"sediment" translation into Hungarian

EN

"sediment" in Hungarian

EN

sediment {noun}

volume_up
IF AN INSUFFICIENTLY TRANSPARENT SEDIMENT FORMS , IT SHALL BE CLARIFIED BY RINSING .
Ha nem képződik eléggé átlátszó üledék, öblítéssel kell tisztítani.
This sediment is 100 percent made up of the shells of microscopic plants.
Ez az üledék 100%-ban mikroszkopikus növények maradványaiból áll.
And that alternates with a sediment that looks like this.
Ez a fajta üledék váltakozik ezzel a másik üledékkel.

Context sentences for "sediment" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe ordered the elemental to clear away the sediment that hid what he wished to see.
Megparancsolta az elementálnak, hogy tisztítsa el a földet a kívánt hely fölül.
Englishought to feel but that until now had been an inactive sediment at the bottom of her mind.
A szédülés végre felélesztette benne a félelmet, amelyet mostanáig nem érzett.
EnglishIt is not a grand vin and bottling it and putting years on it only adds sediment.
Ez nem grand vin, és ha évekig áll palackban, csak megsöprősödik.
EnglishAnd these plants need sunlight, so we know when we find that sediment there's no ice overhead.
Ezeknek a növényeknek fényre van szükségük, tehát ez a jég hiányának az indikátora.
EnglishIF AN INSUFFICIENTLY TRANSPARENT SEDIMENT FORMS , IT SHALL BE CLARIFIED BY RINSING .
Ha nem képződik eléggé átlátszó üledék, öblítéssel kell tisztítani.
EnglishIt was found as sediment all around the high ridge on which the mound sat.
Üledékként megtalálható volt a magas gerinc körül, amin a halom ült.
EnglishHe looked at the sediment in the bottom of the glass, then glared at the servant drone.
Megtörölte a száját, aztán közelrl is szemügyre vette a szalvétát.
EnglishThis sediment is 100 percent made up of the shells of microscopic plants.
Ez az üledék 100%-ban mikroszkopikus növények maradványaiból áll.
EnglishAnd that alternates with a sediment that looks like this.
Ez a fajta üledék váltakozik ezzel a másik üledékkel.
EnglishIt doesn't matter what kind of sediment you're using to grind up, whether it's bacteria or any other plants or animals.
Nem számít, milyen típusú üledéket használunk a daráláshoz, legyen az akár baktérium vagy bármilyen más növény vagy állat.
EnglishTHE SUPERNATANT LIQUID SHALL THEN BE CAREFULLY REMOVED BY SUCTION AND THE SEDIMENT PLACED INTO SUSPENSION IN ABOUT 45 ML OF TAP WATER .
A felül úszó folyadékot azután leszívással óvatosan eltávolítják, majd az üledéket 45 ml csapvízben szuszpendálják.
EnglishAFTER CAREFULLY DRAWING OFF THE SUPERNATANT LIQUID , THE SEDIMENT PRESENT IN THE TIP OF THE TUBE IS TO BE CAREFULLY RINSED IN A DISH .
Miután óvatosan leöntjük a felül úszó folyadékot, a cső hegyében lévő üledéket egy edénybe óvatosan ki kell öblíteni.
EnglishFor example, countries must now chart sources of pollution and also include concentrations in sediment and biota.
Például az országoknak most már fel kell jegyezniük a szennyezési forrásokat és ezeket ki kell egészíteniük az üledékben és biótában található koncentrációkkal is.
EnglishGordon crept alongside the towers of musty crates- like unsteady cliffs of ancient sediment-growing more tense as he approached the end of the row.
Gordon végigosont az ősi ingókövekhez hasonlító dohos ládák mellett, s ahogy közeledett a sor végéhez, úgy nőtt benne a feszültség.
EnglishThe aquifer under that area of Texas is deep but amazingly large; it's like this incredible Lake Victoria driven into the porous sediment which overlays the Moho.
Texasnak ezen a részén a vízgyűjtő mélyen fekszik, de meglepően nagy kiterjedésű; hihetetlen, de mintha a Viktória-tavat lesüllyesztenénk a Moho alatti porózus talapzatba.
EnglishFrom the north, the Mississippi River hauled down an inexhaustible supply of freshwater and sediment, and fed the marshes with the soil they needed to vegetate and thrive.
Észak felől a Mississippi kiapadhatatlanul zúdította magából a vizet és a hordalékot, és ily módon biztosította a mocsarak megmaradásához, illetve terjedéséhez szükséges talajt.

Synonyms (English) for "sediment":

sediment
English