"senior officer" translation into Hungarian

EN

"senior officer" in Hungarian

EN

senior officer {noun}

volume_up
senior officer (also: ranking officer)
Captain Rosselli, you are the senior officer present, and you make the call.'
Rosselli kapitány, ön a rangidős tiszt, önnek kell döntenie.
Good timing, the senior officer said as Vatutin came in the door.
Jó időzítés közölte a rangidős tiszt, amikor Vatutin belépett az ajtón.
Maga a rangidős tiszt!

Context sentences for "senior officer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut a senior officer in the Third had drafted him by name from the First... why?
Szuvorovot azonban egy magas rangú tiszt név szerint átrendelte a 3-ashoz.
EnglishThe senior watch officer could hear the rage at the other end of the line.
A rangidős ügyeletes tiszt kihallotta a miniszterelnök hangjából az izzó haragot.
EnglishThe Senior Duty Officer passed that along to the Science and Technology man.
- Az ügyeletes tiszt a technológiai igazgatóság emberének segítségét kérte.
English., senior CIA field officer.
Ezzel szemben a kezében van John T Clark vezető CIA-tereptiszt teljes dossziéja.
EnglishWe just killed three enemy tracks, and I think we got a senior of­ficer.
Kilőttünk három ellenséges lánctalpas harcjárművet, és azt hiszem, egy főtisztet is.
EnglishJust to be sure, the senior officer watched the blip for a few seconds.
A biztonság kedvéért a tiszt néhány másodpercig figyelte a felvillanó jelet.
EnglishWas it you who put out the rumor that the source was a senior officer in the Black Guard?
- Maga terjesztette el, hogy az informátor a Fekete Gárda egyik magas rangú tisztje?
Englishthe senior police officer asked.
Pontosabban mit tehetnék önért, Mr. Preston? kérdezte a rendőrtiszt.
EnglishSix weeks, the senior field officer replied in a studiously casual voice.
Hat hétbe telt felelte hangsúlyozottan félvállról a rangidős akciótiszt.
EnglishRyan hung that line up and turned to the senior Hot Line officer.
- Ryan befejezte a beszélgetést, és a rangidős kommunikációs tiszt felé fordult.
EnglishIt was often a curse being the senior watch officer here, especially on the morning shift.
Átok volt ügyeletes tisztnek lenni itt, különösen a délelőtti műszakban.
EnglishFinally, let us assume that this senior officer is acting... strangely.
Végül pedig tételezzük fel még, hogy ez a magasbeosztású tiszt valahogy furán viselkedik.
EnglishHe and another senior officer of the Second Directorate sat by the window of an apartment.
Egy másik, magas rangú tiszttel a második igazgatóságról egy lakás ablakánál üldögéltek.
EnglishWhat we're agreeing to do is look the other way, a senior intelligence officer told him.
Hajlandók vagyunk szemet hunyni mondta neki a hírszerzés egyik főnöke.
EnglishOn any assignment I accompany, Starfleet has designated me Senior Mission Officer.
Az összes akcióban ahol részt veszek, a Csillagflotta utasítása alapján rangidős parancsnok vagyok.
EnglishGolovko, who was the senior officer by a year, smiled for the first time.
Golovko, aki egy évvel előbb kapta meg jelenlegi rangját, most első alkalommal mosolyodott el.
EnglishThe senior maritime safety officer of Maas Control was also present.
A Maas irányítóközpont rangidőős biztonsági tisztje szintén jelen volt.
EnglishWe are ready, Comrade General, the senior Spetsnaz officer, a major, told his commander.
Készen állunk, tábornok elvtárs jelentette a Szpecnaz-egységet vezető őrnagy a parancsnokának.
EnglishCaptain Rosselli, you are the senior officer present, and you make the call.'
Rosselli kapitány, ön a rangidős tiszt, önnek kell döntenie.
EnglishGood timing, the senior officer said as Vatutin came in the door.
Jó időzítés közölte a rangidős tiszt, amikor Vatutin belépett az ajtón.

Similar translations for "senior officer" in Hungarian

officer noun
senior adjective
senior noun
medical officer noun
warrant officer noun
senior clerk noun
Hungarian
navigating officer noun
Hungarian
commanding officer noun
company officer noun
immigration officer noun
Hungarian
orderly officer noun
senior lecturer noun