"sect" translation into Hungarian

EN

"sect" in Hungarian

HU
EN

sect {noun}

volume_up
Everyone knows the villichi are a female sect.
Mindenki tudja, hogy a villichik női szekta.
Innumerable sects and divisions and separate opinions prevailed among the people.
Számtalan szekta, különféle csoportok és nézetek terjeszkedtek a nép körében.
- A villichik egy női szekta.

Context sentences for "sect" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTheir urgent priority was to stamp out the sect that rivaled them.
A legelső dolguk az volt, hogy megszabaduljanak a velük rivalizáló szektától.
EnglishI can see you joining a cellar sect with passwords like Pax Vobiscum.
Szinte látom egy föld alatti szektába belépve, Pax Vobiscum-féle jelszavakat hangoztatva.
EnglishOur particular sect finds it distasteful to interfere with human minds.
A mi szektánk visszataszítónak, sőt, undorítónak tartja, hogy belenyúljunk az emberi agyakba.
EnglishFrom a sect that allowed car-driving, it seemed.
Úgy látszik, ez egy olyan szektából jött, ahol megengedik az autó használat
EnglishBut what about this Willermoz and this Martinez Pasqualis, who founded one sect after another?'
Na és ezek a Willermoz- meg Martincs de Pasqually-félék, akik egyik szektát a másik után alapítják?...
EnglishThis fellow's sect did not oppose the Seldon Plan.
Ennek a robotnak a szektája nem szállt szembe a Seldon-tervvel.
EnglishYou are members of a different sect of Calvinians?
- Ti a calviniak két különböző frakciójához tartoztok?
EnglishAlmost every religious sub-sect had its own special area of land, and consequently its own parliamentary representation.
Szinte minden vallásos szektának megvan a maga földterülete, és ennélfogva parlamenti képviselete.
EnglishEveryone knows the villichi are a female sect.
Mindenki tudja, hogy a villichik női szekta.
EnglishLet's add a sect that doesn't exist.
Egészítsük ki a listát egy nem létező szektával.
EnglishAre you yet another sect of Calvinians?
A calviniak egy másik szektájához tartoztok?
EnglishI didn't say I was going to join the sect.
EnglishFriend, I am truly a sceptic, and of a sect which appears praiseworthy to me, though it seems ridiculous to you.
- Barátom, valóban szkeptikus vagyok, olyan szektához tartozom, amely nekem dicséretre méltónak látszik, te ellenben nevetségesnek ítéled.
EnglishEven for those among us who do not believe, Christianity should be more than a forgotten, exotic and diminishing sect.
Közöttünk még azok számára is, akik nem hisznek, a kereszténység több kell, hogy legyen egy elfeledett, egzotikus, kihalóban lévő szektánál.
EnglishThe villichi are a female sect.
EnglishOf course he had heard of Calvinian robots, who fought Daneel's sect for centuries before being driven into hiding.
Természetesen már hallott a calvini robotokról, amelyek évszázadokon keresztül harcoltak Daneel szektája ellen, majd kénytelenek voltak elbujdosni.
EnglishYour sect is not numerous.
English'First,' Priscilla said, 'followers of Mithras, particularly those in the Albigensian sect, the ones at Montsegur, believed in reincarnation.
- Először is -mondta Priscilla - Mithrasz köve tői, és különösképpen az albigens szekta tagjai, hit- tek a reinkarnációban.
EnglishWhat's more, the libel says that the Rosicrucians are in contact with a sect of Iberian cabalists, the Alumbrados!
Ráadásul aztán még azt is állítják az ilyen pamfletek, hogy a rózsakeresztesek kapcsolatban vannak egy ibériai kabbalista-szektával, az Alumbradókkal!
EnglishAnd I knew it at once to be the burial place of mortal Christians and a place where they had sometimes gathered in the very first years of the sect.
Rögtön tudtam, hogy ide temetkeznek a halandó keresztények, és valamikor, a szekta hajnalán itt jöttek össze néhanap.

Synonyms (English) for "sect":

sect
religious sect