"selectman" translation into Hungarian

EN

"selectman" in Hungarian

EN

selectman {noun}

volume_up
selectman
volume_up
városi tanácsos {noun}

Context sentences for "selectman" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIf the burly Head Selectman thought that was it, he was making a very bad mistake.
Ha a goromba első tanácsnok így értelmezi a viselkedését, nagyot téved.
EnglishAlan had forgotten all about the town's Head Selectman these last couple of days.
- Alan az utóbbi két napban meg is feledkezett az első tanácsnokról.
EnglishThat was only right, since Bob had been head selectman on Jenny for about a thousand years.
Így is volt ez rendjén, elvégre Bob volt a helyi tanács első embere a Jennyn ezer éve.
EnglishCastle Rock's Head Selectman was oiling his Colt revolver for the third time.
S azóta Castle Rock első tanácsnoka harmadszor olajozta a coltját.
EnglishThen, in 1984, Steve Frazier had retired, and Keeton had been elected Head Selectman.
Aztán 1984-ben Steve Frazier nyugalomba vonult, és Keetont választották meg első tanácsnoknak.
EnglishTell him to write a letter to the Head Selectman, Alan said grumpily.
- Mondja meg neki, hogy forduljon levélben az első tanácsnokhoz - ajánlotta Alan mogorván.
EnglishNo, not the man in the suit; that's Dan Keeton, our Head Selectman.
Nem azt az öltő ruhássat, nem, mert az Dan Keeton, a város eleje.
EnglishSteve Frazier, now at least five years in his grave, had been Castle Rock's Head Selectman.
Steve Frazier, akit öt esztendejénél régebben eltemettek már, az volt akkoriban Castle Rock első tanácsnoka.
EnglishA new, frantic light had come into the Head Selectman's eyes.
Maga csodálkozott, hogy kitisztult fejéből a zűrzavar.
EnglishThis was part of the six-plot segment owned by the town's First Selectman, Danforth 'Buster' Keeton.
Ez itt része annak a hat sírra való földdarabnak, amit a város első tanácsnoka, Danforth "Buster" Keeton birtokolt.
English'The First Selectman, Dan Keeton, would have insisted that Homeland not be identified - that would have been a brass-bound condition.
Biztos vagyok benne, hogy Dan Keeton ragaszkodott ahhoz, hogy a temetőt ne nevezzék meg.
EnglishHe had been Third Selectman then.
EnglishThe Head Selectman.
EnglishIt started with me just barely keeping the Head Selectman and one of my deputies from beating each other to a bloody pulp in the little boys' room.
Azzal kezdődött, hogy az első tanácsnokot meg az egyik megbízottamat kellett szétszednem, nehogy a klotyón laposra verjék egymást.
EnglishDave was the youngest man ever to be elected Town Selectman in the state of Maine, and was a Town Manager at the age of twenty-five or so.
Egyszersmind ő volt a legifjabb férfiú, akit valaha is városi tanácsnoknak választottak Maine államban, majd huszonöt éves korában ő lett a városi tanács elnöke.
EnglishThe bystanders on Lower Main, who had been called out to the sidewalk by the yelling and the gunshot, were now being entertained by a new novelty: the slow-motion escape of their Head Selectman.
A Fő utca tátogatóinak, akiket a kiáltozás meg a pisztolylövés csalt a járdára, új látványosságban lehetett részük: az elsőtanácsnok szökése, lassított filmen.