"sensual" translation into Hungarian

EN

"sensual" in Hungarian

EN sensual
volume_up
{adjective}

sensual (also: amatory, carnal, concupiscent, erotic)
Bodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
Erika's deep sensual voice came reassuringly from the rear of the chamber.
Épp azt próbáltam eldönteni, lelőjelek-e hallotta Erika mély, érzéki, megnyugtató hangját a kamra hátsó végéből.
For this is not wisdom, descending from above: but earthly, sensual, devilish.
Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni.
sensual (also: carnal, corporal, corporeal, material)
volume_up
testi {adj.}
But the sensual man perceiveth not these things that are of the Spirit of God.
A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered.
Bodily functions are a wonderful, ndeed sensual, thing.
A testi funkciók csodálatos, mondhatni érzéki dolgok!
sensual (also: concupiscent, erotic, exuberant, gross)
volume_up
buja {adj.}
sensual (also: erotic, lascivious, voluptuous)
volume_up
kéjes {adj.}
This was the lure of true sorcery, he thought, the heady rush of sensual power that the preservers, with their pathetic, weak philosophy, would never understand.
Ez az igazi varázslat ellenállhatatlan csábereje, gondolta, a kéjes erő féktelen áramlása, amit az Õrzők, a maguk patetikus, gyenge filozófiájával sosem értenének meg.
sensual
sensual (also: voluptuary, wanton)

Synonyms (English) for "sensual":

sensual

Context sentences for "sensual" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWould the dikta see them as powerfully sensual or as evidence of animal origin?
Vajon a diktátorok vadul érzékinek látják, vagy az állati származás nyomának?
EnglishThese are they who separate themselves, sensual men, having not the Spirit.
Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek.
EnglishAilill smiled, but no good showed in the sensual curve of those thin lips.
Aztán elmosolyodott, de érzékien ívelő, keskeny ajkai nem sok jót ígértek.
EnglishThey were ethereal in some ways, yet at the same time earthy and strong, powerfully sensual.
Légiességükkel szöges ellentétben állt a belőlük áradó erő és érzékiség.
EnglishIn that state, crowds become an oppression to him; music even, too sensual and gross.
Ebben az állapotban tehernek érzi a tömeget, s maga a zene is durvának és túlságosan érzékinek tűnik fel előtte.
EnglishIt was a new sensual experience, and Kivara was unable to let go of it.
Tökéletesen új élmény; Kivara nem tudta megállítani.
EnglishPerhaps there was something sensual about her mouthher lips were puffybut she had not done that to herself.
Talán a megdagadt szájáról lett volna valami érzékiség leolvasható, ha a dagadás nem úgy támadt volna, hogy rávertek.""
EnglishIn the painting of the ikon I had found it, but the ikon had satisfied the need for the sensual because the ikon was beautiful.
Az ikon festésében megtaláltam, ám az ikon az érzékiség iránti szomjamat elégítette ki, mert gyönyörű volt.
EnglishOne wished to embrace her, to spill out the conflict he felt between his sensual license and his analytical engine of a mind.
Az egyik azt akarta, hogy megölelje Johannát, és végre pontot tegyen a szenvedélye és analitikus elméje közötti küzdelem végére.
EnglishHer mouth was thin-lipped rather than sensual, and there were two hard lines of discontent at its corners.
Pengevékony ajkát a legnagyobb jóindulattal sem lehetett volna érzékinek nevezni, és az összképet tovább rontották a szája sarkában húzódó bosszús árkok.
EnglishBut vampires feel cold as acutely as humans, and the blood of the kill is often the rich, sensual alleviation of that cold.
Ámde a vámpírok éppoly erősen érzik a hideget, mint a halandók, és az áldozat vére gyakran hatásos és gyönyörteljes csillapítása a fázásnak.
EnglishYou're the gypsy, said the man in a low, pleasing voice that was almost a little sensual and very unlike the caustic baritone of the dwarf.
- Te vagy a cigány - mondta mély hangján a férfi, amelynek behízelgő érzékisége egyáltalán nem emlékeztetett a törpe gúnyos dörmögésére.
EnglishOr the sensual feeling.
EnglishHad she been gripped by the lust and wild sensual euphoria of some of the others, and was she simply caught up in one of the groups madly pleasuring and indifferent to all else?
Elkapta a vágy s az érzékiség eufóriája, s belekeveredett valamelyik gyönyörkergető s minden egyéb iránt érzéketlenné váló csoportba?
EnglishBut it was plainly obvious that the Virgin was as purely beautiful as the goddess Venus, and the Angels were sensual and alluring as only very young boys and girls can be.
Pedig láttam, hogy a Szűz ugyanolyan tiszta szépség, mint Venus istennő, az angyalok pedig olyan bájosak és érzékiek, amilyenek csak a nagyon fiatal lányok és fiúk lehetnek.