EN

seeming {adjective}

volume_up
It was filled with wonder, and seeming love, and a terrible mockery.
A szeme ámuldozva, látszólagos szeretettel és maró gúnnyal nézett.
I made my case to myself with seeming miracles-spirit winds and vampiric blood flowing.
Érveltem magamnak látszólagos csodákkal: szellemvilági széllel, ömlő vámpírvérrel.
It shot back to the seeming validity of the vision itself.
Felvillant a jelenés látszólagos valósága.

Context sentences for "seeming" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe pen flew back and forth and up and down, seeming to do so of its own accord.
A toll le-föl, jobbra-balra siklott a papíron, szemlátomást a maga akarata szerint.
EnglishHe was ready to make almost any sacrifice to avoid seeming to play such a part.
Minden áldozatra hajlandó volt, nehogy úgy lássék, mintha ilyen szerepet játszana.
EnglishShe had moved her right arm without the seeming knowledge of the rest of her body.
Anélkül mozgatta a jobb karját, hogy a teste többi részének tudomása lett volna róla.
EnglishIt was Lylesburg's shadow that appeared before her, seeming to step from the solid wall.
Lylesburg árnyéka tűnt fel előtte, mely mintha a szilárd falból lépett volna elő.
EnglishI made my case to myself with seeming miracles-spirit winds and vampiric blood flowing.
Érveltem magamnak látszólagos csodákkal: szellemvilági széllel, ömlő vámpírvérrel.
EnglishWithout seeming to, the bulk of Superintendent Battle impeded his progress.
Noha szándéktalanul, a főfelügyelő meggátolta az előrehaladásban hatalmas termetével.
EnglishHer hand hovered over her breasts, seeming to caress them like a man's hand.
Kezét maga elé emelte, s mintha férfikéz volna, cirógatni kezdte a mellét.
EnglishI discovered that they were being conducted, surprisingly, by a seeming Gypsy boy.
Meglepetten tapasztaltam, hogy a kihallgatást egy cigányfiúnak látszó személy folytatja.
EnglishSinuous bodies that moved with effortless ease, seeming to flow rather than step.
Könnyedén mozdultak, nem lépkedtek, siklottak inkább a hullámzó testek.
EnglishShe frowned at him, ^ thoughts seeming to come back from a long way ^ay.
A teázás? nézett nagyot Sally Legge, mint akinek egészen máshol járt az esze.
EnglishHe was high, all right, and to me it was seeming more like PCP or angel dust all the time.
Tényleg el volt szállva, ami egyre inkább az angyalpor vagy a PCP hatásának tűnt.
EnglishA field shimmered over the car, seeming to mould itself to the curved roof of the tunnel.
Energiamez derengett fel a kocsi körül, aztán belesimult az alagút plafonjába.
EnglishElves were suddenly all around them, seeming to melt out of the trees.
Hirtelen mindenhol elfek voltak körülöttük, mintha csak a fákból léptek volna ki.
English'Yes, I will indeed,' said Treebeard, seeming pleased with the request.
nap tanácsot hívunk össze, bőven lesz dolgunk, s talán mindjárt útnak is indulunk.
EnglishHe touched Gurgeh without seeming to think about it, turning him to face some cameras.
Gondolkodás nélkül megérintette Gurgehet, és szembefordította a kamerákkal.
EnglishNow it was crouched, head tilted, the clipped wedge of mouth seeming to snarl silently.
Most lekuporodott, a fejét előrenyújtotta, a száját kitátotta, mintha némán morogna.
EnglishWithout answering me, without seeming to have understood me, Robur reentered the grotto.
Robur nem felelt, rám sem nézett, hanem bement a barlangba, ahová Turner is követte.
EnglishRoberta looked at Owen, her face seeming to grow older with every sentence he spoke.
Roberta nézte Owent, és a férfi minden mondatától öregebb lett az arca.
EnglishAnd Madeleine, not seeming even to see us, was staring at her own outstretched hands.
Madeleine, aki most láthatóan nem vett rólunk tudomást, saját kinyújtott kezeit bámulta.
EnglishAs he spoke, his eyes went gently round the room, seeming to note everything in it.
Miközben beszélt, nyugodt pillantással nézett meg mindent a szobában.

Synonyms (English) for "seeming":

seeming
seemingly
seemly