"self-sacrifice" translation into Hungarian

EN

"self-sacrifice" in Hungarian

EN

self-sacrifice {noun}

volume_up
self-sacrifice (also: devotion)
This was not self-sacrifice, it was a form of utter denial.
Ez nem önfeláldozás, hanem a legsivárabb önpusztítás.
Madame, he said as he took her hand such splendid self-sacrifice, is unnecessary.
Madame mondta, miközben kezet fogtak , szükségtelen az ilyen nagylelkű önfeláldozás.
So now it had discovered the truth in the idea of a kind of purity in the contemplation of and preparations for self-sacrifice.
Meglátta az örökérvény igazságot az önfeláldozás aktusában, miközben maga is hasonlóra készült.

Context sentences for "self-sacrifice" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishMadame, he said as he took her hand such splendid self-sacrifice, is unnecessary.
Madame mondta, miközben kezet fogtak , szükségtelen az ilyen nagylelkű önfeláldozás.
EnglishAnd in this awful slaughter today, may Christ receive our first great act of self-sacrifice.
E mai rettenetes mészárlás pedig első tanúságunk legyen Krisztus előtt az önfeláldozásra!
EnglishThey thrive on self-sacrifice—provided that the selves they sacrifice are not their own.
Az önfeláldozásról prédikálnak- egészen addig, amíg az a bizonyos feláldozott ön nem azonos velük.
EnglishI believe that she is capable of heroic self-sacrifice and that anything dishonorable would be repugnant to her.
Úgy hiszem, hogy képes hősies önfeláldozásra, és távol áll tőle mindenféle becstelenség.
EnglishIt would mean that all the things he had worked for, all the sacrifice and self-denial had gone for nothing.
Mindaz, amiért eddig küzdött, amiért annyi áldozatot hozott, most pillanatok alatt kárba vész.
EnglishThis was not self-sacrifice, it was a form of utter denial.
Ez nem önfeláldozás, hanem a legsivárabb önpusztítás.
EnglishWhat exquisite joy they would find in self-sacrifice!
Van-e áldozat, amit kéjjel meg ne hoznának érte?
EnglishSo now it had discovered the truth in the idea of a kind of purity in the contemplation of and preparations for self-sacrifice.
Meglátta az örökérvény igazságot az önfeláldozás aktusában, miközben maga is hasonlóra készült.
EnglishWhere on the planet has He ruled where there has not been self-sacrifice, injustice, persecution, torment, war!
Mutass egy olyan helyet az Õ bolygóján, ahol sose volt öngyilkosság, igazságtalanság, üldözés, kínzás és háború!
EnglishHe would make this work, he would perform this task and be blameless in the self-sacrifice of his own interests to Dajeil's.
Ennek a dolognak mködnie kell; megoldja a feladatot, önfeláldozóan alárendeli saját érdekeit Dajeiléinek.
EnglishAfter getting to know Daneel Olivaw, I came to recognize a true apostle of chaste goodness and saintly self-sacrifice.
Miután megismertem Daneel Olivawot, ráébredtem, a szűzies jóság és a szent önfeláldozás valódi apostolát tisztelhetem benne.
EnglishLadies and gentlemen, courage and self-sacrifice have always been decisive for the development of human rights over the centuries.
Hölgyeim és uraim, a bátorság és önfeláldozás mindig meghatározó volt az emberi jogok századokon át történő fejlődésében.
EnglishI believe that it is nothing less than the assurance of immortality that makes self-sacrifice at these moments so relatively easy.
Szerintem nem kevesebb, mint a halhatatlanság bizonyossága az, ami relatíve könnyűvé teszi az ilyen pillanatokban az önfeláldozást.
EnglishI would also pay tribute to the self-sacrifice of the fire-fighters and volunteers and, of course, express sympathy for the victims and their families.
Tisztelettel adózom a tűzoltók és önkéntesek önfeláldozása előtt is és természetesen együttérzésem fejezem ki az áldozatok és családjuk iránt.
EnglishThe story was about the power of love, the nobility of self-sacrifice, and the horrors of revolution in the name of political ideology, among other things.
A történet többek között a szerelem erejéről, az önfeláldozás fennköltségéről és a politikai eszmék nevében kirobbantott forradalom szörnyűségeiről szólt.
EnglishI roam the world seeking to tear down every edifice He has erected to sanctify self-sacrifice and suffering, to sanctify aggression and cruelty and destruction.
Járom a világot, és igyekszem lerombolni minden intézményt, amelyet Õ emelt az önfeláldozás és a szenvedés, az erőszak, a kegyetlenség, a rombolás igazolására.
EnglishThey have received nothing, and instead of thanking these people for their self-sacrifice, the Hungarian Government made the baffling decision to disband the Hungarian Guard.
Semmit nem kaptak, a Magyar Gárdát a magyar kormány feloszlatta teljesen érthetetlen módon, ahelyett hogy ezeknek az embereknek megköszönte volna az önfeláldozását.

Synonyms (English) for "self-sacrifice":

self-sacrifice

Similar translations for "self-sacrifice" in Hungarian

sacrifice noun
self noun
to offer up a sacrifice verb
to sacrifice verb
Hungarian
self accounting unit noun
self carnation noun