"see you!" translation into Hungarian

EN

"see you!" in Hungarian

EN

see you! {interjection}

volume_up
See you tomorrow then, Ivan and Domingo, Kirillin saluted them with his glass.
Akkor viszlát holnap, Iván és Domingo üdvözölte őket a poharával Kirillin.
See you soon, Ann, the shop owner called to her.
Viszlát a közeljövőben, Ann szólt utána még az üzlettulajdonos.
Viszlát - köszönt el Sullivan kezet rázva vele.

Context sentences for "see you!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishAs you can see at the top here, they share an up-sweep, like "woop, woop, woop."
Ahogy itt fent látható, nekik felfelé hajló hangjuk van, ilyen "vup, vup, vup."
EnglishAnd as you see the fall rate is much much slower because of the bigger surface.
És amint látják, az esés sebessége sokkal-sokkal kisebb a nagyobb felület miatt.
EnglishYou see, I happen to know what you are doing and that it's of vital importance.
Én ugyanis történetesen tudom, hogy min dolgozik, s hogy ez életbevágóan fontos.
EnglishYou see how indeed the child is father to the man, and mother to the woman also.
Láthatod, hogy csakugyan a gyermekből lesz a felnőtt: a férfi is, meg a nő is.
EnglishYou see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
Látják, ezt a gondolkodó részt használjuk, az agy lassú részét -- ezt használjuk.
EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Tehát az eszköz, amit látnak egy 14 csatornás, nagy pontosságú EEG-vevő rendszer.
EnglishGlad to see you any time, Lieutenant, and whenever I'm not busy I'll let you in.
Bármikor szívesen látom, hadnagyom, s ha nem vagyok elfoglalva, be is engedem.
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishYou open the door and you see a ladder... and you climb up the rungs to success.
Kinyitja az ajtót és meglátja a létrát, fellépked a fokokon, hogy célba érjen.
EnglishDo you see the spirit that inhabits us, the hungry spirit that makes us vampires?
Látod-e a szellemet, amely bennünk lakik, az éhes szellemet, ami vámpírrá tesz?
EnglishCan't you see we're all in the same trouble now this thing's happened to the sky?
Nem látod, hogy mind ugyanabban a cipőben járunk, most, hogy ez történt az éggel?
EnglishAs you can see, Arthur said, my lady has brought her furniture and belongings.
- Amint látod - mondta Arthur -, úrnőm magával hozta a bútorát és a kelengyéjét.
EnglishHe put his hat on his head, said, See you at the inquest, maybe, and stalked out.
Lehet, hogy a bíróságon még találkozunk tette hozzá, és méltóságteljesen elvonult.
EnglishAnd you look into his eyes, and you see things really couldn't be much worse.
Mire te a szemébe nézel, s kiolvasod belőle, hogy rosszabbul már nem is lehetne.
EnglishYou might have had some idea, perhaps, of what Edna Brent wanted to see you about?
- Például mégiscsak lehet valami elképzelése arról, miért akarta Edna felkeresni.
EnglishAs you see, everything starts to fade to black, and you see people going to sleep.
Amint látják, minden kezd elsötétedni, és látható, hogy az emberek aludni térnek.
EnglishYou can see Honey, very good market economist, goes with the guy who gives more.
Láthatják, hogy Honey nagyon jó közgazdász, azt az eladót választja, aki többet ad.
EnglishHe ought to, because he sort of cloned mine from his own, if you see what I mean.
Tudnia kell, hiszen a magáéból teremtette az enyémet, ha érted, mire gondolok.
EnglishYou see, I thought that if you slept you might get rid of them, just being asleep.
Tudod, azt hiszem, ha alszol egyet, megszabadulsz tőle; amint elalszol, rögtön.

Similar translations for "see you!" in Hungarian

see noun
you pronoun
Hungarian
I owe you
nice to meet you
don't let it get you interjection
hoping to hear from you
one up to you
see you later! interjection
see through curtain noun
I love you
Hungarian
I hate you interjection
Hungarian
both of you pronoun
Hungarian