"to see off" translation into Hungarian

EN

"to see off" in Hungarian

EN

to see off {verb}

volume_up
to see off (also: to see out)

Context sentences for "to see off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishKomanov could see tracers bouncing off the turret's thick armor into the sky.
Komanov látta, hogy nyomjelzők pattannak fel a lövegtorony páncéljáról az égre.
EnglishI can see many things far off, but many things that are close at hand I cannot see.
Sok mindent látok, ami messze van, és sok mindent nem, ami itt van a szemem előtt.
English'To see far off, and to converse in thought with one another,' said Gandalf.
- Hogy messzire ellássanak vele, és gondolatban érintkezni tudjanak - mondta Gandalf.
EnglishHe could see the Ford turn off the road onto a dirt track that disappeared in the trees.
Látta ugyanis, hogy a Ford hogyan tér le egy földútra, aztán eltűnik a fák között.
EnglishSubteam two, head off and see if that canyon goes all the way through the ridge.
Kettes alcsapat, menjetek és nézzétek meg, hogy az a kanyon végigmegy-e az egész gerincen.
EnglishAnd finally, herds of creatures, too far off to see distinctly, grazed on the prairie.
Végül pedig a távolban valamiféle kivehetetlen egyedek csordái legelésznek.
EnglishMarty stumbled to the door in time to see Breer strike off Mamoulian's other arm.
Marty még időben ért az ajtóhoz, így láthatta, hogy Breer letépi Mamoulian másik karját is.
EnglishHe bent back down to see his subject finishing -§ off his bowl of kasha.
Visszahajolt hát, hogy szemügyre vegye alanyát, aki éppen akkor fejezte be kásaadagját.
EnglishHe vividly recalled the crazy stuff: la-la land and floating off to see the wizard.
Élénken emlékezett a sok őrültségre: elmegyünk Óz birodalmába, elmegyünk a nagy varázslóhoz.
EnglishI'll have to see if the warhead off a SAM will really hurt one of those.
Még utána kell néznem, hogy egy SAM robbanófeje kárt tud-e tenni benne.
EnglishOne strand can be copied directly, and you can see these things spooling off to the bottom there.
Az egyik szál folyamatosan másolódhat, és ez látható, amint lefűződik az alsó részen.
EnglishChavez clapped him on the shoulder and went off to see Sergeant-Major Price.
Chávez a vállára csapott, és átment Price főtörzsőrmesterhez.
EnglishYou see the sun is off Gull Cove in the afternoon and so there aren't usually many people there.
Tudniillik oda nem süt a nap délután, és így olyankor rendszerint meglehetősen néptelen.
EnglishSee Pinocchio hurrying off to school with his new A-B-C book under his arm!
Mihelyt elállt a havazás, Pinokkió hóna alá vágta a vadonatúj ábécéskönyvét, és útnak indult az iskolába.
EnglishShe had crossed from Rombree, on Chiark's farside from Gevant, to come and see Gurgeh off.
Rombree-ből jött át ami Chiark távolabbi részén, Gevant környékén feküdt , hogy elbúcsúztassa Gurgehet.
EnglishThank God, he thought, that there were no guests on that side of the motel now; all were off to see the game.
Kész szerencse volt, hogy a meccs miatt senki nem tartózkodott a motel érintett részében.
EnglishSo you see - ' She broke off, frowning, looking at him.
Hirtelen elhallgatott, és szemöldökét összehúzva nézett Paulra.
EnglishJenny's father came down to the lochside to see us off.
Jenny édesapja lejött a tópartra, hogy elköszönjön tőlünk.
EnglishAnd I see him in his 'off moments, not only in his 'on ones.
És látom a rossz pillanataiban is, nemcsak a jókban.
EnglishI sent him off to see if he can find a wagon,' Kurik told him.
Elküldtem, hogy szerezzen egy kocsit mondta Kurik.

Similar translations for "to see off" in Hungarian

see noun
off adverb
off adjective
to get off verb