EN

seismic {adjective}

volume_up
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Napjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
We got some explosive damages, probably seismic survey charges.
Robbanás nyomán keletkezett károk, valószínűleg szeizmikus felmérési töltetektől.
Nálunk is vannak olyan térségek, ahol szeizmikus tevékenység tapasztalható.

Context sentences for "seismic" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFully half of the human population today live in areas with seismic activity.
Napjainkban az emberi populáció teljes fele szeizmikus aktivitású térségben él.
EnglishUncontestable proof of this erotic aspect of seismic activity did not exist.
A szeizmikus tevékenység erotikus vetületéről persze nincsen cáfolhatatlan bizonyíték.
EnglishAlthough not explicitly referred to it is a seismic shift of great concern.
Bár kifejezetten nincs megemlítve, ez egy súlyosan aggályos, földindulásszerű elmozdulás.
EnglishWe got some explosive damages, probably seismic survey charges.
Robbanás nyomán keletkezett károk, valószínűleg szeizmikus felmérési töltetektől.
EnglishYes, the entire country lay under the threat of some seismic or volcanic disaster.
Érthető, hogy a környék lakói nem nyugodtak meg, és földrengéstől vagy vulkánkitöréstől rettegtek.
EnglishSpecial protection measures must first be applied in areas of higher seismic risk.
Különös védelmi intézkedéseket kell alkalmazni először a magas földrengéskockázattal bíró területeken.
EnglishWe have no European research agenda in the field of seismic risk.
Nincs európai kutatási napirendünk a földrengéskockázat területén.
EnglishSeismic risk protection in insurance policies, for instance, is lacking or is insignificant.
A biztosítási kötvényekből például hiányzik, vagy jelentéktelen a földrengéskockázat elleni védelem.
EnglishIn the low frequencies, this line indicates sound that comes from seismic activity of the earth.
Az alacsony frekvenciáknál ez a vonal jelzi a hangokat, amik a Föld szeizmikus aktivitásából erednek.
EnglishThere was no further manifestation of any seismic disturbance capable of overwhelming the land.
Semmi sem árulkodott olyan földrengésről, amely egyetlen szempillantás alatt egész országrészt képes elpusztítani.
EnglishWe have areas of seismic activity.
Nálunk is vannak olyan térségek, ahol szeizmikus tevékenység tapasztalható.
EnglishThe downside is... there's lots of seismic activity.
A rossz oldala... itt elég sűrű a szeizmikus aktivitás.
EnglishSeismic and volcanic activity are not a novelty to the world, and other volcanic eruptions are possible in the future.
A szeizmikus és vulkáni aktivitás nem újdonság a világban, és a jövőben is történhetnek vulkánkitörések.
EnglishDeep Earth Seismic Trigger Initiative, DEST-INI.
Szeizmikus rezgést előidéző kezdeményezés, SO-RS.
EnglishThen there had been a seismic shift in Jonesy's department.
EnglishWe had reason to believe that our enemies were building a weapon that could generate targeted seismic events.
Okunk volt feltételezni, hogy az ellenségeink építettek egy fegyvert, mely képes célzott szeizmikus eseményeket generálni.
EnglishA study in 2004 identified seismic hazard as being the single biggest risk factor for safety at the plant.
Egy 2004. évi tanulmány a szeizmikus veszélyt azonosította az erőművet fenyegető kizárólagos és legnagyobb kockázati tényezőként.
EnglishLet us also remember that there is a world of difference between the seismic risks faced in Japan and those in Western Europe.
Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy roppant különbségek vannak Japán és Nyugat-Európa szeizmikus kockázatai között.
EnglishStick, I'm getting a seismic reading.
EnglishStress tests must be carried out on all the nuclear power plants in operation, particularly when they are located in seismic zones.
Minden működő atomerőművön el kell végezni a stressztesztet, különösen abban az esetben, ha földrengésveszélyes zónákban helyezkednek el.

Synonyms (English) for "seismic":

seismic
English