EN sector
volume_up
{noun}

sector (also: arm, branch, major, ramification)
sector (also: band, belt, lane, list)
volume_up
sáv {noun}
sector (also: cavity, earth, eye, hole)
volume_up
lyuk {noun}
sector (also: chase, cut, groove, gutter)
volume_up
horony {noun}
sector (also: circle, circuit, district, precinct)
sector (also: staff, metric gauge)
sector (also: quadrant)
sector (also: rocker)
sector (also: section)
sector
sector
sector
sector
sector
sector
There is the modern sector, there is the informal sector and the traditional sector.
Van a modern szektor, van az informális szektor és végül a hagyományos szektor.
It is the public sector that is bearing the costs - not the private sector.
Az állami szektor viseli a költségeket, nem a privát szektor.
Support for this sector is especially valuable, particularly in times of crisis.
A kkv szektor támogatása rendkívül értékes, főként pénzügyi válság idején.
sector

Synonyms (English) for "sector":

sector
English

Context sentences for "sector" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMore than 80 percent of Ivory Coast's development went into the modern sector.
Az Elefántcsontpart fejlésztési forrásainak 80%-a a modern szektorban kötött ki.
EnglishEurope must give industry and the SME sector a specific response in this respect.
E tekintetben Európának konkrét válaszokat kell adnia az ipar és a kkv-k számára.
EnglishFrance is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
Franciaország azon kevés ország közé tartozik, ahol nem zsugorodik az autóipar.
EnglishThe Doha agreement will be a significant step forward in this important sector.
A dohai megállapodás jelentős előrelépést fog eredményezni e fontos területen.
EnglishThe one issue that seems to be missing here is the role of the private sector.
Úgy tűnik, hogy az állásfoglalásból kimaradt a magánszektor szerepének kérdése.
EnglishResources come from three areas: the EU, Member States and the private sector.
A források 3 területről érkeznek, az Uniótól, a tagállamoktól és a magánszférából.
EnglishLadies and gentlemen, we must tackle the needs of this sector of the population.
Hölgyeim és uraim, foglalkoznunk kell a lakosság e részének szükségleteivel.
EnglishTwo thirds of the total workforce in the private sector are employed by SMEs.
A magánszektorban dolgozó összes munkaerő kétharmadát a kkv-k foglalkoztatják.
EnglishIt means that we are integrating all our policies within the energy sector.
Ez azt jelenti, hogy az energiaszektoron belül integráljuk minden politikánkat.
EnglishDoes the right to take industrial action also apply to public sector employees?
A kollektív fellépéshez való jog vonatkozik a közszféra munkavállalóira is?
EnglishIndeed, climate change will require increased investment in the public sector.
Sőt, az éghajlatváltozás a közszférában is több beruházást tesz szükségessé.
EnglishPrivate sector investment in research is lower than the socially optimum level.
A magánszektor kutatási beruházásai alacsonyabbak a társadalmilag optimális szintnél.
EnglishWe're starting to wonder if the Russians have any forces deployed in sector at all.
Már kezdünk kételkedni benne, hogy egyáltalán vannak orosz erők a térségben.
EnglishWhen there were collapses in their GDP, the public sector investment in R&D went up.
Amikor visszaesett a GDP-jük, a közszektorban a K+F-befektetés megemelkedett.
EnglishThe Commission is closely monitoring developments in the Greek banking sector.
A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a görög bankszektorban történő fejleményeket.
EnglishHence the concern to improve coordination between national energy sector regulators.
Ezért kell javítani az energiaszektor nemzeti szabályozó szerveinek koordinációját.
EnglishThis is a step forward for the millions of people who work in this sector.
Ez előrelépést jelent az említett szektorban dolgozó több millió ember számára.
EnglishWe are mutually dependent in the energy sector, as was also mentioned by Hannes Swoboda.
Energetikai téren kölcsönös a függőség, ahogyan erre Hannes Swoboda úr is utalt.
EnglishThis specifies the maximum number of retries to read a sector of audio data from the cd.
Itt meghatározhatja az újraolvasási próbálkozások maximális számát hang-CD-khez.
EnglishWe have prepared a report which raises the profile of the voluntary sector.
Egy olyan jelentést készítettünk, amely felhívja a figyelmet az önkéntes szektorra.