EN

seemingly {adverb}

volume_up
Our neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Szomszédaink látszólag kétoldalú konfliktusai közvetlen hatással vannak az EU-ra.
Corner Table grins at you, seemingly optimistic, with a flash of false teeth.
Roland Butta látszólag optimistán vigyorog az emberre a hamis fogsorával.
Like pulling off the wings of a fly, he offered seemingly without judgment.
Mint ahogy a légy szárnyát tépkedik bökte ki, látszólag meggondolatlanul.
seemingly
volume_up
láthatólag {adv.}
Something dark but pale-faced rushed out of the gloom at him, seemingly enraged.
Valami sötét, de sápadt arcú rohant felé a félhomályban, láthatólag dühösen.
The only moisture left in him, seemingly, was faint dew on the surface of his eyes.
Láthatólag nem maradt benne más nedv, mint egy kis pára a szeme felszínén.
They had no time anymore, seemingly, for jokes, for stories about the war.
Láthatólag nem értek rá tréfálkozni, a háborúról anekdotázni.

Context sentences for "seemingly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishSomething dark but pale-faced rushed out of the gloom at him, seemingly enraged.
Valami sötét, de sápadt arcú rohant felé a félhomályban, láthatólag dühösen.
EnglishOur neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Szomszédaink látszólag kétoldalú konfliktusai közvetlen hatással vannak az EU-ra.
EnglishTell me more of men, she murmured, her eyes very large now, and seemingly darker.
- Mesélj még az emberekről. - mormolta láthatóan sötétebb és elkerekedett szemekkel.
EnglishSince Felix was headed for battle, seemingly, we brought only the Springfield .30-06.
Mivel Felix nyilván csatába indult, csak a. 30-06-03 Springfieldet vittük ki.
English' Her tears were flowing again; she was looking at him, but seemingly through him.
Újra megeredtek a könnyei; a férfit nézte, de mintha átnézett volna rajta.
EnglishThe only moisture left in him, seemingly, was faint dew on the surface of his eyes.
Láthatólag nem maradt benne más nedv, mint egy kis pára a szeme felszínén.
EnglishEach word a twist of that knife, despite their being seemingly innocuous.
A látszólag ártatlan szavak mindegyike csavart egyet az ifjú szívébe döfött késen.
EnglishThey touched this seemingly listless powder with fire, and it turned violently into gas.
Amikor tüzet érintettek hozzá, ez a látszólag közömbös por vadul gázzá alakult.
EnglishCorner Table grins at you, seemingly optimistic, with a flash of false teeth.
Roland Butta látszólag optimistán vigyorog az emberre a hamis fogsorával.
EnglishAnother quick glance from Cobb, then he resumed his seemingly petrified position.
Cobb ismét odapillantott, majd visszasüppedt szokott mozdulatlanságába.
EnglishIt grew dark, I was getting hungry, and seemingly there was no food in the Falcón.
Sötétedett, éhes voltam, márpedig a Falcónban a jelek szerint semmi élelmiszer nem volt.
EnglishAnd the company who gathered was mixed, seemingly oddly chosen for the high command.
Az összegyűlt csapat igen vegyes volt, egyértelműen a vezérkart alkották.
EnglishIn the street before her, citizens raced in seemingly random directions.
Az utcán polgárok rohangáltak, látszólag találomra választva meg az útirányt.
EnglishThe word 'thrombin' and the phrase 'reconstituted meat' have seemingly been clearly shown.
A "trombin” szó és az "előállított hús” kifejezés egyértelműen fel volt tüntetve.
EnglishLike pulling off the wings of a fly, he offered seemingly without judgment.
Mint ahogy a légy szárnyát tépkedik bökte ki, látszólag meggondolatlanul.
EnglishHalfway toward her, Jonathan straightened, seemingly jolted by a cattle prod.
Félúton a nő felé Jonathan megmerevedett, mintha kővé dermedt volna egy kolomp hangjától.
EnglishBut seemingly one the capped man did not control, seeing as how we can use it now.
De láthatóan nem a sapkás irányította, mivel mi is tudjuk használni.
EnglishFear looked away, squinted into the shadows of the seemingly motionless water of the canal.
Fear elfordult, s a csatorna szinte mozdulatlan, sötét vizét fürkészte a homályban.
EnglishTwo letters from a friend in Italy, rambling discursive letters, seemingly quite harmless.
Két levél egy olaszországi barátnőtől, afféle csevej, látszólag ártalmatlan.

Synonyms (English) for "seemingly":

seemingly
seeming
seemly