"senator" translation into Hungarian

EN

"senator" in Hungarian

EN

senator {noun}

volume_up
senator
volume_up
szenátor {noun}
Senator Palmer was head of the subcommittee that authorised the mission.
Palmer szenátor volt az elnöke az akciót engedélyező albizottságnak.
At 8am this morning there was an assassination attempt on Senator Palmer.
Reggel 8-kor merényletet kíséreltek meg Palmer szenátor ellen.
The threat against Senator Palmer remains a high probability.
Úgy hisszük, hogy Palmer szenátor életét továbbra is veszély fenyegeti.

Context sentences for "senator" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishWhich point was difficult to argue with, the senator had to concede gracefully.
Ezzel nemigen lehetett vitába szállni, a szenátornak nem is állt szándékában.
EnglishThere was hardly a senator left who had kept his seat since the days of Augustus.
Alig maradt egyetlen szenátor, aki megtartotta a helyét Augustus napjai óta.
EnglishSenator, was accepted early decision and they gave me lots of financial aid.
Kaptam tőle egy kitűnő ajánlólevelet, felvettek, és rengeteg segélyt is adtak.
EnglishMost of you know that an attempt was made on Senator Palmer at about 8am.
Nyilván tudják, reggel 8-kor merényletet kíséreltek meg Palmer szenátor ellen.
EnglishSenator Britt of Maryland had other problems, though he'd tried to forget them.
Maryland szenátorának, Brittnek más gondjai is voltak, bár igyekezett nem gondolni rájuk.
EnglishBut the Aqualish who had once been the senator lay quite still, apparently unconscious.
A néhai szenátor teste azonban mozdulatlanul hevert: szemlátomást nem volt magánál.
EnglishWe're trying to locate the man who posed as a photographer at the senator's appearance.
Továbbá keressük azt a férfit, aki fotósként voltjelen a szenátor beszédén.
Englishthe senator cried as they marched him downstairs to the lab.
Ezt nem teheti! rikoltotta a szenátor, ahogy elindultak a labor felé.
EnglishWe can't screen and search everyone who comes to the planet, the senator said defensively.
Nem kutathatunk át mindenkit, aki a bolygóra érkezik mondta védekezően a szenátor.
EnglishOne of the rods dipped violently, then the line began to scream out of the Penn Senator.
Az egyik bot hirtelen ívbe hajlott, sikoltva futott le az orsóról a damil.
EnglishCatch the news, the junior senator from Illinois asked her over a glass of white wine.
- Látta a tévét? - kérdezte tőle egy fiatal illinoisi szenátor egy pohár fehérbor mellett.
EnglishI walked ahead with Vitellius, a senator named Sentius, and the two generals.
Vitelliusszal, egy szenátorral és a két tábornokkal előre haladtam.
EnglishNo longer a senator from New England, he was now Vice President of the United States.
Nem New England-i szenátor többé, hanem az Egyesült Államok alelnöke.
Englishthe senator said, still recovering from shock.
Õ magának dolgozik? kérdezte a szenátor, kissé még sokkos állapotban.
English[ Crowd Cheering, Shouting ] [Kelly] Senator, listen, you favor gun registration, yes?
Szenátor, hallgasson ide, kezdeményezi a fegyver regisztrációt, ugye?
EnglishShe sold out after a rather well known U.S. senator died of a heart attack up there.
És miután egy eléggé közismert amerikai szenátor szívrohamban meghalt itt, eladta a szállodát.
EnglishThe senator had been staring with mixed awe and skepticism at the dubious-appearing mass.
A szenátor áhítatos félelemmel, mégis kételkedve vette szemügyre a különös műszertömeget.
EnglishCato did not forgive that senator, who was a distant relative.
Cato sohasem bocsátott meg ennek a szenátornak, aki különben távoli rokona volt.
English(Pierce) The threat against Senator Palmer remains a high probability.
Úgy hisszük, hogy Palmer szenátor életét továbbra is veszély fenyegeti.
EnglishLook, I can't possibly change my vote, Senator Greening said again.
Nézd, semmiképp sem változtathatom meg a szavazatomat ismételte meg Greening szenátor.