"sensuous" translation into Hungarian

EN

"sensuous" in Hungarian

EN

sensuous {adjective}

volume_up
Nobody then thought children were innocent of sensuous pleasures.
Akkor senki se képzelte a gyerekeket érzéki gerjedelmektől mentes ártatlanoknak.
I would turn all sensuous experiences to goodness and purity.
Minden érzéki élményt átváltoztatok tisztasággá és szépséggé.
Exactly, like Bosch's Garden of Earthly Delights, that kind of lus- cious sensuous paradise!
- Pontosan, mint A földi gyönyörök kertje, az a buja, érzéki paradicsom!
The blued steel was immaculate, and the walnut stock was positively sensuous in its honeyed purity.
A kékes fényben játszó acél makulátlan volt, a diófa tusa pedig határozottan érzékeny volt puritán egyszerűségében.

Context sentences for "sensuous" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishNobody then thought children were innocent of sensuous pleasures.
Akkor senki se képzelte a gyerekeket érzéki gerjedelmektől mentes ártatlanoknak.
EnglishExactly, like Bosch's Garden of Earthly Delights, that kind of lus- cious sensuous paradise!
- Pontosan, mint A földi gyönyörök kertje, az a buja, érzéki paradicsom!
EnglishPerhaps his sensuous early poetry, the Amores, was considered to be a bad influence.
Talán korai fülledt költeményét, a Szerelmek-et hibáztatták, hogy az volt rossz hatással Juliára.
EnglishThe great electronic whine and the sudden loss of gravity gave him a faint sensuous pleasure.
Majdnem érzéki örömmel töltötte el a hangos elektromos nyüszítés és a hirtelen súlytalanság.
EnglishShe was something fit for the most lavish palace of the imagination; something both sensuous and divine.
A képzelet legpazarabb palotájába illett; egyszerre volt buja és isteni.
EnglishI would turn all sensuous experiences to goodness and purity.
Minden érzéki élményt átváltoztatok tisztasággá és szépséggé.
EnglishMa chere Maquine, sensors do not a sensuous being make.
- Ma chére Maguine, a szenzorok nem változtatnak érző lénnyé.
EnglishThe blued steel was immaculate, and the walnut stock was positively sensuous in its honeyed purity.
A kékes fényben játszó acél makulátlan volt, a diófa tusa pedig határozottan érzékeny volt puritán egyszerűségében.
EnglishDuring his friendship with her late father, Alan Gerrard had frequently met Tess when she was a teenaged, gangly, sensuous tomboy.
, Apjával való barátsága idején Allan Gerrard gyakran találkozott Tess-szel a vadóc tinédzserrel.
EnglishThe sky and the sea to the west were raven meeting crow, as feathery smooth and sensuous and inviting as death.
A nyugati égbolt és az óceán hollófeketévé változott; a sötét, tollsima sötétség érzéki és hívogató volt, akár a halál.
EnglishWith his sensuous mouth, as though sampling the contents of a bonbon box, he had savoured the words blow your brains out.
Kirobbantom az agyát - olyan élvezettel ejtette ki ezeket a szavakat, mintha egy bonbonos doboz tartalmát ízlelgetné.
EnglishIt was sensuous again, it was beautiful.
EnglishHigh above them on a ledge, its huge jaws open in sensuous languor, a rock-lizard slept half-lidded in the sun.
Magasan odafönt, egy sziklapadon, hatalmas száját bágyadtán kitátva, félig lehunyt szemmel egy kövigyík szundikált a verőfényes napon.
EnglishThere were lemon trees, and many a marble statue of a lazy, sensuous god or goddess, round which flowers grew in rich purple or blue.
Voltak citromfák, és számos buja isten meg istennő szobra álldogált lustán mélybíbor vagy kék virágok gyűrűjében.
EnglishThe limit of length in relation to dramatic competition and sensuous presentment is no part of artistic theory.
A nagyság meghatározása azonban az előadásokhoz és a hallgatók felfogóképességéhez való viszonylatban nem a költészet tudományának feladata.
EnglishWings, longer than his mans form was tall, swept from his shoulders, caressing the air like the fingers of the most sensuous of lovers.
Vállain a lengő szárnyak hosszabbak, mint emberi méretei, úgy simogatják a levegőt, mint egy szerelmes érzéki ujjai.
EnglishWould we choose tropical islands on which to play our sensuous games, to do our dances and fall into our spells of dancing and singing?
Mennénk trópusi szigetekre, ahol űzhetnénk érzéki játékainkat, és addig táncolhatnánk-dalolhatnánk, míg belekábulunk?
EnglishTo be sensuous is to be mortal.
EnglishThe smile faded, replaced by a look so sensuous and compelling as to cause Wil to forget momentarily what it was that he was about.
A mosoly eltűnt, de olyan buja és csábító pillantás vette át a helyét, hogy a völgylakó tökéletesen elfelejtette, mi akart.
EnglishThat sensuous, mesmerizing voice.