"selfsame" translation into Hungarian

EN

"selfsame" in Hungarian

EN

selfsame {adjective}

volume_up
selfsame (also: ditto)
But thou art the selfsame: and thy years shall not fail.
Ám te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget.
I would like to remind everyone that this is the self-same concern we expressed earlier on this year.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez teljesen ugyanaz az aggodalom, melynek az idei évben korábban már hangot adtunk.
`Twas the selfsame invisible fiend did it, Father, the devil himself, as brought those flowers flying through the air to Deirdre in the yard a week ago.'
Ugyanaz a láthatatlan gonosz lélek tette, atyám, az ördög maga, amelyik egy hete virágokkal dobálta meg Deirdre-et az udvaron!
I would like to remind everyone that this is the self-same concern we expressed earlier on this year.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez teljesen ugyanaz az aggodalom, melynek az idei évben korábban már hangot adtunk.

Context sentences for "selfsame" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAlso once before he had handled, the self-same problem and handled it well.
Egyszer korábban már állt szemben ugyanilyen problémával, és helyesen cselekedett.
EnglishAnd leaving them, he went again: and he prayed the third time, saying the selfsame word.
Erre otthagyta őket, újra elment, és harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott.
EnglishAnd she, of course, was most likely thinking the selfsame thing about him at this very moment.
Na igen, a nő természetesen nyilván ugyanezt gondolja róla ebben a pillanatban.
EnglishYet, the dynamism of the European economy is partly linked to that self-same ability to cooperate.
Az európai gazdaság dinamizmusa mégis részben az együttműködési képességtől függ.
EnglishAnd all it could convert to its use was the selfsame thing of which it was made: blood.
S a vér kizárólag azzal tudott táplálkozni, amiből lett: vérrel.
EnglishAnd the selfsame thing the thieves also that were crucified with him reproached him with.
Ilyen módon gyalázták a vele együtt megfeszített gonosztevők is.
EnglishBut thou art the selfsame: and thy years shall not fail.
Ám te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget.
EnglishI would like to remind everyone that this is the self-same concern we expressed earlier on this year.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy ez teljesen ugyanaz az aggodalom, melynek az idei évben korábban már hangot adtunk.
English`Twas the selfsame invisible fiend did it, Father, the devil himself, as brought those flowers flying through the air to Deirdre in the yard a week ago.'
Ugyanaz a láthatatlan gonosz lélek tette, atyám, az ördög maga, amelyik egy hete virágokkal dobálta meg Deirdre-et az udvaron!
EnglishThat I should be seeing the self-same photograph on the piano and at the same minute Nurse Hopkins was hearing all about it from the doctor's housekeeper.
Én megláttam azt a fényképet a zongorán, és Hopkins nővérnek pontosan ugyanakkor mondta el az egész történetet a doktor házvezetőnője !
EnglishHe thought idly of how nice it would be to buy an entire carton of these selfsame Luckies, rip off both ends, and then light up the whole goddam thing with a blowtorch.
Majd azzal a gondolattal játszott el, mi lenne, ha venne egy karton Luckyt, megnyitná mindkét végén, aztán forrasztólámpával gyújtana rá.
EnglishIt turned Srebrenica into an operating base against the Serbian environment, whilst it was inevitable that it would eventually be swallowed up by that self-same environment.
Szrebrenicát ez változtatta műveleti bázissá a szerb közeg ellen, miközben elkerülhetetlen volt, hogy végül pontosan ugyanez a környezet nyelje el.
EnglishIt turned Srebrenica into an operating base against the Serbian environment, whilst it was inevitable that it would eventually be swallowed up by that self-same environment.
Srebrenicát műveleti bázissá változtatták a szerb környezet ellenében, miközben nyilvánvaló volt, hogy ugyanez a környezet végső soron el fogja nyelni.
EnglishHowever, it is extremely important that we build our European institutions on the visions and ideas of those selfsame citizens and on what they believe democracy should be.
Rendkívül fontos azonban, hogy az európai intézményeket ugyanezen polgárok jövőképére és elképzeléseire építsük fel, amelyek szerintük a demokrácia alapját képezhetik.
EnglishFor behold this selfsame thing, that you were made sorrowful according to God, how great carefulness it worketh in you: yea defence, yea indignation, yea fear, yea desire, yea zeal, yea revenge.
Lám, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságotokból mekkora buzgóság fakadt, sőt mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgólkodás és a vétkező megbüntetése.

Synonyms (English) for "selfsame":

selfsame