"self-esteem" translation into Hungarian

EN

"self-esteem" in Hungarian

EN

self-esteem {noun}

volume_up
self-esteem (also: pride, self-respect)
self-esteem (also: self-respect)
This is the very best social policy that we can put in place, because people who are employed will also develop self-esteem.
Ez a legjobb szociálpolitika, amelyet megvalósíthatunk, mert a munkával rendelkező emberekben az önbecsülés is kialakul.
One who deserves, in both his and my own estimation, to have an opportunity to be reintroduced into society with a job behind him, and some self-esteem to go with it.
Valakit, aki kiérdemli, mind az ő, mind az én véleményem szerint, hogy lehetőséget kapjon a társadalomba való visszailleszkedésre egy állás és a velejáró önbecsülés segítségével.

Context sentences for "self-esteem" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRothrock with his bank cards and his self-esteem workshop was clearly a charlatan.
Dr. O. Rothrock az önérzeti szerelőcsarnokkal meg a hitelkártyával nyilvánvaló svihák.
EnglishHe doesn't seem to have been lacking in self-esteem, Kathy said drily.
A jelek szerint túltengett benne az önimádat - jegyezte meg Kathy szárazon.
EnglishHe would do this in order to feed his big brain's thirst for self-esteem and alcohol.
S tette mindezt azért, hogy kielégítse önbecsülésre és alkoholra szomjazó hatalmas agyvelejét.
EnglishHer self-esteem, which had never been very high, plummeted to new depths.
Myrtle-ben sohasem duzzadt az önbizalom, de amennyi volt benne, az szinte elfogyott mostanára.
EnglishThe vanity, thought Sir Nigel, always the vanity, the monumental self-esteem of inadequate men.
A hiúság, gondolta Sir Nigel, mindig a hiúság, a méltatlan emberek hatalmas önbecsülése.
EnglishI say this with embarrassment, since it grinds at my self-esteem.
Különös zavart érzek, amikor ezt mondom, mivel nincs valami jó hatással az önbecsülésemre.
EnglishThough he was smiling, he felt a regret that perhaps he'd diminished the man's self-esteem.
Mosolygott ugyan, de sajnálta a történteket, félt, hogy esetleg megtépázta a férfi önbecsülését.
EnglishIt would depend upon how far his self-esteem rides with his faith.
- Ez attól függ, önbecsülése mennyire van összhangban hűségével.
EnglishLiving conditions are crucial for every citizen's self-esteem and sense of social worth.
Az életkörülmények döntő fontosságúak minden állampolgár önbecsüléséhez és társadalmi önértékeléséhez.
EnglishInvolvement in sport heightens the sense of personal dignity and self-esteem of the disabled.
Pedig a sportba való bekapcsolódás fokozza a fogyatékkal élők személyes méltóságérzetét és önbecsülését.
EnglishI think I've reduced you to the level of self-esteem which men try to force on women.
Azt hiszem, sikerült leszállítanom az önbecsülésedet arra a szintre, amire a férfiak a nőket próbálják szorítani.
EnglishA wonderful poet, now all but forgotten be-cause modern universities teach nothing but self-esteem and toe-sucking.
Csodás költő volt, de ma már senki sem emlékszik rá, mert az egyetemen nem tanítják.
EnglishI have no self-esteem whatever, and I can make up my mind instantly, according to my inclinations.
- Nekem egyáltalán nincs önérzetem, és képes vagyok azonnal dönteni, attól függően, mihez van kedvem.
EnglishShe's funny, she's smart, she teaches self-esteem to sick kids...
Vicces, okos, beteg gyerekeket nevel önbecsülésre...
EnglishHaven't you read the studies about sports and self-esteem?!
Nem olvastad a tanulmányt a sportról és önbecsülésről?
EnglishHe said, 'No argument you've got good self-esteem.
Ezek után senki ne mondja, hogy negatív a hozzáállásom!
EnglishStrangely, these revelations didn't cure my low self-esteem, that feeling of otherness.
Elég különös, hogy ezek a kinyilatkoztatások egyáltalán nem gyógyították meg az alacsony önértékelésemet, azt a másság-érzésemet.
EnglishWhy that particular path to self-esteem?
Miért éppen ez itt mindenki önbecsülésének alapja?
EnglishOr was the damage to your self-esteem?
- Nem lehet, hogy csak az önbecsülésén esett csorba?
EnglishI wouldn't mind a little self-esteem.
Én nem bánnám, ha lenne egy kis önbecsülésem.

Synonyms (English) for "self-esteem":

self-esteem
English

Similar translations for "self-esteem" in Hungarian

esteem noun
self noun
to esteem verb
in my esteem
self accounting unit noun
self carnation noun