"to see after" translation into Hungarian

EN

"to see after" in Hungarian

Context sentences for "to see after" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe always wanted to see their faces, after their sacrifices if not before.
Mindig is látni akarta az arcukat, ha nem feláldoztatásuk előtt, akkor utána.
EnglishThe kind you see about five days after the holiday, drooping and going on dead.
Olyan liliomra, amely öt nappal az ünnep után halálra váltan kókadozik.
EnglishSo his first task of the day was to see after his cross-border connections.
A nap első tennivalója tehát, állapította meg, felvenni a kapcsolatot a csempészekkel.
Englishdeparture because he was afraid that he would never see her again after she drove off.
Azonnal tudta, miért nem akarta őt elengedni; attól félt, hogy soha többé nem látja őt.
EnglishI really need to see you, she said after fifteen minutes of baring her soul.
Mindenképp találkoznom kell magával mondta a hölgy, miután egy negyedóra alatt feltárta a lelkét.
English'Well, see, after a couple of days, the urethra usually becomes irritated.
- Nos, tudja, két nap után a hólyagot rendszerint már irritálja.
English- Maybe she was afraid to see you... after what happened at the funeral.
- Talán félt téged újra látni... azután, ami a temetésen történt.
EnglishRamses, if I never see you again after this night, my life is destroyed.
Ha a mai este után soha többé nem láthatlak, vége az életemnek.
EnglishSomething so sacred that after you see it, you'll never be the same.'
A legnagyobb rejtélyek egyikét, ami annyira szent, hogy miután látta minden megváltozik Önben.
EnglishSomeone she might have gone to see after she walked out on you Friday.
Valakivel, akihez pénteken is elment miután ti összevesztetek.
EnglishThey brought me to see him after my confrontation with George Metzger.
George Metzgerrel történt szembesítésem után elvittek apámhoz.
EnglishShe could see one person after another stepping up close to the coffin, and looking down at the woman inside.
Látta, amint sorra járulnak a koporsóhoz, és lenéznek a benne fekvő asszonyra.
EnglishYou see, after tonight, I'll have just as much screen time on your show as I have in my movies.
You see, after tonight, Ma este annyi időt töltök ebben a showban, mint a filmjeimben a vásznon.
EnglishI thought we'd start off with soup and a light salad and then see how we feel after that.
Azt gondoltam, levessel kezdünk és könnyű salátával, aztán majd meglátjuk, hogy érezzük magunkat utána.
EnglishAll the same, he insisted, you've got buddies you see after work.
Akkor is mondta , vannak cimborái, akikkel munka után összejön.
EnglishWe should be able to see the launch after you transmit the launch command.
Még láthatjuk is az eredményt, ha kiadta a parancsot.
EnglishI couldn't see what he was after till it was too late.
Nem jöttem rá, hogy mit akar egészen addig, amíg már túl késő nem lett.
EnglishI can see the point, especially after three successful operations.
- Látom az értelmét, különösképp három sikeres akció után.
EnglishHe stopped at the stump and turned, expecting to see the lawyer lumbering after him with the gun.
Megállt a farönknél, és megfordult, arra számítva, hogy az ügyvéd, kezében a pisztollyal utánarohan.
EnglishI can see you marrying after a drink too many.
Egy pohárral többet iszol a kelleténél, és utána elveszed azt a lányt.

Similar translations for "to see after" in Hungarian

see noun
after preposition
after adjective
after adverb
Hungarian
to look after verb
to try after verb
to go after verb
Hungarian
to make after verb
to run after verb
Hungarian
see you later! interjection
Hungarian