"sense of direction" translation into Hungarian

EN

"sense of direction" in Hungarian

EN

sense of direction {noun}

volume_up
sense of direction

Context sentences for "sense of direction" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI'm the emperor, and as such, I'm born with an innate sense of direction.
Én vagyok a császár, és mint ilyen, velemszületett irányérzékeléssel bírok.
EnglishAre you saying that we women have an inferior sense of direction?
Ezzel azt állítod, hogy nekünk nőknek alacsonyabbrendű irányérzékelésünk van?
EnglishHis sense of direction-honed after fourteen years of wandering-was automatic.
Irányérzéke - ami a tizennégy éves vándorlás során csak élesedett - magától is kiválóan működött.
EnglishThe role of permanent President is to enhance a shared sense of direction: nothing more, nothing less.
Az állandó elnök szerepe a közös irányultság érzésének erősítése: se több, se kevesebb.
EnglishWargun's sense of direction isn't too good when he's been drinking.'
Wargunnak nem valami jó az irányérzéke, amikor be van rúgva.
EnglishIn the heavy mist, it was difficult to keep his sense of direction, but Menion had no time to be concerned with that.
A sűrű ködben nehéz volt tartani az irányt, de Menionnak nem volt ideje ezen aggódni.
EnglishHe tried to look up to see what was happening, but he no longer had any sense of direction.
Megemelte a fejét, s fölnézett, hogy megtudja, mi történt, de csak nem bírta sehogy megállapítani, merre van a fönt.
EnglishThen the sun disappeared behind a wall of buildings, and she lost her sense of direction almost immediately.
Ekkor a nap eltűnt egy épületsor mögött, s Doris szinte azonnal elvesztette a tájékozódási képességét.
EnglishOnce we're in the wall we lose our sense of direction.
Amint belépünk a falba, elveszítjük az irányérzékünket.
EnglishI can't be sure that we have kept our sense of direction.
Nem tudom biztosan, megmaradt-e az irányérzékünk.
EnglishHer sense of direction was unfailingly good.
Tájékozódási képessége ezúttal sem csalta meg.
EnglishThe keen-eyed Menion led, picking out the best path, relying heavily on his sense of direction in the semidarkness.
Az éles szemű Menion haladt elöl, aki leginkább ösztönös irányérzékére támaszkodva mindig észrevette a legjobb ösvényt.
EnglishYou could see San Francisco in every direction but east as I remember, but I don't have a good sense of direction.
Ki lehetett látni San Franciscóra minden irányban, kivéve, ha jól emlékszem, talán a keletet, bár nem jó az irányérzékem.
EnglishAny wonder we've lost our sense of direction?
EnglishI always had a good sense of direction.
Mindig jó érzékem volt a tájékozódáshoz.
EnglishThis will ensure coherence and offer a sense of direction that actors across Europe can recognise and support.
Ez koherenciát fog biztosítani és tájékozódási pontot fog nyújtani, amelyet az érintettek Európa-szerte elfogadhatnak és támogathatnak.
EnglishTregarth's sense of direction had not betrayed him; the neighboring roof showed a ragged hole, the mark of his landing in the plane.
Tregarthot nem hagyta cserben irányérzéke; a szomszédos tetőn sötét lyuk tátongott, a repülőgép becsapódásának helye.
EnglishCale quickly lost his sense of direction, though he did feel the ground descending and growing softer as they progressed.
Cale hamar elveszítette az irányérzéket, de annyit észrevett, hogy lefelé haladnak, és a talaj egyre puhábbá válik a talpuk alatt.
EnglishAs the snowmobile wove its way around trees, thick clumps of bushes, and knobs of rock, his sense of direction pretty much gave up.
Irányérzéke meglehetősen összezavarodott, miközben a hójáró kanyargott a fák, a sűrű cserjék, kiszögellő sziklák között.
EnglishHe's got a good sense of direction!