"separatist" translation into Hungarian

EN

"separatist" in Hungarian

EN

separatist {noun}

volume_up
separatist
Cyprus is striving for reunification at the same time as we are supporting separatist movements.
Ciprus az ország egyesítésére törekszik, miközben mi szeparatista lépéseket támogatunk.
Surely this means recognition, indirectly, of these two separatist regions?
Biztos, hogy ez a két szeparatista régió közvetett elismerését jelenti?
In the meantime, the separatist conflict has already claimed over 120 000 victims.
Időközben a szeparatista konfliktus áldozatainak száma már 120 000-re rúg.

Context sentences for "separatist" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishIn the meantime, the separatist conflict has already claimed over 120 000 victims.
Időközben a szeparatista konfliktus áldozatainak száma már 120 000-re rúg.
EnglishEvery day there are confrontations between Georgia and the separatist region of Abkhazia.
Minden nap konfrontáció van Grúzia és az elszakadni kívánó régió, Abházia között.
EnglishSurely this means recognition, indirectly, of these two separatist regions?
Biztos, hogy ez a két szeparatista régió közvetett elismerését jelenti?
EnglishCyprus is striving for reunification at the same time as we are supporting separatist movements.
Ciprus az ország egyesítésére törekszik, miközben mi szeparatista lépéseket támogatunk.
EnglishThe situation is completely different from what it has been in other separatist regions.
A helyzet egészen más, mint más szeparatista régiók helyzete.
EnglishSo firstly I want to make it very clear that our approach is not a separatist movement.
Ezért először is szeretném világosan leszögezni, hogy a megközelítésünk nem egy szeparatista mozgalom.
EnglishThe president of the pro-Russian Georgian separatist republic won the election with 59.4% of the vote.
Az oroszbarát grúz szeparatista köztársaság elnöke a szavaztok 59,4%-val nyerte meg a választásokat.
EnglishI call on this House to oppose this separatist act and infringement of Serbian sovereignty.
Felkérem a Házat, hogy szálljon szembe ezzel a szeparatista cselekedettel és Szerbia szuverenitásának ily módon történt megsértésével.
EnglishBasically, some Chinese officials consider our approach to be that of a separatist movement, but it is not.
Alapvetően egyes kínai tisztviselők úgy vélik, hogy a mi megközelítésünk olyan, mint egy szeparatista mozgalom, pedig nem az.
EnglishThat is why Europe will always be united in the fight against terrorism, be it separatist, religious or political.
Ezért Európa mindig is egyként fog küzdeni a terrorizmus ellen, legyen az szeparatista, vallási vagy politikai indíttatású.
EnglishAnyone who promotes human rights and democracy in China runs the risk of being declared a criminal and a separatist.
Aki Kínában az emberi jogokért vagy a demokráciáért szót emel, az azt kockáztatja, hogy bűnözőnek és szeparatistának nyilvánítják.
EnglishAs far as the separatist Transnistria area of Moldova is concerned, this overheating has much to do with a frozen conflict.
Ami Moldova szeparatista Transznisztria térségét illeti, ez a túlhevülés szoros kapcsolatban áll a megdermedt konfliktussal.
EnglishI hope, therefore, that the European Union will not allow Russia to support separatist strivings in Abkhazia and Ossetia.
Én ezért remélem, hogy az Európai Unió nem hagyja majd, hogy Oroszország Abházia és Oszétia szeparatista törekvéseit támogassa.
EnglishIn addition, this voting method will strengthen separatist movements, which is surely not what we wish for contemporary Europe.
Ráadásul, ez a választási metódus erősíteni fogja a szeparatista mozgalmakat, amit pedig bizonyára nem kívánunk napjaink Európájának.
EnglishThe whole scenario of this separatist act reminds me vividly of events that took place in 1938 in my own home country of Czechoslovakia.
A szeparatizmus ezen egyértelmű megnyilvánulása élénken emlékeztet az 1938-ban, hazámban, Csehszlovákiában végbement eseményekre.
EnglishOn Sunday 20 and Monday 21 September it was the turn of ETA, the Basque separatist organisation, to spill blood in three attacks.
Szeptember 20-án, vasárnap és szeptember 21-én, hétfőn az ETA-n, a baszk szeparatista szervezeten volt a sor, hogy három támadás során vért ontson.
EnglishRomania has not recognised the independence of the state of Kosovo, one of the reasons being that it wants to avoid legitimising any separatist unrest.
Románia nem ismerte el Koszovó állam függetlenségét, aminek egyik oka az, hogy el akarja kerülni a szeparatista zavargások legitimmé tételét.
EnglishThis tragic situation came about as a result of the armed conflict mainly between separatist insurgent forces in the north and the Sri Lankan army.
A mai tragikus helyzet főként az északi, szeparatista lázadó erők és a Srí Lanka-i hadsereg közötti fegyveres konfliktus eredményeképpen jött létre.
EnglishIn addition and in violation of 2007 agreements, the EUMM is still not allowed to enter the separatist entities under Russian control.
Ezen túlmenően és megértve a 2007-es megállapodásokat, az EU megfigyelő misszióját még mindig nem engedik be az orosz ellenőrzés alatt álló szeparatista területekre.
EnglishThat is why there has been conflict for many years against the separatist movement in the south of the country, the region that is predominantly non-Arab and non-Islamic.
Ezért zajlik konfliktus évek óta a szeparatista mozgalmak ellen az ország déli részén, amely régió alapvetően nem arab és nem iszlám.

Synonyms (English) for "separatist":

separatist