Context sentences for "send" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishCommission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
A Bizottság alelnöke, Kallas úr május 5-én elküldi a javaslatot a kollégiumnak.
EnglishWe, as a Union, need to send a strong signal to the other side of the Atlantic.
Nekünk, az Uniónak, erős jelzéseket kell küldeni az Atlanti óceán túlsó felére.
EnglishThe American knew he would have to encode them himself, and send them himself.
Az amerikai tudta, hogy neki magának kell rejtjeleznie és elküldeni az egészet.
EnglishI would strongly advise that the CyriniCS and Genidians also send forces,' he said.
Azt javasolnám, hogy a cyrinicek és a genidianok is küldjenek csapatokat mondta.
EnglishThey will send their accursed Church Knights to do war upon us, but fear them not!
Az átkozott lovagjaikat fogják ellenetek küldeni, de nektek nincs miért félnetek!
EnglishMore likely he will send a sandestin** with a plague of stag-beetles for my bed.
Tamurellót hamarosan a szelídek között is a legszelídebbként fogják számon tartani.
EnglishHe would also send a paper record upstairs for the permanent operations files.
Egy jelentést is fel kell küldenie az emeletre a megtartandó műveleti akták közé.
EnglishOne day it might send another foe to find her, if she did not destroy it first.
Egy nap tán új ellenséget küld utána a trón, ha nem pusztítja el azon nyomban.
EnglishOnce we get past them, I'll send a few men around behind them to deal with them.'
Ha átjutottunk rajtuk, majd visszaküldöm az embereimet, hogy intézzék el őket.
EnglishThe text on which we are voting today must send a strong signal to that effect.
A szövegnek, amelyre ma szavazunk, erőteljes üzenetet kell közvetítenie erről.
EnglishThis will bring Russia and China on board, which will send a strong signal to Iran.
Ebbe Oroszország és Kína is be lesz vonva, ami határozott jelzés lesz Irán felé.
EnglishShall I send Shadows veil to slip over your eyes and so reveal to you unseen pasts?
Szemed elé eresszem az Árnyak függönyét, hogy láthasd az eddig nem látott múltat?
EnglishI'll send the letter on to his house, but chances are, it won't get through.
Továbbítom a levelet a lakására, de megvan rá az esély, hogy nem kerül a kezébe.
EnglishThen the fucking State comes along, they send some bitch undercover, and I'm fucked.
Aztán jön az a szemét állam, küldenek egy beépített kurvát, és kicsesznek velem.
EnglishComrade Marshal, I will send a truckload of gold back to you this very evening.
Marsall elvtárs, ma este egy egész teherautónyi aranyat fogok útnak indítani önnek.
EnglishHenry tried to send the answer telepathically, but Owen could no longer hear him.
Henry igyekezett telepatikusan küldeni a választ, de Owen nem hallotta többé.
EnglishI can send you one - and I can sign it too - in thanks for what happened today.
Küldhetek egyet - és akár dedikálhatom is - köszönetképpen a ma történtekért.
EnglishSend the message in HTML anyway (some mail programs may not be able to display it)
HTML-ben küldje el az üzenetet (néhány levelezőprogram nem tudja megjeleníteni)
EnglishSend a good sergeant to the bachelor quarters and get them to the apartments.
Küldjenek egy őrmestert az egyedülállók szárnyához, és hozzák át mindegyiket ide.
EnglishSomething to send back to the Science and Technology Directorate at Langley, maybe.
A tudományos és technológiai osztály talán tudott volna mondani erről valamit.