EN

sensation {noun}

volume_up
But the sensation was, perhaps, a little premature.
A szenzáció azonban kissé éretlennek bizonyult.
Sensation even in London, thought the reporter when, on his return, he read the words.
"Szenzáció még Londonban is" gondolta a riporter, amikor visszatérve elolvasta a címeket.
And a very painful sensation, what was more.
És nagyon fájdalmas szenzáció a tetejében.
sensation (also: dent, impression)
It may be that instead of emotion, I feel sensation only, which I think to be emotion.
- Lehetséges, hogy amit érzek, az nem is érzelem, csak egy benyomás, amit én érzelemnek hiszek.
And whence had come that terrifying sensation of strong fingers groping eagerly at his brain as he fell?
S miből eredhetett vajon a rémisztő benyomás a mohón agya után tapogatódzó, erős ujjakról a zuhanás közepette?
In its wake, physical sensation returned, the reality of exhaustion and pain.
A nyomában persze újra beköszöntött a fizikai érzékelés, a kimerültség és a fájdalom konkrétuma.
It can only be a state of being, not just a fleeting emotion, sensation.
Ez csak egy létállapot lehet, nem pedig egy múló érzelem, érzékelés.
A kín fellángol, az érzékelés elhalványul.
sensation (also: feel, feeling, sense)
A deep ripple of sensation passed through her.
Különös érzet fodrozódott végig a testén.
Micsoda bűnös érzet?
True, the wounds still hurt, but with a different quality of pain: not the deep life-sapping ache of the day before, but a smaller, duller sensation.
Érzékeny volt, kétségtelen, de másképpen sajgott: nem az előző napi mélyről buzgó, életét csapoló fájdalom volt ez, hanem felületesebb, tompább érzet.
sensation (also: feeling, idea, sense, sentiment)
'I suppose it's quite a novel sensation for you,' agreed Anthony.
- Feltételezem, hogy ez maga számára teljesen újszerű érzés - mondta Anthony.
The sensation had come on suddenly, like an inner wave of panic, a faceless terror.
Az érzés váratlanul tört rá, mint egy pánikroham, egy megmagyarázhatatlan rettegés.
Just a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
Kellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
sensation (also: noise)

Context sentences for "sensation" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe himself had had to deal with plenty of sensation-hunting and hysterical women.
Neki magának is elég dolga akadt szenzációra éhes és hisztériás nőkkel életében.
EnglishAnd treasuring the sensation, I let her fingers linger as she looked into my palm.
Minél tovább akartam érezni a lázat, amelyet kezemre kulcsolódó ujjai keltettek.
EnglishIts juices rushed the taste through her mouth, blasting the sensation to her brain.
A dús nedvek végigáradtak a szájában, telt érzéshullámokat lökve az agya felé.
EnglishThe sensation had come on suddenly, like an inner wave of panic, a faceless terror.
Az érzés váratlanul tört rá, mint egy pánikroham, egy megmagyarázhatatlan rettegés.
EnglishJust height after height, till she was running with sweat and gorged on sensation.
Csak egyik magasság a másik után, míg csorogni nem kezdett róla az izzadság.
Englishcrash, except that this is also a place full of motion, warmth, sensation.
Az a kékség üres volt és mozdulatlan, ez viszont tele van melegséggel, mozgással.
EnglishJust a lovely little sensation, the soft pressure of the lips on my skin.
Kellemes kis érzés volt, ajkak puha nyomása a bőrömön, mosolyognom kellett tőle.
EnglishA brief perception of light intruded on the pure sensation of motion and he recognized
A tiszta mozgásélménybe rövid ideig fény hatolt be, és Sam felismerte az alagutat.
EnglishThe sensation spread, flowing up his legs like worms crawling over his flesh.
Az érzés lassan haladt előre, mintha férgek kúsztak volna fel a lábszárán.
EnglishPart of him recognized a Pan-deep sensation: the thrill of being paid attention to.
Tudatának egy részén kellemes érzés áradt szét: jó dolog, amikor figyelnek az emberre.
EnglishGritty sensation in the backs of my hands, anus trailing above and behind my head.
Súrlódó érzés a kézfejeimen, a fejem felett és mögött karok vonszolódnak.
EnglishSuddenly a burning sensation in his throat blotted out everything else.
Ekkor a torkában hirtelen fellángoló égető érzés minden mást kioltott körülötte.
EnglishHe told himself that the sensation was necessary, that he absolutely needed to get warm.
Azzal nyugtatta magát, hogy szüksége van erre az érzésre, föl kell melegednie.
EnglishYou are bored with bliss, satiated with sensation, jaded with jejune joys.
Untat a ragyogás, megcsömörlöttél az élvezetektől, elfárasztottak a meddő gyönyörök.
EnglishHe, Aaron Lake, quiet congressman from Arizona, had become an overnight sensation.
Õ, Aaron Lake, Arizona állam egyszerű képviselője egyik napról a másikra szenzáció lett.
EnglishIt was an odd sensation as the fields sustained him, playing across his skin.
Furcsa érzés volt, ahogy a mezők megemelték a testét, simogatták a bőrét.
EnglishFor a startled moment he had the eery sensation that she was looking into his thoughts.
Egy zavart pillanaton át az volt az érzése, hogy a nő a gondolatait firtatja.
EnglishRoughly speaking it was the sensation of being at the centre of an explosion.
Nagyjából úgy éreztem, mintha valamilyen robbanás középpontjában volnék.
EnglishFor a moment she had the sensation of being smothered; she grabbed for breath, panicking.
Egy pillanatig úgy érezte, mindjárt megfullad, kétségbeesve kapkodott levegő után.
EnglishEugene's remarks produced a sensation, and his tone silenced the dinner-table.
Ez a mondat tiszta levegőt teremtett, Eugène határozottsága elhallgattatta a jelenlevőket.