EN

send-off {noun}

volume_up

Context sentences for "send-off" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThen affix my seal, subscribe my signature and send off this despatch by fast courier.
A végére nyomd rá a pecsétemet, írd alá helyettem, és küld el egy gyorsfutárral!
EnglishNo wonder ie w'as so willing to send me off around the world looking for it!
Nem csoda, hogy olyan könnyen engedett el világ körüli útra, hogy megkeressem!
EnglishNow go, or I will touch you with the pebble and send you off in a stupor!
Most pedig menj, különben megérintelek a kaviccsal és teljesen elkábulsz!
EnglishLiving in a house with four women is enough to send any man clean off his chump.
Négy nővel lakni együtt: elég ahhoz, hogy meggabalyodjon az ember.
EnglishAll right, when he got home he would buy a radio right away and send it off to her.
Rendben van, mihelyt kikászálódom innen, rögtön veszek egy rádiókészüléket, és elküldöm neki.
EnglishThe CIA killed Trevor.Was it expected to send him off with a proper burial?
Vajon elvárható-e, hogy a tisztességes eltemetéséről is gondoskodjon?
EnglishType them and send them off, and then you, too, are free for the weekend.
Gépelje le és küldje el a leveleket, aztán maga is szabad a hét végére.
EnglishRitter went off to send his message, then informed Admiral Greer.
Ritter el is tűnt nyomban, hogy továbbítsa, aztán tájékoztatta gyorsan Greer admirálist.
EnglishThe other woman passenger was trying to send off a telegram at the desk.
A másik női utas a felvételi pultnál táviratot próbált feladni.
EnglishHe wasn't sure where he'd find a hundred thousand bucks he could send off without raising suspicions.
Nem tudta, honnan kerít és hogyan küld el úgy százezer dollárt, hogy senki ne gyanakodjon.
EnglishYou just load up a bomber with gas and bombs and send it off.
Egyszerűen megpakol bombákkal, üzemanyaggal egy gépet, és elindítja.
EnglishHe'd wanted to hurt the little prick, to send him off to hell with a special, personal message.
Fájdalmat akart okozni a gazfickónak, a maga külön személyes üzenetével akarta a pokolra küldeni.
EnglishThat wailing could send you off the deep end in short order.
Ez az üvöltés az embert rövid úton a bolondok házába juttatja.
EnglishHe shall so sit and he will rule from the throne Evandig, if it is only to send a page off for a kerchief.
Talán azt hiszi, olyan könnyű az Evandingról uralkodni, mint egy inast elküldeni egy keszkenőért?
EnglishThe same religions who send their sages off to lonely mountain tops also teach us love and trust.
Azok a vallások, amelyek a bölcseiket kiküldik a magányos hegytetőkre, szeretetet és bizalmat is hirdetnek.
EnglishAnd if tempers are still too high, then they send someone off to visit some relatives as a cooling-off period.
Ha a hangulat továbbra sem csillapodik, valakit elküldenek a rokonaihoz, amolyan lenyugtató időszakként.
EnglishAnd again we send our young people off to war?
És megint fiatal amerikaiakat fogunk a csatatérre küldeni?
EnglishFile the serial numbers off and send you back?
- Kapnál egy leltári számot, és visszaküldenének hozzám?
EnglishSend off your captives to Doun Darric with an appropriate guard, then rejoin us at your best speed.
A foglyokat megfelelő kísérettel indítsa el Doun Darricba, aztán amilyen gyorsan csak tud, jöjjön utánunk az embereivel!
EnglishThen send me off with a good clap, he said.
"Akkor bocsássatok utamra egy jó vállveregetéssel."

Synonyms (English) for "send-off":

send-off

Similar translations for "send-off" in Hungarian

send noun
off adverb
off adjective
to get off verb