"to see across" translation into Hungarian

EN

"to see across" in Hungarian

EN

to see across {verb}

volume_up
to see across

Context sentences for "to see across" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe went to the window in time to see Brett run across the yard and into the barn.
Éppen akkor nézett ki az ablakon, amikor Brett a fészer felé szaladt az udvaron.
EnglishWe see right across Europe that 60% of public funds are used at regional level.
Európa-szerte látjuk, hogy az állami források 60%-át regionális szinten használják fel.
EnglishThis is something we have to see replicated across the European Union.
Olyasmi ez, amelynek megismétlődését szerte az Európai Unióban látnunk kellene.
EnglishOrmack would see a cursor zip across the big screen, and he would hear a guttural Pick.
Látta, egy kurzor végigfut a képernyőn, majd torokhangú vakkantást hallott: csípd fel".
EnglishAll she could see was a skyfield, across which the blinking lights of a jet crept.
Csak egy darab eget, amelyen lökhajtásos repülőgép fénye pislákolt.
EnglishThey did not see him come across the front hallway and silently enter the room.
Nem látták, ahogy áthalad az előtéren, és némán belép a szobába.
EnglishAnd I can turn them all on, and you can see them moving across the sky now.
Be tudom őket kapcsolni, és akkor láthatják, ahogy haladnak az égen.
EnglishIt is in areas like this that I believe it is good to see cooperation across European states.
Úgy vélem, hogy az ilyen területeken jó látni az európai államokon átívelő együttműködést.
EnglishHe walked away from the bear and stood on a rock from which he could see across the whole valley.
Távolabb vonult a medvétől, megállt egy szirtfokon, ahonnan beláthatta az egész völgyet.
EnglishShe sat back now and let her head roll slowly to where she could see him across from her.
Hátradőlt székében, és lassan Lestat felé fordította tekintetét.
EnglishWe can see across the entire spectrum of light, revealing worlds that had previously been invisible.
Látunk a teljes fényspektrumon, felfedve az eddig láthatatlan világokat.
EnglishYou wait till you see that glass slide across the table, my friend.
Várj, míg nem látsz egy poharat az asztalon csúszkálni, barátom.
EnglishFrom this height he could see far across the land of tortured rock.
Abból a magasságból belátta az előtte elterülő torz sziklákat.
EnglishHer face was distant, remembering strange things; Morgaine could see them moving across her brow.
- A semmibe nézett, különös dolgokon merengett, Morgaine szinte látta őket átfutni a homlokán.
EnglishThe steam had thickened considerably; he could no longer see across to the other side of the room.
A gőz egyre sűrűbb lett: már nem látta a helyiség túlsó falát sem.
EnglishYou see that door across the hall? he isked, pointing.
- Ott van az az ajtó a folyosó túloldalán - mondta arrafelé mutatva.
EnglishIf you see an acquaintance across the room, do not set up a boisterous outcry; that is not proper conduct.
Ha meglátsz egy ismerőst a terem másik végében, ne kiálts oda neki; ez nem illendő viselkedés.
EnglishThe riverbottoms were completely covered now, and he could only barely see the mountains across the valley.
A folyómeder már teljesen megtelt, és a völgy túlsó oldalán a hegyek körvonalai alig látszottak.
EnglishNow we plod, as you see, across the cold corpse of our world.
De mint látja, most itt cammogunk világunk hulláján át.
EnglishWe went across to see him in his funeral parlors.
Átmentünk hozzá, felkerestük a temetkezési vállalatánál.

Similar translations for "to see across" in Hungarian

see noun
across preposition
to come across verb
to get across verb