"separatism" translation into Hungarian

EN

"separatism" in Hungarian

EN

separatism {noun}

volume_up
Supporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
A szeparatizmus támogatása a világ bármely részén ellentétes az ENSZ szellemével.
That is not separatism, that is an expression of the will to live.
Ez bizony nem szeparatizmus, hanem az élni akarás kifejeződése.
Is it separatism if I am wrongfully imprisoned and I try to escape?
Szeparatizmus-e az, amikor igazságtalanul bebörtönöznek, és szökni próbálunk?

Context sentences for "separatism" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishHowever, is it separatism if a house is on fire and I try to escape from this house?
De tényleg szeparatizmus-e az, amikor ég a ház és próbálunk kimenekülni belőle?
EnglishSupporting separatism anywhere in the world is against the spirit of the EU.
A szeparatizmus támogatása a világ bármely részén ellentétes az ENSZ szellemével.
EnglishIs it separatism if I am wrongfully imprisoned and I try to escape?
Szeparatizmus-e az, amikor igazságtalanul bebörtönöznek, és szökni próbálunk?
EnglishThat is not separatism, that is an expression of the will to live.
Ez bizony nem szeparatizmus, hanem az élni akarás kifejeződése.
EnglishHe said, 'we must build a Great Wall against separatism'.
Azt mondta, "Nagy falat kell építenünk a szeparatizmus ellen”.
EnglishAccording to Andreas Gross, rapporteur for the Council of Europe, autonomy is the most effective antidote against separatism.
Andreas Gross ET jelentéstévő szerint a szeparatizmus leghatásosabb ellenszere az autonómia.
EnglishThe Uighurs are currently being accused of separatism.
Az ujgurokat jelenleg szeparatizmussal vádolják.
EnglishThat is the only way to prevent separatism.
Ez az egyetlen módja a szeparatizmus megelőzésének.
EnglishHe has always spoken out in favour of Tibetan autonomy rather than putting the case for separatism, as the Chinese allege.
Mindig a tibeti autonómia mellett emelt szót, nem a szeparatizmust támogatta, ahogyan a kínaiak állítják.
EnglishIf these questions are answered, then the ghost of separatism might disappear and the right solution might be found.
Ha ezekre a kérdésekre válasz születik, lehet, hogy a szeparatizmus kísértete köddé válik, és kialakul a megfelelő megoldás.
EnglishI am referring to Kurdish separatism in Turkey and Turkish separatism in Cyprus, but there are also other examples.
Hivatkozom a Törökországban tapasztalható kurd szeparatizmusra és a Cipruson meglévő török szeparatizmusra, de más példák is vannak.
EnglishWe have to support the rights of minorities to the fullest extent possible, but at the same time prevent destructive separatism.
A lehető legteljesebb mértékig támogatnunk kell a kisebbségek jogait, ugyanakkor meg kell akadályoznunk a romboló szeparatizmust.
EnglishHe spoke of separatism.
EnglishHowever, the Communist Party of China recognises only one charge, only one monotonously repeated charge, and that is of criminal separatism.
Ennek ellenére a kínai kommunista párt csak egyetlen vádat ismer el, egyetlen unalomig ismételgetett vádat, mégpedig a jogtalan szeparatizmust.
EnglishIf the Uighurs in China were given space to live in their homeland in freedom and with dignity and independence there would be no more separatism.
Ha az ujgurok Kínában kapnának egy olyan helyet, ahol szabadságban, méltóságban és függetlenségben élhetnének, nem lenne több szeparatizmus.
EnglishIt is particularly tragic that the EU intends to endorse this act of separatism carried out at the expense of Serbia, an already heavily tried sovereign state.
Azt különösen tragikusnak tartom, hogy az EU támogatni kívánja ezt a már egyébként is sok nehézséggel küzdő, szuverén Szerbia kárára elkövetett szeparatista cselekedetet.
EnglishAt the time an act of separatism carried out by German nationalists and also supported at the time by the Western powers was followed by the most terrible war in history.
Akkor a nyugati hatalmak támogatásával a német nacionalisták voltak a szeparatista megnyilvánulás elkövetői, amit a világtörténelem legborzasztóbb háborúja követett.

Synonyms (English) for "separatism":

separatism