EN

separately {adverb}

volume_up
separately
separately (also: severally)
These aspects, separately and combined, can lead to serious mental disorders.
Ezek külön-külön vagy együtt komoly mentális zavarokhoz vezethetnek.
It is undemocratic and appalling that we are not voting on each report separately.
Nem demokratikus és érthetetlen, hogy az egyes jelentésekről nem külön-külön szavazunk.
About an hour after that, the other two who had visited Schulz left separately.
Körülbelül egy órával ezután Schulz két látogatója külön-külön távozott.

Context sentences for "separately" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

English(iii) working or protective clothing and street clothes are stored separately,
(iii) a munkaruhát vagy védőöltözetet és az utcai ruhákat elkülönítve tárolják,
EnglishOn multi head systems you can correct the gamma values separately for all screens.
Több képernyő használata esetén a gamma-korrekció mindegyiknél külön megadható.
EnglishThirdly, we need to avoid a situation where Member States are acting separately.
Harmadszor, nem alakulhat ki olyan helyzet, ahol a tagállamok külön-külön cselekszenek.
EnglishWhen comparing wages, managers and executives should be considered separately.
A bérek összehasonlításakor a vezetőket és az igazgatókat külön kell figyelembe venni.
EnglishEach missile had to be up­graded separately, and each was a seven-step process.
Minden egyes rakétát külön kellett frissíteni, ami egy hét lépésből álló folyamat volt.
EnglishIt is undemocratic and appalling that we are not voting on each report separately.
Nem demokratikus és érthetetlen, hogy az egyes jelentésekről nem külön-külön szavazunk.
EnglishAbout an hour after that, the other two who had visited Schulz left separately.
Körülbelül egy órával ezután Schulz két látogatója külön-külön távozott.
EnglishNevertheless, there was no opportunity to vote separately on those parts of the report.
Azonban nem volt lehetőség külön szavazásra a jelentés ezt érintő részeinél.
EnglishNone could know that the cutaway shots had been filmed separately, using actors.
Senki sem tudta, hogy a felvételek máshol, színészekkel készültek.
EnglishI would like to address separately some of the most widely discussed issues in the debate.
Néhány kérdésre külön is kitérnék, amelyekről a legtöbb szó esett a vitában.
EnglishThe forces specified in items II.5.4.5.2 and II.5.4.5.3 above must be applied separately.
A fenti II.5.4.5.2. és II.5.4.5.3. pontban megadott erőket külön-külön kell kifejteni.
EnglishThese aspects, separately and combined, can lead to serious mental disorders.
Ezek külön-külön vagy együtt komoly mentális zavarokhoz vezethetnek.
EnglishThis is dangerous because civilisation cannot be built separately.
Veszélyes vizekre evezünk, hiszen a civilizáció összefogás nélkül nem építhető.
EnglishWe can no longer consider and perceive ourselves separately from Europe.
Már nem tartjuk magunkat, és nem látjuk magunkat Európától különállónak.
EnglishIn Brussels within the European Parliament, we take the two issues and discuss them separately.
Mi itt Brüsszelben, az Európai Parlamentben külön-külön tárgyaljuk a két kérdést.
English- capital repayments and, separately, interest on loans contracted earlier.
" - tőkevisszafizetés és külön, a korábban felvett hitelek kamatai."
EnglishThey used the Stone, all of them, together perhaps, or separately, and they were destroyed.
Használták a követ, valamennyien, talán külön, talán együtt, és az elpusztította őket.
EnglishIt would therefore be better if applications were submitted separately in future.
Ezért jobb lenne, ha a kérelmeket a jövőben külön nyújtanák be.
EnglishI would therefore like us to be able to vote separately on this paragraph.
Ezért tehát azt szeretném, ha erről a bekezdésről külön szavaznánk.
EnglishEvery fiber in the trunk, the bark, the roots seemed to cry out separately against this murder.
A törzs, a kéreg, a gyökér minden idege külön-külön kiáltott megálljt a gyilkosságra.

Synonyms (English) for "separately":

separately
separable
separator
separateness