EN

self-sufficiency {noun}

volume_up
You look at me as you look at mortals from aloft, from some region of cold self-sufficiency l can't understand.
Úgy nézel rám, ahogyan halandó emberekre nézel, a magasból, a tartózkodó, rideg önelégültség birodalmából, amit én nem tudok megérteni.
self-sufficiency
The decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Az energia-önellátás visszaesése az EU számára komoly kihívást jelent.
Let me move on to the question of increased self-sufficiency.
Hadd lépjek tovább a fokozott önellátás kérdésére.
The agricultural model should be reshaped towards greater self-sufficiency.
A mezőgazdasági modellt úgy kellene átalakítani, hogy nagyobb önellátás felé mozduljon el.

Context sentences for "self-sufficiency" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe European fishing industry can only provide for 40% of our self-sufficiency.
Az európai halászati ipar saját ellátásunknak csupán a 40%-át tudja biztosítani.
EnglishAny other choice would deprive Europe of its independence and self-sufficiency.
Minden más megoldás megfosztja Európát függetlenségétől és az önellátástól.
EnglishThe EU's problem is that its level of self-sufficiency in energy is on the decline.
Az Európai Unió problémája, hogy az energia terén önellátásának szintje hanyatlóban van.
English. - (DE) For its survival, every state needs to maintain food self-sufficiency.
írásban. - (DE) A túléléshez minden államnak fenn kell tartani önellátását.
EnglishThe subsistence economy, owner farming and self-sufficiency have been destroyed.
Szétzúztuk az önfenntartó gazdálkodást, a tulajdonosi mezőgazdasági termelést és az önellátást.
EnglishThe agricultural model should be reshaped towards greater self-sufficiency.
A mezőgazdasági modellt úgy kellene átalakítani, hogy nagyobb önellátás felé mozduljon el.
EnglishThe decline in energy self-sufficiency is a serious challenge for the EU.
Az energia-önellátás visszaesése az EU számára komoly kihívást jelent.
EnglishHow can we rethink the issue of developing countries and, in particular, their self-sufficiency?
Hogyan gondolhatjuk újra a fejlődő országok, és különösen azok önellátásának problémáját?
EnglishIt came from self-sufficiency in all things-well, in as many things as possible.
Abból, hogy elegendő mennyiség áll rendelkezésre mindenből legalábbis annyiféle dologból, amennyi csak lehetséges.
EnglishThe devouring of pride, independence, and self-sufficiency.
Felemésztették a törzsek büszkeségét, szabadságát és önállóságát.
EnglishIn the future too we could make sure that any sort of national self-sufficiency can be preserved.
A jövőben annak érdekében is tennünk kell, hogy bármilyen nemzeti önellátó képesség megőrizhető legyen.
EnglishIf we compensate for animal feed exports, we have in the European Union a self-sufficiency rate of 88%.
Az állati takarmányexportot is figyelembe véve azt láthatjuk, hogy az Európai Unió 88%-ban önellátó.
EnglishLet me move on to the question of increased self-sufficiency.
Hadd lépjek tovább a fokozott önellátás kérdésére.
EnglishSelf-sufficiency policies are adopted in response to the disappearance of strategic reserves and wars are feared.
Önellátási politikákat fogadnak el a stratégiai tartalékok eltűnése miatt, és háborúktól tartanak.
EnglishSo we should go for self-sufficiency in Europe, self-sufficiency in Asia, and self-sufficiency in Africa and the United States.
Tehát az önellátást kell megcéloznunk Európában, Ázsiában, Afrikában és az Egyesült Államokban is.
EnglishThis will help to achieve self-sufficiency in organ donation and therefore to combat transplant tourism.
Ez segíteni fog a szervadományozás terén az önellátás elérésében, és ezáltal a transzplantációs célú turizmus leküzdésében.
EnglishSelf-sufficiency in foodstuffs has been achieved at the cost of the intensification of agriculture and degradation of the soil.
Az élelmiszeráruk területén megvalósított önellátás ára az intenzívebb mezőgazdálkodás és a talajromlás.
EnglishThis decision undoubtedly weakened the energy self-sufficiency not only of Slovakia, but also of the European Union.
E döntés minden kétséget kizárólag gyengítette nemcsak Szlovákia, hanem az egész Európai Unió energia-önellátását is.
EnglishIn countries where there is no self-sufficiency, it is obviously extremely dangerous and absolutely inadvisable to grow biofuels.
A nem önellátó országokban nyilvánvalóan igen veszélyes és egyáltalán nem tanácsos bioüzemanyagokat termeszteni.
EnglishLadies and gentlemen, we are now seeing the importance of energy self-sufficiency for each State in the European Union.
Hölgyeim és uraim, most láthatjuk, milyen fontos az energia terén az önállóság az Európai Unió minden egyes állama számára.

Synonyms (English) for "self-sufficiency":

self-sufficiency
self-sufficient

Similar translations for "self-sufficiency" in Hungarian

sufficiency noun
self noun
self accounting unit noun
self carnation noun