"sedan" translation into Hungarian

EN

"sedan" in Hungarian

EN

sedan {noun}

volume_up
sedan (also: saloon car)
Frank was waiting behind the wheel of the unmarked police sedan.
Frank már bent ült a jelzés nélküli szedán volánja mögött.
Pulled into the bank lot, almost got sideswiped by a sedan.
Amikor a bank parkolójához ért, majdnem elütötte egy szedán.
Outside, a Chevy sedan drove slowly along the street.
Odakint egy Chevrolet szedán gurult végig lassan az utcán.

Context sentences for "sedan" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English. . only the car in front of me that day was a big green Cadillac Sedan DeVille.
Csakhogy aznap előttem éppenséggel egy nagy zöld Cadillac Sedan DeVille haladt.
EnglishSeconds later, his sedan crunched away across the crackling grass toward the road.
Néhány másodperc múlva a második cirkáló elhúzott a sercegő füvön át, az út felé.
EnglishKerry headed back to his patrol car, and Dan got into his unmarked department sedan.
Kerry elindult a járőrkocsija felé, Dan pedig beszállt a jelzés nélküli szedánba.
EnglishLentz then climbed into the sedan, and the team off to Kennessy's isolated cabin.
Ezután ő is beszállt a szedánba, és a csoport elindult Darin Kennessy kis faháza felé.
EnglishLet's do that, Spade said as he sat beside the chauffeur in the dark Cadillac sedan.
Hát rajta mondta Spade, és beült a sofőr mellé a nagy, csukott, fekete Cadillac-be.
EnglishSaying, Thanks, that's all, Spade left the sedan in front of the Alexandria.
Köszönöm, végeztünk mondta Spade, és az Alexandria előtt kilépett a kocsiból.
EnglishYou don't have anybody tailing me around in a gray Plymouth sedan, do you?
Mondja, ugye nem a maga embere követ engem egy szürke Plymouthban városszerte?
EnglishBy then, most of the vehicles had departed, leaving only a midsize sedan.
Addigra a járművek többsége elment, csak egy közepes méretű szedőn maradt ott.
EnglishWhen he had opened the sedan's door Iva spoke quickly: I've got to talk to you, Sam.
Amikor kinyitotta az ajtót, Iva kapkodva kezdett beszélni: Sam, beszélnem kell veled.
EnglishAhead of her plainwrap sedan, closer to the intersection, cars began to move.
Carson kocsija előtt a kereszteződéshez közelebb álló autók elindultak.
EnglishA woman left the other building, pulled keys from her purse, and approached the sedan.
A másik épületből egy nő jött ki, retiküljéből kulcsot húzott elő, és a szedánhoz ment.
EnglishAcross the street, a hundred feet up, a gray Plymouth sedan was parked.
Az úttest túlsó oldalán, harminc méterrel följebb, szürke Plymouth parkolt.
EnglishThe car was a dark blue seven-passenger sedan, a Packard of the latest model, custom-built.
Sötétkék, hétüléses nagy kocsi volt, a legújabb típusú, rendelésre készült Packard.
EnglishIt struck the boy wearing the baseball glove, and both he and the DeSoto sedan disappeared.
Forrt bennem a méreg, evett a fene, ahogy ez a szerencsétlen fickó is tapasztalhatta.
EnglishHe lives, said Viviane as another woman stepped from the sedan chair.
- Él - mondta Viviane, miközben még egy asszony szállt ki a gyaloghintóból.
EnglishThe three men in the car, and the one in the sedan ahead of them, waited.
A három ember a kocsiban meg a negyedik a másikban előttük, csak várt.
EnglishHe saw the headlights of a Mercedes sedan pulling up at the curb.
Meglátta egy Mercedes fényszóróit, amint a kocsi a járdaszegély mellé kanyarodott.
EnglishShe and Dan kept the girl between them as they hurried out to his unmarked department sedan.
Dannel kettejük közé vették a kislányt, úgy siettek a jelzés nélküli rendőrségi szedánhoz.
EnglishTwo vehicles were parked at the rest rooms: a pickup truck and a sedan.
A mosdók előtt két jármű parkolt; egy kis teherautó és egy szedőn.
EnglishI walked over to the half-painted sedan with the big metal paint gun lying along its fender.
Átmentem a félig bedukkózott kocsihoz, melynek sárhányóján a nagy, fém szórópisztoly feküdt.

Synonyms (English) for "sedan":

sedan