EN

sedately {adverb}

volume_up
People were coming sedately down the walk from the funeral chapel to the corner and getting into their cars.
Az emberek higgadtan jöttek le a sétányon, a temetési kápolnából a sarokra, hogy beszálljanak a kocsijaikba.
The President, after planting the second kiss, straightened up and moved sedately on towards the next man.
Az elnök a másik orcáján is megcsókolta a veteránt, aztán kiegyenesedett, és nyugodtan továbblépett a következőhöz.

Context sentences for "sedately" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIgraine set her down and Morgaine walked sedately at her side back into the castle.
Igraine letette, és Morgaine fegyelmezetten ballagott vissza vele a kastélyba.
EnglishThe Freya moved slowly and sedately through the Strait of Hormuz and into the Persian Gulf.
A Freya lassan és megfontoltan haladt át a Hormuzi-szoroson, be a Perzsa-öbölbe.
EnglishThad took a deep breath and rolled the Suburban sedately through the intersection.
Thad mély lélegzetet vett, és lassacskán behajtott a kereszteződésbe.
EnglishThe Englishman got up from beneath the awning and sedately took his place in the fighting chair.
Az angol felállt a napernyő alatt, és megfontoltan elfoglalta helyét a horgászszékben.
EnglishMorgaine walked sedately at Uriens' side, her face a mask, but inwardly seething with life.
Morgaine fegyelmezetten lépdelt Uriens oldalán, az arca akár a maszk, de belül élettől lüktetett.
EnglishThen he rose and walked sedately along towards the town.
Aztán fölállt, és nyugodt, megfontolt léptekkel elindult a város felé.
EnglishPeople were coming sedately down the walk from the funeral chapel to the corner and getting into their cars.
Az emberek higgadtan jöttek le a sétányon, a temetési kápolnából a sarokra, hogy beszálljanak a kocsijaikba.
EnglishA few moments later and the plane had taxied sedately to its place and Shrivenham stood ready to greet the V.I.P.
Egy pár pillanat múlva a repülőgép a helyére gurult, és Shrivenham készen állt, hogy fogadja a nagyfejűt.
EnglishThe President, after planting the second kiss, straightened up and moved sedately on towards the next man.
Az elnök a másik orcáján is megcsókolta a veteránt, aztán kiegyenesedett, és nyugodtan továbblépett a következőhöz.
EnglishLet us talk very sedately of ordinary things.
- Beszéljünk nagyon józanul köznapi dolgokról.
EnglishHe drove out of the vacant lot, proceeded sedately down Union Avenue, which paralleled the Interstate.
Kigördült az üres telekről, és nyugodt tempóban végighajtott a Union Avenue-n, amely párhuzamosan futott a gyorsforgalmi úttal.
English' Tanjin tightly clamped his lips shut, continuing to stare at the fairy seated sedately on Sephrenia's palm with fluttering wings.
Tanjin szorosan összezárta a száját, és tovább figyelte a Sephrenia tenyerén ülő, szárnyaival verdeső tündért.
EnglishIn the dusk of a warm June evening he left Cherryhayes Close and drove sedately north toward Thetford and his motorcycle.
A meleg, júniusi szürkületben elhagyta hát a Cherryhayes Close-t és hideg fejjel elindult Thetford meg a motorkerékpárja felé.
EnglishIn this manner, after being shipped to Stockholm, the Volvo had rolled sedately for a thousand kilometers via Helsinki to Mos-cow.
A kocsit ezután Stockholmba szállították, majd Helsinki érintésével a saját kerekein tette meg a Moszkvába vezető ezer kilométeres utat.
EnglishSome of the older revelers drifted off more sedately, but the young went racing through the night like furious fish chasing each other to eat-or be eaten.
Az idősebbek némelyike nyugodtabban lépkedett, de a fiatalok szinte versenyt futottak, mint az egymással kergetőző halak.
EnglishThe horse reared up; Gwenhwyfar watched with her mouth open as he leaned into it, forcing the horse down and under control, making it walk sedately.
A ló felágaskodott; Gwenhwyfar tátott szájjal bámulta, amint az ifjú bedől, négy lábra, majd józan ügetésre kényszeríti a lovat.
EnglishThe remaining seven men left port and cruised sedately up the coast to lose themselves in the islands of Walcheren and North Beveland, just across the border with Holland.
A másik hét ember elhagyta a kikötőőt, hogy elcsatangoljon Walcheren és Észak-Beveland szigetei között, a határon át Hollandiába.
EnglishBy five-fifteen Valeri Petrofsky was clear of Thetford and as usual was motoring sedately south down the A1088 to pick up the main road to Ipswich and home.
5.15-kor Valerij Petrovszkij elhagyta Thetfordot, és mint rendesen nyugodt tempóban haladt délnek az A1088-as úton, hogy ráforduljon a haza, Ipswichbe vezető főútvonalra.