezen bejutottak egy másodvonalbeli egyetemre.
EnglishTheir professional qualifications are definitely second-rate, because the majority of the candidates are failed politicians who have been voted out of power in their native countries.
Szakmai felkészültségük egyértelműen hiányos, mert a jelöltek többsége olyan bukott politikus, akit saját hazájukban kiszavaztak a hatalomból.
EnglishFrom that she moved up through a series of similar positions in larger lounges, then in small showrooms that seated four or five hundred in second-rate hotels with limited show budgets.
Ezután másodosztályú hotelek négyszáz-ötszáz férőhelyes színpadain előadott revükben kapott hasonló megbízatást, de itt jóval alacsonyabb volt a gázsi.

Synonyms (English) for "second-rate":

second-rate
English

Similar translations for "second-rate" in Hungarian

second noun
second adjective
second adverb
rate noun