"self-preservation" translation into Hungarian

EN

"self-preservation" in Hungarian

EN

self-preservation {noun}

volume_up
self-preservation
For weeks, the last thing in my mind was self-preservation.
Heteken át megszűnt bennem az önfenntartás ösztöne.
Csak az önfenntartás törvénye.
This, I say, took away all compassion; self-preservation, indeed, appeared here to be the first law.
Ez, mondom, minden szánalmat kioltott, az önfenntartás lett, úgy látszik, az első törvény.

Context sentences for "self-preservation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey were five enemies linked together by a mutual instinct of self-preservation.
Öt ellenséget láncolt egymáshoz az életben maradás ösztöne.
EnglishThey went ahead partly out of a sense of self-preservation and partly because they had nowhere else to go.
Részint az önfenntartási ösztön vitte őket tovább, részint nem mehettek másfelé.
EnglishThis, I say, took away all compassion; self-preservation, indeed, appeared here to be the first law.
Ez, mondom, minden szánalmat kioltott, az önfenntartás lett, úgy látszik, az első törvény.
EnglishOur brothers desires have nothing to do with self-preservation.
Fivérünk vágyai között a legkevésbé sem szerepel önmaga megmentése.
EnglishFor the Kolder force made no attempt at self- preservation.
A kolder csapat semmiféle erőfeszítést sem tett az életben maradásra.
EnglishAs awareness of his surroundings returned, an inborn in- stinct for self-preservation kept him quiet.
Ahogy visszanyerte eszméletét, a belső életösztön is munkálni kezdett benne, és az csendben tartotta.
EnglishStill, a robot had a strong urge to self-preservation; that was implicit in the Third Law.
Egy robotban erős az önfenntartásra való késztetés - ezzel a Harmadik Törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget.
EnglishThe second one -- unlike most animals, which is survival of the species -- this is preservation of self.
A második, a legtöbb állattal szemben, ahol a fajfenntartás áll, nála az önfenntartás foglal helyet.
EnglishFor weeks, the last thing in my mind was self-preservation.
Heteken át megszűnt bennem az önfenntartás ösztöne.
EnglishAnd the war years had polished his powers of self-preservation to such brilliance that little intimidated him.
A háborús évek alatt olyan tökélyre fejlesztette a túlélés technikáját, hogy kevés dologtól ijedt meg.
EnglishPeerssa might well have no sense of self-preservation.
Peerssának talán nincs is önfenntartási ösztöne.
EnglishBut self-preservation's a man's first duty.
De hát az ember legfőbb kötelessége, hogy életben maradjon.
EnglishHe had fallen to his knees; what was left of his self-preservation was a tattered and hopeless thought, gray on gray.
Térdre zuhant: semmi nem maradt meg belőle, csak egy szakadozott, reményvesztett gondolat, szürke a szűr-kén.
EnglishAnd he would probably let them - but in fact what he did was nothing more than a final staggering grab for self-preservation.
Holott valójában csak létfenntartási ösztöne próbálkozott egy végső, kapkodó és kétségbeesett akcióval.
EnglishBut agreements went on, not for the sake of common sense or decency or self-preservation, but for friendliness.
Az egyetértések azonban folytatódtak, nem a józan ész, a tisztesség vagy az önfenntartás, hanem a barátságok kedvéért.
EnglishIt's a... self-preservation thing, you see.
EnglishThe mark's speed and sense of self-preservation were almost enough to outweigh the fucking nuisance he was making of himself.
A zsákmány gyorsasága, önfenntartó ösztöne szinte mindig elfeledtette vele azt a szomorú tényt, hogy ezzel csak őt idegesítik.
EnglishOnly the law of self preservation.
EnglishTheir Earthservice conditioning and their instincts of self-preservation had their hair standing on end; their irresistible urge was to get into motion.
Kondicionálásuk és önvédelmi ösztöneik gondoskodtak róla, hogy megijedjenek: már alig várták, hogy indulhassanak.
EnglishThis is about self-preservation.

Similar translations for "self-preservation" in Hungarian

preservation noun
Hungarian
self noun
self accounting unit noun
self carnation noun