"seminar" translation into Hungarian

EN

"seminar" in Hungarian

EN

seminar {noun}

volume_up
Szóval ez egy ilyen szeminárium.
Nem istenverte szeminárium.
When your little seminar breaks for lunch, you'll find a cab, number 8667, outside to the left of the main entrance.
Miután ez a remek kis szeminárium megkezdi az ebédidőt, talál majd egy taxit 8667-es rendszámmal a főbejárattól balra.

Context sentences for "seminar" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishShe'd have just gotten back from the all-day seminar she'd been conducting.
Éppen csak megérkezhetett az egész napos szemináriumról, amelyet tartott.
EnglishI took a seminar in this year with an acting teacher named Judith Weston.
Hallgattam egy szemináriumot idén egy színészoktatóval, Judith Westonnal.
EnglishBut that's one of the reasons I came-to conduct a seminar in the fine art of dickering.
Azért jöttem éppen, hogy az alku művészetébe avassam a lakosságot.
EnglishThey'd first met at a seminar for doctoral candidates at Columbia University.
A Columbia Egyetemen találkoztak először, egy szemináriumon, amit doktorátusra készülőknek tartottak.
EnglishI follow him down the hall to a small seminar room with a long table in the center of it.
Követem a folyosón, és egy kisebb szemináriumi teremhez jutunk, amelynek közepén hosszú asztal áll.
English'Maybe you could save the seminar for another day,' he said.
- Talán áttehetnéd a szemináriumot egy másik napra - mondta.
EnglishQuite suddenly, the Liberal Group in the European Parliament also held a seminar on this issue.
Hirtelen az Európai Parlament liberális képviselőcsoportja is szemináriumot tartott ebben a kérdéskörben.
EnglishAnd if I'm not mistaken, you spent a week not long ago at that international tax seminar in Honolulu.
És ha nem tévedek, nem olyan régen eltöltöttél egy hetet egy nemzetközi adószemináriumon Honoluluban.
EnglishHe was living with a girl at the time, but she was away on a seminar and when she came back they parted.
Akkoriban együtt élt egy lánnyal, az épp elvolt valamilyen tanfolyamon, és ami-kor hazajött, szétváltak.
EnglishThe draft policy document was presented to the Quintana Roo local congress in the aftermath of the seminar.
A politikaidokumentum-tervezetet a szemináriumot követően Quintana Roo állam parlamentje elé terjesztették.
EnglishDoctor, did you get the message about the heart seminar?
Doktor úr, megkapta az üzenetet a szemináriumról?
EnglishHe tasted something that might very well have been corn-bread stuffing, a dish he'd sampled in a history seminar.
Evett valamit, ami akár búzakenyér bele is lehetett volna azt már kóstolta egy történelmi szemináriumon.
English'Rawlie, do you still teach that Folk Myth seminar?'
Rawlie, még mindig megy az a néphit-szemináriumod?
EnglishYesterday, many Members attended a seminar I organised, a presentation by the Marine Stewardship Council.
Tegnap számos képviselő vett részt az általam rendezett szemináriumon, a Tengergazdálkodási Tanács (MSC) előadásán.
EnglishI know its a long shot, he said when he had reintro-duced himself, but I need to conduct a little seminar.
- Tudom, hogy sokat kérek - mondta, miután sikerült ismét bemutatkoznia -, de kellene egy kis szemináriumot tartanom.
English...we've brought you a seminar leader who's special.
EnglishI'm two months behind, and now you're leaving for four days of boredom at a tax seminar in Washington.
Két hónappal vagyok lemaradva, és ráadásul most te elmész, hogy eltölts néhány unalmas napot egy adószemináriumon Washingtonban.
EnglishWhen your little seminar breaks for lunch, you'll find a cab, number 8667, outside to the left of the main entrance.
Miután ez a remek kis szeminárium megkezdi az ebédidőt, talál majd egy taxit 8667-es rendszámmal a főbejárattól balra.
EnglishThey actually believe that any idiot that attends a 2-day seminar can master the art of making beautiful prints in less than an hour.
Azt hiszik, bármelyik idióta aki elvégez egy 2 napos tanfolyamot a képkészítés géniusza lesz egy óra alatt.
EnglishSaturday, I'm scheduled to give a seminar.