EN

secretive {adjective}

volume_up

Context sentences for "secretive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSlowly Yuri nodded, and looked back out into the secretive night beyond the glass.
Yuri lassan bólintott, aztán ismét a titkolózó éjszakát nézte az ablak mögött.
EnglishIt is a map, at least of sorts, Sephris acknowledged, but gave a secretive smile.
Valóban egyfajta térkép helyeselt Sephris, de közben sejtelmesen mosolygott.
EnglishThe experience would remain secretive but relaxed: a final reward in harrowing times.
Titkolózás övezte, de nem volt hajszolt, csupán a kínzó szükség méltó jutalma.
EnglishA line of Stors appeared from the hall, cloaked and hooded, withdrawn and secretive.
Storok sorjáztak elő a teremből, köpenyesen, csuklyásan, tartózkodóan, titokzatosan.
EnglishWomen are naturally secretive, and they like to do their own secreting.
A nők természetüknél fogva titkolózók, és saját kis titkaikra maguk vigyáznak.
EnglishKalak is dead, and the reason for their secretive existence in our city no longer exists.
Kalak halott, nincs tehát szükség arra, hogy továbbra is titkosan működjenek.
EnglishMichael found himself glancing at Rowan, and he saw her secretive and delighted smile.
Michael Rowanra sandított, és látta, hogy a nő elragadtatottan, titokzatosan mosolyog.
EnglishHe did not wear a porkpie hat, but he had a dour demeanor and secretive ways.
Bár nem viselt bőrsapkát, de morcos és titokzatos viselkedése felhívta magára a figyelmemet.
EnglishAll Terragens agents were taught about these secretive, brutal enemies of Mankind.
Minden Terragens-ügynök tanult az Emberiségnek ezekről a titokzatos, kegyetlen ellenségeiről.
English`You should know, who are so secretive about the vampire that made you.'
Tudnotok kellene, hiszen annyira titokban tartjátok, ki az, aki vámpírt csinált belőletek.
EnglishWhat are we but leeches now-loathsome, secretive, without justification.
Egy csomó pióca, ocsmányak, bujkálok, minden létjogosultság nélkül.
EnglishStella was not the secretive or guarded person that Mary Beth had been.
Stella nem volt az a titkolózó, tartózkodó teremtés, mint Mary Beth.
EnglishThey managed this by being secretive and clubbish and never soliciting job applications.
McDeere fehér bőrű volt; ez a cég sohasem alkalmazott feketéket.
EnglishWhy are all of you being so secretive around me, Sparhawk?' he demanded irritably.
Miért titkolózik körülöttem mindenki? kérdezte ingerülten.
EnglishTay searched the shadows to either side, finding every- thing suddenly black and secretive.
Végigkutatta mindkét oldalon az árnyakat, hirtelen mindent feketének és titokzatosnak látott.
EnglishWe're very quiet, very secretive, and we like it that way.
Mi nagyon csöndesek vagyunk, nagyon diszkrétek; így szeretjük intézni az ügyeinket.
EnglishI heard nothing for the moment, except a low secretive laughter from Lestat.
Aztán Lestat elnevette magát, fojtottan, titokzatosan.
EnglishShe stood for a long moment staring into the remnants of the place and then she spoke in a secretive voice.
Merrick hosszan nézte a falu romjait, majd sokat sejtető hangon megkérdezte:
EnglishAllanon had drawn Eventine aside and was speaking to him, their words hushed and secretive.
Allanon félrevonta a királyt, fojtott hangon beszélgettek.
EnglishAnd you, made in such a perfect image of him, secretive and sharp-eyed!
És te kiköpött mása vagy, titkolózó, szúrós szemű!