"sense of guilt" translation into Hungarian

EN

"sense of guilt" in Hungarian

EN

sense of guilt {noun}

volume_up
sense of guilt (also: compunction, guilt, remorse)
There was a sense of guilt in lying here in luxury when he was ruined and hadnt a penny in the world.
Bűntudat fogta el, hogy luxuskörülmények között itt heverészik, miközben tönkrement, egy fillérje sem maradt.
I had been unjust to him in that, and so I had added a sense of guilt to my other more formal obligation.
Ebben igazságtalan voltam hozzá, s így még bűntudat is járult egyébkénti formális kötelezettségemhez.
Tell me, Miss Claythorne, did she appear to be troubled by a sense of guilt or a feeling of remorse for her attitude in the matter?
És mondja, Miss Claythorne, nem látszott rajta, hogy bűntudat bántaná, vagy furdalná a lelkiismeret, amiért így viselkedett?

Context sentences for "sense of guilt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHe had no sense of guilt and no apathy for-or fear of-the police.
Nem volt bűntudata, és sem ellenszenvet, sem félelmet nem érzett a rendőrség iránt.
EnglishThat devil of a woman has got you just where she wants you by playing on your sense of guilt.
E az ördögi nő a markában tart, mert meglovagolta a bűntudatodat...
EnglishIf asked, Ryan would respond that he'd done it out of an over-scrupulous sense of guilt.
Ryan a tranzakción nyert pénzéből kincstárjegyeket vásárolt, majd néhány év múltán létrehozott belőle egy...
EnglishThey managed to induce a sense of guilt in those questioned.
Sikerült elérniük, hogy a kérdezettek bűntudatot érezzenek.
EnglishI had been unjust to him in that, and so I had added a sense of guilt to my other more formal obligation.
Ebben igazságtalan voltam hozzá, s így még bűntudat is járult egyébkénti formális kötelezettségemhez.
EnglishThere was a sense of guilt in lying here in luxury when he was ruined and hadnt a penny in the world.
Bűntudat fogta el, hogy luxuskörülmények között itt heverészik, miközben tönkrement, egy fillérje sem maradt.
EnglishWe have so few ways in which to assuage the sense of guilt.
Kevés eszközünk van bűntudatunk enyhítésére.
EnglishTransferring the guilt to the daughter--that's a fairly common way for a sick man to escape his own sense of guilt.
Átvitte a bűntudatot a lányára - ez megszokott módja, hogy egy beteg ember szabaduljon a saját bűntudatától.
EnglishTell me, Miss Claythorne, did she appear to be troubled by a sense of guilt or a feeling of remorse for her attitude in the matter?
És mondja, Miss Claythorne, nem látszott rajta, hogy bűntudat bántaná, vagy furdalná a lelkiismeret, amiért így viselkedett?
EnglishBoth from a humanist perspective and also from a sense of guilt, we should make a constructive contribution to Africa in every aspect.
Mind a humanista perspektíva, mind a bűntudat által vezérelve konstruktív hozzájárulást kell tennünk Afrikához minden szempontból.
EnglishBut that did little to ease the sense of guilt he felt at not having been there when the cliff ledge gave way and the Valeman was thrown to the churning waters of the rapids below.
Ez azonban nemigen enyhítette bűntudatát, amelyet afelett érzett, hogy nem volt ott, amikor a sziklaperem engedett és a völgylakó eltűnt a kavargó habok között, a zúgók vizében.

Similar translations for "sense of guilt" in Hungarian

guilt noun
sense noun
sense of feeling noun
sense of direction noun
sense of duty noun
sense of humor noun
Hungarian
sense of time noun
Hungarian
sense of locality noun