EN

sentimental {adjective}

volume_up
Behind them, Whitehead grunted at this sentimental nonsense.
Mögöttük Whitehead dörmögött valamit ennek az érzelgős bárgyúságnak a hallatán.
And yet my sister wasn't fanciful or sentimental in any way.
Pedig a nővérem egyáltalán nem volt ábrándos vagy érzelgős.
As for me, I am not so sentimental about beautiful young ladies.
Ami engem illet, én nem vagyok ilyen érzelgős szép fiatal nőkkel.
sentimental (also: emotional, pathetic)
I'm not that sentimental, except when it comes to music, he said with a bright smile.
Nem vagyok érzelmes, kivéve, ha zenéről van szó felelte Lasher ragyogó mosollyal.
It was a sentimental thing, my taking her there, to stand over the grave of one of her own.
Érzelmes gesztus volt tőlem, hogy odavittem, hadd álljon a síron, amely egyik vérét rejti.
I shall have a sentimental attachment to it all of my life, of course, but at this time I simply cannot remain there!
Amíg élek, érzelmes szálak fűznek hozzá, természetesen, de jelen pillanatban egyszerűen nem bírok ott maradni!
I've never understood the passion for Schubert's sentimental Viennese shit.
Sosem értettem, hogy miért rajonganak Schubert szentimentális bécsi szarságáért.
You're such a sentimental young bastard, aren't you?
Nem lehet azt mondani, hogy túlzottan szentimentális alkat lennél, igaz?
Anyway I couldn't have made the sentimental assumption that Pyle made.
Semmi esetre sem tehettem ezt abban a szentimentális értelemben, amelyet Pyle föltételezett.

Context sentences for "sentimental" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI've never understood the passion for Schubert's sentimental Viennese shit.
Sosem értettem, hogy miért rajonganak Schubert szentimentális bécsi szarságáért.
EnglishI'm not that sentimental, except when it comes to music, he said with a bright smile.
Nem vagyok érzelmes, kivéve, ha zenéről van szó felelte Lasher ragyogó mosollyal.
EnglishThen, for sentimental reasons, or because I'm a nice guy, I let you live.
Aztán lehet, hogy szentimentális vagyok, vagy, mert jó fiú, életben hagytalak.
EnglishHe whistled and a spaniel came running to him, looking up at him with adoring sentimental eyes.
Közben ez járt a fejében: Fura egy szitok, hogy szukának nevezzenek egy cafka nőt.
EnglishRussians have always been very sentimental people, especially where small children are concerned.
Az oroszok mindig is szentimentálisak voltak, főleg ha kisgyerekekről volt szó.
EnglishSome tender heroine of a more sentimental age might have sought to keep her man out of danger.
Egy sokkal érzelgősebb kor gyöngéd hősnője távol tartotta volna fiúját a veszélytől.
EnglishA very fine example and I'm sure just as full of sentimental memories.
Az is szép példány, és meg vagyok győződve, hogy szintén sok érzelmi emlék fűződik hozzá.
EnglishLike their father, she had always been sentimental about books.
Apjukhoz hasonlóan, ő is szentimentálisan viselkedett, ha könyvekről volt szó.
EnglishThe value is entirely sentimental, maintained by a supply, demand and advertising.
Az értéke teljességgel az érzelmeken alapul, amit a készlet, a kereslet, és a hirdetés tart fenn.
EnglishBehind them, Whitehead grunted at this sentimental nonsense.
Mögöttük Whitehead dörmögött valamit ennek az érzelgős bárgyúságnak a hallatán.
EnglishIt was a sentimental thing, my taking her there, to stand over the grave of one of her own.
Érzelmes gesztus volt tőlem, hogy odavittem, hadd álljon a síron, amely egyik vérét rejti.
EnglishAnyway I couldn't have made the sentimental assumption that Pyle made.
Semmi esetre sem tehettem ezt abban a szentimentális értelemben, amelyet Pyle föltételezett.
EnglishNo legal or moral disquisition or sentimental spokespersons are called for on this subject.
E témakörben sem jogi vagy morális értekezésnek, sem szentimentális szószólónak nincs helye.
EnglishWe use it for sentimental reasons or to cover up an obsession with one woman.
Érzelgősségből használjuk vagy azért, hogy megszépítsük vele egy nőhöz való rögeszmés kötöttségünket.
EnglishThe band had moved from Strauss to more recent sentimental favorites.
A zenekar áttért Straussról a modernebb romantikus zeneszerzőkre.
EnglishI'm not accusing you of trying to stage a mother and daughter sentimental meeting.
Eszembe se jut azzal vádolni magát, hogy valami szentimentális anya-és-leánya-találkozót próbált rendezni.
EnglishAs for me, I am not so sentimental about beautiful young ladies.
Ami engem illet, én nem vagyok ilyen érzelgős szép fiatal nőkkel.
EnglishHe hadn't asked, but supposed it had sentimental significance.
Ryan nem kérdezte, de sejtette, hogy nosztalgiából öltötte magára.
EnglishOne was sentimental: her grandfather had given it to her, and she had used it a lot as a schoolgirl.
Egyfelől érzelmi: nagyapja ajándéka, iskoláskorában sokat forgatta.
EnglishI'd left a sentimental mother at the bubbling pink swamps of Clak'dor VII.
Szentimentális anyát hagytam magam mögött a Clak'dor VII fortyogó rózsaszín mocsarai mellett.

Synonyms (English) for "sentimentality":

sentimentality
sentiment