EN

sender {noun}

volume_up
Specifies that the sender rows starting with > appears in the recipient field.
Megadja, hogy a feladó "" karakterrel kezdődő sorai megjelenjenek a címzett mezőben.
Select the Sender check box, and then enter the return address.
Válassza a Feladó jelölőnégyzetet, és írja be a válaszcímet.
Specifies that you do not want to include the sender in the recipient field.
Megadja, hogy a feladó ne legyen a címzett mezőben.

Context sentences for "sender" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishDefines the distance of the sender field from the top or bottom page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal felső vagy alsó margójától számítva.
EnglishSpecifies that the sender rows starting with > appears in the recipient field.
Megadja, hogy a feladó "" karakterrel kezdődő sorai megjelenjenek a címzett mezőben.
EnglishDefines the distance of the sender field from the left or right page margins.
Megadja a feladó mező távolságát az oldal bal vagy jobb oldali margójától számítva.
EnglishThat is made very clear in the report by Mrs Ayala Sender, which I welcome.
Ezt Ayala Sender asszony jelentése igen egyértelművé teszi, amit én üdvözlök.
English(PL) Mr President, I should like to congratulate Mrs Ayala Sender on her excellent report.
(PL) Elnök úr, gratulálni szeretnék Ayala Sender asszonynak kiváló jelentéséhez.
EnglishClick and choose the text formatting style for the sender field that you want to edit.
Kattintson, és válassza ki a szerkeszteni kívánt feladó mezőhöz a szövegformázó stílust.
EnglishDo not mark messages as junk mail if the sender is in my address book:
Ne jelölje meg levélszemétként az üzenetet, ha a feladója benne van a címjegyzékben:
English(HU) I would like to thank my colleague, Mrs Ayala Sender, for an excellent report.
(HU) Köszönet Ayala Sender képviselőtársamnak a kiváló jelentésért.
EnglishIf you want to repeat the sender on subsequent pages, define the position and size here.
Ha a további oldalakon is szeretné feltüntetni a feladót, adja meg a helyét és a méretét.
EnglishSo, if a Russian commercial company were to engage you to find the sender, you could do it?
- Tehát ha egy orosz cég felkérné magát, hogy találja meg a leadót, meg tudná találni?
EnglishReplaces the text in the sender field by a default setting for the sender.
A feladó mezőben szereplő szöveget a feladóra vonatkozó alapértelmezett értékkel helyettesíti.
EnglishMrs Ayala Sender's report is nonetheless a good report and will of course receive my support.
Mindazonáltal Ayala Sender asszony jelentése jó, és természetesen támogatásomat élvezi.
EnglishAs Mrs Ayala Sender has said, they help to minimise transport congestion.
Amint Ayala Sender asszony elmondta, segít a közlekedési torlódások minimálisra csökkentésében.
EnglishAt the Moscow end, once the missive had been dropped in a mailbox, the sender became untraceable.
Moszkvában a feladót, miután bedobta a levelet a postaládába, nem lehetett kinyomozni.
EnglishMr Kohlíček and Mrs Ayala Sender mentioned pilots and crew.
Kohlíček úr és Ayala Sender asszony említette a pilótákat és az utaskísérőket.
EnglishThe ten documents returned by the anonymous sender all fell within a pattern, said Preston.
A névtelen feladó által visszaküldött tíz dokumentum azonos sémába tartozott mondta Preston.
EnglishYou should not trust the validity of this message until you verify its contents with the sender.
Ne bízzon meg az üzenetben, amíg nem egyeztette a tartalmát a feladóval.
EnglishThe sender will appear on the right-hand side of the page, to the right of the addressee.
A feladó a lap jobb oldalán, a címzettől jobbra fog megjelenni.
EnglishThe message appears to have been altered after the sender signed it.
Az üzenetet valószínűleg megváltoztatták, miután a feladó aláírta.
EnglishThe sender of this message has asked to be notified when you read this message.
Az üzenet küldője értesítést kér, hogy Ön átvette-e.

Synonyms (English) for "sender":

sender