"to section out" translation into Hungarian

EN

"to section out" in Hungarian

Context sentences for "to section out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe line of dunes leveled off, and a section jutted out on the side away from the sea.
A dűne teteje egyenletesebbé vált, helyenkint messzire elkanyarodott a tengertől.
EnglishAnd there were a lot of cute girls in the soprano section, as it turns out.
És mint kiderült, tényleg rengeteg helyes lány volt a szopránok között.
EnglishHe knows that I'll simply pull out the Section U's and ask all sorts of nasty questions.
Azt is tudja persze, hogy az U fejezet mindig elővehető, és akkor további kellemetlen kérdések merülhetnek fel.
EnglishWe knocked out the section leading to the kitchen upstairs, since we expect your servant to feed the four of us.
Az emeleti konyha falát kiütöttük, mert úgy gondoltuk, a szolgád lát majd el mindannyiunkat.
EnglishHe leaned over the section of pulled-out flashing and looked in.
A kiszedett zárólemezek fölé hajolt, és benézett.
EnglishLawrence's intelligence section had snapped out.
Az U.S.S Lawrence kémelhárítási részlegében kialudt minden fény.
EnglishHe bent over, ignoring the pain in his legs, and began to work the loose section of baseboard out with his fingers.
Fittyet hányva a lábában feltámadó fájdalomnak, lehajolt, és lassan kiemelte a meglazult padlódeszkát.
EnglishHowever, the injury information as set out in Section E of the provisional Regulation provides all interested parties with verified data on an aggregated basis.
Az ideiglenes rendelet kárra vonatkozó E. szakaszában található információk ugyanakkor minden érdekelt fél számára igazolt, aggregált adatokkal szolgálnak.
EnglishEvery front fog lamp bearing an EEC component type-approval mark shall conform to the type approved and satisfy the photometric requirements set out in section 6.
Minden EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelet viselő ködfényszórónak meg kell felelnie a jóváhagyott típusnak és a 6. pontban meghatározott fotometriai tulajdonságoknak.
English- check whether the technical requirements set out in section 2 have been met and carry out a visual external and internal examination of each cylinder of a random sample,
- ellenőrzi, hogy a 2. pontban felsorolt műszaki előírásokat betartották-e, és véletlenszerűen kiválasztott palackokat szemrevételezéses külső és belső vizsgálatnak vet alá,