EN

sensory {adjective}

volume_up
sensory
Mr Pahpshmir, have you ever seen sensory-induced hypnosis?
Mr Váladeque, látott valaha érzék által kiváltott hipnózist?
Perhaps, he thought, the Serpent folk after all lacked the astoundingly developed extra- sensory powers of the Swimmers and the winged men.
Meglehet, gondolta, a kígyók népéből hiányzik az a különösen fejlett érzék, amellyel az Úszók és a szárnyas emberek rendelkeznek...
The ability to see into the astral planes was a sensory ability.
Az asztrális síkban való látás pedig érzékelési képesség.
And the memory system is sitting over the sensory part of the brain.
És a memóriarendszer az agy érzékelési részén ül.

Context sentences for "sensory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
A modern gépjárművek vezetőfülkéiben előfordulhat érzékszervi túlterhelés is.
EnglishThe sensory centers of her brain were seeking sustenance and finding only a vacuum.
Agyának érzékelőközpontjai táplálékot kerestek és csak vákuumot találtak.
English'And she slept every night in the sensory-deprivation chamber, like I thought?'
- És minden éjjel a szenzordeprivációs kamrában aludt, ahogy gondoltam?
EnglishNow I get an extra source of sensory information due to that external act.
Akkor egy plussz érzékszervi információt szereztem be a külső történés következtében.
EnglishLet the individual grow in sensory deprivation, in your cold-sleep tank.
Engedd, hogy a személyiséged az érzékelők átvegyék a hibernáló tartályban.
EnglishNow, the animal mind, and also my mind, puts sensory-based information into categories.
Nos, az állati elme, és az én elmém, kategorizálja az érzékelésen alapuló információkat.
EnglishShe stuck her head forward and frowned as hard as she could at the machine's front sensory band.
Ulver elvette legzordonabb pillantását, és a gép elüls szenzorpántjára meredt.
EnglishHad Beaumont been able to pick up any sensory input? he wondered.
Vajon képes-e Thad Beaumont észlelni bármiféle érzékszervi információt őróla?
EnglishIt copied the posterior part, the back part, which is sensory, and put it in the front part.
Lemásolta a hátsó, vagyis az érzékelő részt, és betette az elülső részbe.
EnglishI felt pleasure that my weapon and sensory systems were working as they were supposed to.
Ez egyrészt kárörömmel töltött el, másrészt szántam a nyomorultakat.
EnglishSo I have sensory input, which I can take in to make beliefs.
Tehát érzékelek valamit az érzékszerveimmel, amit felhasználhatok hiedelemalkotásra.
EnglishAnd to do that, I'll tell you about how the brain deals with sensory input.
És hogy ez bekövetkezzen, elmondom most Önöknek, hogyan kezeli az agy az érzékszervi észleléseket.
EnglishWell, they're all probably in sensory overload at the moment.
Nos, nekem úgy tűnik, hogy kissé megzavarta őket ez a hirtelen ingeráradat.
EnglishYou want to put this man into the sensory-deprivation tank, don't you?
Be akarjátok rakni ezt az embert az érzékfosztó tartályba, igaz?
EnglishHe is certain that he cannot tolerate so much sensory input.
Biztosra vette, hogy nem lesz képes elviselni ezt a hatalmas ingertömeget.
EnglishSo we work in a whole sensory movement task soup of noise.
Tehát a zaj egész érzékszervi mozgás feladat kavalkádjában tevékenykedünk.
EnglishA computer filter which distributes conceptual patterns into a broad selection of sensory avenues.
- Egy szűrőkomputer, ami a konceptuális mintázatokból érzetek széles skáláját hozná létre.
EnglishFirstly, the early years of childhood are critical for cognitive, sensory and motor development.
Először is, a koragyermekkor kritikus a gyermek kognitív és szenzomotoros fejlődése szempontjából.
English. . because I knew about young Beaumont's sensory precursor, you see.
Hiszen tudtam a fiatal Beaumont érzékszervi előjeleiről.
EnglishYou have data, and data in neuroscience is sensory input.
Van adatunk, és az idegtudományban az adat az érzékszervi észlelés.

Synonyms (English) for "sensory":

sensory
sensory nerve