EN

seethe {noun}

volume_up

Context sentences for "seethe" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe oceans seethe with life, five billion years evolved, twice as old as Earth's.
Az óceánok hemzsegnek az élettől ötmilliárd évnyi evolúció után, kétszer olyan régen, mint a Földön.
EnglishIt has got into the evening papers, I seethe fact that he is missing, I mean.
Bekerült az esti lapokba, mármint maga a tény, hogy eltűnt.
EnglishShould the villain fall to the ground, he is instantly overcome by a seethe of ants.
Ha az illető a földre zuhan, azonnal hangyák ezrei lepik el.
EnglishThey began to seethe as she stepped towards them, raising their heads like cobras.
Tekeregni kezdett, és a fejeit emelgette, mint a kobrák.
EnglishThen the man was gone, abruptly yanked away by the seethe of the crowd.
Azután a pasas eltűnt, magával sodorta a tömeg.
EnglishIt's a terrible thing to do, but I seethe logic of your position.
- Rettenetes ilyet tenni, de látom a dolog logikáját.
EnglishThe flash obscured the sight picture for a brief moment, then cleared in time for him to seethe bullet impact.
A villanás egy rövidke pillanatra elhomályosította a látást a nézőkében, és mire kitisztult, a golyó már becsapódott.
EnglishI begin to seenot whatyou would like to seethe outlines ofa face and form but the outlines of amind .
Lassan kirajzolódik előttem, nem az, amit maga szeretne látni, nem egy arc és egy alak körvonalai, hanem egy lelki alkat körvonalai.
EnglishBut there was only more of what he could already seethe slender trees and vines with their shiny leaves and the earth from which they grew.
De csak azt érzékelte, amit látott: a karcsú fákat, a kúszónövényeket, fényes leveleikkel, és a földet, amelyből nőttek.
EnglishI ferment, I burn, I seethe.
EnglishBefore the shock could seethe into his face, Foyle turned, ran six steps to the first door he saw, opened it and darted through.
Mielőtt a döbbenet az arcába kergethette volna a vért, Foyle elfordult, hat lépést futott az első ajtóig, amit látott, és beugrott rajta.
EnglishNo rational man could sort out all the alliances, betrayals and blood feuds that seethe just below the surface of this unhappy kingdom.'
Egyszerűen képtelenség számba venni azt a rengeteg szövetséget, árulást és vérbosszút, amely a szerencsétlen királyság felszíne alatt fortyog.
EnglishAnd I saw the other great vision that is ours to see-the great spiritual depth of each man buried deep within a crucible of heated flesh and blood.
És láttam a másik hatalmas látomást, mely fajunk kiváltsága a szellem mélységes szakadékát, bezárva a forró halandó hús és a vér olvasztótégelyébe.
EnglishGradually the morning temperature attained its usual intensity; his eyeballs and brain began to seethe; the heat pierced his innards; his lungs burned.
A reggeli hőség fokozatosan elérte tetőpontját; valósággal fölforrt már tőle a szem és az agyvelő, szétolvasztotta a zsigereket, égette a tüdőt.

Synonyms (English) for "seethe":

seethe