"secretariat" translation into Hungarian

EN

"secretariat" in Hungarian

EN

secretariat {noun}

volume_up
secretariat (also: sec.)
The secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
A titkárság, amelynek székhelye Barcelonában lesz, végzi a projektek támogatását.
This Agreement shall be serviced by the GATT secretariat.
E Megállapodással kapcsolatos titkársági teendőket a GATT- titkárság látja el.
The secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.

Context sentences for "secretariat" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
A titkárság, amelynek székhelye Barcelonában lesz, végzi a projektek támogatását.
EnglishLuxembourg is home to the administrative offices (the ‘General Secretariat’).
Luxemburg ad otthont az adminisztrációs irodáknak (más néven a „Főtitkárságnak”).
EnglishI think that thanks are also due to the Commission and our committee secretariat.
Úgy vélem, hogy a Bizottságot és a bizottsági titkárságot is köszönet illeti.
EnglishI am very grateful to the Secretariat because this was a very late oral amendment.
Nagyon hálás vagyok a titkárságnak, mivel ez egy nagyon kései szóbeli módosítás volt.
EnglishThe well-functioning secretariat does a lot to increase the effectiveness of its work.
A jól működő titkárságnak komoly érdemei vannak a munka hatékonyságának növelésében.
EnglishFirstly, I would like to say that, no, the Commission is not a secretariat for the Council.
Először is azt szeretném mondani, hogy nem, a Bizottság nem a Tanács titkársága.
EnglishThe secretariat could also have a separate legal personality with an autonomous status.
A titkárság autonóm státusszal és önálló jogi személyiséggel rendelkezhet.
EnglishFinally, I will say a brief word on the secretariat because that was a very precise question.
Végül, röviden szólok a titkárságról, mert ez egy nagyon konkrét kérdés volt.
EnglishThe Commission and Council Secretariat are also part of European Consular Cooperation.
A Bizottság és a Tanács Titkársága szintén részt vesz az Európai Konzuli Együttműködésben.
EnglishCongratulations are also due to the rapporteurs, the secretariat and others involved.
Gratuláció illeti az előadókat, a titkárságot és a többi résztvevőt.
EnglishThe main operational tool is the EU Joint Situation Centre (SITCEN) of the Council Secretariat.
A fő műveleti eszköz a Tanács Titkárságának uniós Helyzetelemző Központja (SITCEN).
EnglishThe entire Committee on Petitions and its secretariat worked on the report.
Az egész Petíciós Bizottság és a titkársága dolgozott a jelentésen.
EnglishIn the short term, we have increased financial support to the network's secretariat.
Rövid távon növeltük a hálózat titkárságának pénzügyi támogatását.
EnglishI would also like to thank the Commission and the committee secretariat.
Szeretném ugyancsak köszönetemet nyilvánítani a Bizottságnak és a bizottsági titkárságnak.
EnglishThis Agreement shall be serviced by the GATT secretariat.
11. E Megállapodással kapcsolatos titkársági teendőket a GATT-titkárság látja el.
EnglishI should also like to thank the secretariat as a whole, my staff and my fellow workers.
Szintén szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, az összes kollégámnak és beosztottamnak.
EnglishI would like to thank my fellow Members, the Secretariat and the Commission for their cooperation.
Szeretném megköszönni képviselőtársaim, a Titkárság és a Bizottság együttműködését.
EnglishIf the Secretariat takes my place, they will follow their list.
Ha majd a Titkárság ül a helyemen, akkor majd követhetik a saját listájukat.
EnglishIt will have to be at the discretion of myself and of the secretariat.
Ezt továbbra is az én megítélésemre kell bízni vagy a titkárságéra.
EnglishThere has been some kind of confusion between the secretariat, the President and the political groups.
Valamiféle kavarodás volt a titkárság, az elnök és a képviselőcsoportok között.

Synonyms (English) for "secretariat":

secretariat