"self-interest" translation into Hungarian

EN

"self-interest" in Hungarian

EN

self-interest {noun}

volume_up
self-interest (also: profiteering)
self-interest
This is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Ez a szűk látókörű önérdek politikája, nem államférfiúi nagyság.
Rational self-interest is not always the dominating factor.
A racionális önérdek nem mindig domináns tényező.
Self-interest would gen- erate an ill-advised caution.
Az önérdek rosszul értelmezett óvatosságot szül.

Context sentences for "self-interest" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNow I'm big on speaking to people's self-interest because we're all wired for that.
Szeretek az emberek érdekéről beszélni, mert mindannyian érzékenyek vagyunk rá.
EnglishHow could it ever be adaptive for any organism to overcome self-interest?
Hogy lehetne adaptív bármilyen szervezet számára, hogy legyőzze az önérdeket?
EnglishThe radiologists were, in turn, criticized for protecting their own financial self-interest.
Ezután persze a radiológusokat kritizálták, mondván, a pénzügyi érdekeiket védik.
EnglishSo there is enlightened self-interest for Turkey to move on this issue.
Törökország saját jól felfogott érdeke, hogy előrelépjen ebben a kérdésben.
EnglishThat is another term for cynicism and short-sighted self-interest.
Az elégtelen mértékű támogatás garantáltan nem hozza meg a várt eredményeket.
EnglishThat is to say, remember: my whole view of morality is that it boils down to self-interest.
Ami azt jelenti, emlékezzenek: az egész nézetem az erkölcsről az, hogy önérdeken alapul.
EnglishThis is the politics of small-minded self-interest instead of statesmanship.
Ez a szűk látókörű önérdek politikája, nem államférfiúi nagyság.
EnglishSelf-interest also guided him; of this I have no doubt! said Sir Tristano.
- Meggyőződésem, hogy részben a saját érdeke vezérelte tettében! - jelentette ki Sir Tristano.
EnglishAnd it was primarily because Kiribati realized that this was in their own self-interest to do this.
Elsősorban azért, mert Kiribati felismerte, hogy mindez az ő érdekük.
EnglishPolitics is partly profane, it's partly about self-interest, but politics is also about sacredness.
A politika részben profán, részben az önérdekről szól, de a politika a szentségről is szól.
EnglishThis is, therefore, about the self-interest of other states.
Éppen ezért tehát, itt a többi ország saját érdekeiről van szó.
EnglishOne that thinks primarily of its own self-interest instead of humanity's.
Egy olyan fajét, amely elsődlegesen a saját érdekeivel foglalkozik, ahelyett, hogy az emberiség javát szolgálná.
EnglishWe also concluded that we should base our relations on the assessment of our own self-interest.
Eljutottunk arra a következtetésre is, hogy kapcsolatainkat a saját érdekeink értékelésére kell alapozni.
EnglishAnd we engage this ministry without regard to self-interest.
Ezt a szolgálatot önérdekeinkre tekintet nélkül végezzük.
EnglishRational self-interest is not always the dominating factor.
A racionális önérdek nem mindig domináns tényező.
EnglishLet us not make a poor developing country pay for our preoccupation with our own self-interest.
Ne fizettessük meg egy szegény fejlődő országgal annak az árát, hogy kizárólag a saját önzésünkkel vagyunk elfoglalva!
EnglishThey're more likely to delay choosing -- procrastinate even when it goes against their best self-interest.
Nagyobb valószínűséggel halasztják el döntésüket -- még akkor is, ha az saját jól felfogott érdekük ellen való.
EnglishSelf-interest would gen- erate an ill-advised caution.
Az önérdek rosszul értelmezett óvatosságot szül.
EnglishWhich in my experience means communication that manages to speak to and expand our concept of self-interest.
Ami tapasztalatom szerint olyan kommunikáció, amely megszólítja és megnyitja az önérdekrõl formált fogalmunkat.
EnglishThey are doing so out of mistaken, short-sighted self-interest.
Hibás, rövidlátó önzésből tesznek így.

Synonyms (English) for "self-interest":

self-interest

Similar translations for "self-interest" in Hungarian

interest noun
self noun
default interest noun
rate of interest noun
Hungarian
to bear interest verb
Hungarian
to interest verb
Hungarian
range of interest noun
compound interest noun
Hungarian
field of interest noun
common interest noun
money interest noun
self accounting unit noun
self carnation noun
to carry interest verb
Hungarian