EN

sentimentality {noun}

volume_up
sentimentality (also: sentimentalism)
A mindennapi életet átitatja a szentimentalizmus.
'If she loved you -' 'Sentimentality, Mrs Revel.
- Ez szentimentalizmus, nagyságos asszonyom.
Something in Fang's soul bridled at that, but his feelings were mere bourgeois sentimentality, weren't they?
Ez némileg zavarta Fang büszkeségét, de az érzés csak burzsoá szentimentalizmus volt, nem igaz?

Context sentences for "sentimentality" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTimmy wasn't a coward, but he did have some lingering bourgeois sentimentality.
Timmy nem volt gyáva, de még nem szabadult meg teljesen a kispolgári érzelgősségtől.
EnglishTo lead, to really lead, you have to be above sentimentality.
Ha vezetni kíván, ha uralkodni akar, felül kell emelkednie a szentimentalizmuson.
EnglishYou cover up your weakness with a bunch of bleeding-heart sentimentality.
A gyengeségedet szívszorító szentimentális frázisokkal palástolod.
EnglishSentimentality and nostalgia might plausibly lead Hari there.
- Kiszámítható, hogy Harit oda hajtja a szentimentalizmusa és a nosztalgiája.
EnglishI hope sentimentality didn't make you chase after me across the galaxy.
Remélem, nem a szentimentalitás késztetett arra, hogy átgyere utánam a galaxis túlsó peremére!
EnglishAs I have often remarked to Dame Flora, you are perhaps over-inclined to sentimentality.
Amint azt gyakran mondogattam Flora kisasszonynak, felséged túlságosan hajlamos az érzelmességre.
EnglishTheir kind did not waste time on idle sentimentality.
Az ő fajtájuk nem vesztegette az időt és az energiát ostoba érzelmekre.
EnglishSomething in Fang's soul bridled at that, but his feelings were mere bourgeois sentimentality, weren't they?
Ez némileg zavarta Fang büszkeségét, de az érzés csak burzsoá szentimentalizmus volt, nem igaz?
EnglishAnd you begin to get very sentimental; you cultivate sentimentality intensely.
EnglishThe cant and sentimentality that followed the thief to the grave disgusted the European.
Az Európai undorodott a szertartástól és a csöpögős, émelyítő hangulattól, amely a tolvajt az utolsó útján körülvette.
English'If she loved you -' 'Sentimentality, Mrs Revel.
- Ez szentimentalizmus, nagyságos asszonyom.
EnglishFortunately he was completely occupied with the final arrangements of his plan and there was no time for sentimentality.
Szerencsére teljesen lefoglalják most őt a készülődés végső tennivalói, és nincs idő szentimentális érzelgésre.
EnglishSentimentality pervades daily life.
A mindennapi életet átitatja a szentimentalizmus.
EnglishCandy had no sentimentality about flies.
EnglishIt was a sentimentality.
EnglishA select company, perhaps, not grown so blind with sentimentality as to fashion nostalgia from times of horror and terror.
Válogatott társaság volt, s még nem vakított el minket annyira a szentimentalizmus, hogy nosztalgiával gondoljunk vissza az iszonyat és az erőszak idejére.
EnglishWhere Nisby was abrupt and Sir Jaucinet elegant, the dark creature used a furious zeal lacking in all sentimentality, failing even to remove his hat.
Amiben Nisby gyors volt, Sir Jaucinet elegáns, abban a sötét alak olyan vad és heves, hogy még a kalapját is elfelejtette levenni.
EnglishThey can hurt us, yes, but we can hurt them, and this is one weapon against which they have no defense, and their sentimentality for their people works for us, not them.
Igen, árthatnak nekünk, de mi is árthatunk nekik, és ez olyan fegyver, ami ellen, hála a szentimentalizmusuknak, immár nem tudnak védekezni.
EnglishThe reason is that, sentimentality aside, an intervention lasting 10 years can cast a complete shadow over the effectiveness of the political decision taken on this issue.
Ennek az az oka - félretéve az érzelgősséget -, hogy egy 10 éven keresztül tartó beavatkozás teljesen beárnyékolhatja a kérdésben hozott politikai döntés hatékonyságát.
English'Surely if a woman committed a crime like murder, she'd be sufficiently cold-blooded to enjoy the fruits of it without any weak-minded sentimentality such as repentance.'
- Ha egy nő képes gyilkosságot elkövetni, akkor biztosan ahhoz is elég hidegvérű, hogy élvezze tettének gyümölcseit, afféle gyöngeelméjű szentimentalizmus nélkül, mint a bűnbánat.

Synonyms (English) for "sentimentality":

sentimentality
sentiment